Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 między Wrocławiem a Łagiewnikami. – To oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka został zatwierdzony – informują drogowcy.

Przypomnijmy, pierwszy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka Łagiewniki – Wrocław (Magnice) został złożony na początku września 2020 roku. Pod koniec października do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu trafił wniosek o wydanie DŚU dla kolejnego fragmentu przyszłej drogi ekspresowej S8, czyli odcinka Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, a pod koniec lutego 2021 roku dołączył do nich odcinek Bardo – Ząbkowice Śląskie.

Jak poinformowała w poniedziałek 30 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki – Wrocław (Magnice). To oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka (WPR1) został zatwierdzony.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Określa ona wariant, w jakim będzie realizowana droga ekspresowa. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a także spotkaniami informacyjnymi i konsultacjami społecznymi – tłumaczą drogowcy.

Droga ekspresowa S8 – przebieg pierwszego odcinka

Jak informuje GDDKiA, zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, z zapewnioną rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału. Trasa o długości 32,6 km zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce. 

W ramach zadania zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych: 

  • węzeł Łagiewniki – połączenie z drogą wojewódzką nr 384, 
  • węzeł Trzebnik – połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39, 
  • węzeł Jordanów Śląski – połączenie z drogą krajową  nr 8 oraz drogami powiatowymi DP2075D oraz DP1989D, 
  • węzeł Owsianka – połączenie z drogą wojewódzką nr 346,  
  • węzeł Chrzanów – połączenie z drogą krajową nr 8 oraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. 

Pomiędzy węzłami Chrzanów i Owsianka, po obu stronach trasy, zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice, a w okolicy węzła Jordanów powstanie Obwód Utrzymania Drogi. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie osiem mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, jedna estakada w okolicy miejscowości Bąki, 21 wiaduktów oraz 17 przepustów.  

fot. GDDKiA

S8 w kilku odcinkach

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła około 80 kilometrów. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice Śląskie (pododcinek Kłodzko – Bardo i Bardo -Ząbkowice Śląskie), Ząbkowice Śląskie- Łagiewniki oraz Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

Podział inwestycji na krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie całej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu – tłumaczy GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że dla odcinka Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie oraz dla pododcinka Ząbkowice Śląskie – Bardo zakończyły się już konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej. 

Uzyskanie decyzji środowiskowych dla tych odcinków planowane jest w IV kwartale tego roku. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo – Kłodzko będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46 – dodają drogowcy.

Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027. 

Zdjęcie główne: GDDKiA