Budowa nowej drogi ekspresowej z Wrocławia do Kłodzka zostanie podzielona na trzy odcinki. Właśnie wybrano rekomendowany wariant przebiegu tej trasy. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych.

Droga krajowa nr 8 łączy Kudowę Zdrój na granicy z Czechami z Budziskiem na granicy z Litwą. Od Wrocławia, przez Warszawę, do Białegostoku dojedziemy już drogą ekspresową S8. A w najbliższych latach przybędzie kolejne 80 km dwujezdniowej „ekspresówki”. Chodzi o odcinek Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

Jak czytamy na stronie tej inwestycji, w ramach posiedzenia KOPI (Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych) zarekomendowano do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do dalszych pracy na etapie Koncepcji Programowej, wariant będący kompilacją wariantów odcinków decyzyjnych A2_B4_C4_D2+D3_E2, gdzie D3 został wskazany jako przełożenie drogi krajowej nr 39 (wyprowadzenie DK39 z miejscowości Łagiewniki).

Złożenie wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S8 planowane jest do końca 2020 roku – zapowiadają drogowcy.

GDDKiA informuje, że w toku procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, RDOŚ przeprowadzi konsultacje społeczne.

Na podstawie tych konsultacji oraz zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz RDOŚ, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaże wariant drogi przeznaczony ostatecznie do realizacji – dodają drogowcy.

Mapę w dużej rozdzielczości z rekomendowanym wariantem przebiegu trasy S8 można znaleźć tutaj.

Wariant rekomendowany fot. dk8.pl

Budowa „ekspresówki” zamiast rozbudowy drogi krajowej

Przypomnijmy, że w grudniu 2016 roku GDDKiA zleciła opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla przyszłej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko. Początkowo przewidywano rozbudowę DK8 do parametrów drogi głównej przyspieszonej (GP) o przekroju 2×2 na odcinkach o największym natężeniu, a na pozostałym odcinku 2+1. Miały powstać skrzyżowania jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną, ronda oraz przejścia dla pieszych.

Jednak we wrześniu 2018 roku podpisany został aneks do Programu inwestycji, który zmienił w sposób zasadniczy planowany wcześniej plan modernizacji drogi i dał początek przygotowaniom do opracowania drogi o parametrach klasy S, czyli 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasami awaryjnymi), z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz Miejscami Obsługi Podróżnych. Inwestycja docelowo przebiegać będzie przez powiaty: kłodzki, dzierżoniowski, świdnicki, ząbkowicki i wrocławski – zapowiadała GDDKiA.

Wiosną 2019 roku drogowcy przeprowadzili spotkania informacyjne we wszystkich gminach, w których wytyczono projektowaną S8. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem trasy mogli zapoznać się z materiałami projektowymi dotyczącymi inwestycji. W lipcu 2019 roku taką możliwość mieli również przedstawiciele wielu dolnośląskich instytucji i samorządów.

Realizację około 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielimy na krótsze odcinki: Kłodzko – Ząbkowice, Ząbkowice – Łagiewniki, Łagiewniki – Wrocław (Magnice) – wyjaśniali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodawali, że podział inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej.

Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie tej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu. Pierwszy wniosek do RDOŚ będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice) – Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice – Kłodzko – zaznaczali drogowcy.

fot. GDDKiA

S8 z Wrocławia do Kłodzka – kalendarium prac

  • 29 grudnia 2016 r. – podpisanie umowy na STEŚ, KP i PFU wraz z materiałami do decyzji DŚU dla klasy GP DK8 Wrocław – Kłodzko;
  • 30 grudnia 2016 r. – 14 lutego 2018 r. – prace projektowe – etap Studium korytarzowe dla klasy GP DK8 Wrocław – Kłodzko;
  • 14 lutego 2018 r. – rozpoczęcie prac projektowych dla etapu STEŚ dla klasy GP DK8 Wrocław – Kłodzko;
  • 8 września 2018 r. – podpisanie przez Ministra Infrastruktury aneksu do Programu inwestycji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”, z którego wynika, że droga krajowa nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko będzie posiadać parametry klasy drogi ekspresowej (S) i przekrój 2×2 na całej swojej długości;
  • 22 maja – 11 czerwca 2019 r. – spotkania informacyjne dotyczące przyjętych prac projektowych dla etapu STEŚ – rozwiązania dla drogi o parametrach klasy S i przekroju drogi 2×2;
  • 24 września 2019 r. – wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, które potwierdziło, że projektowana S8 na odcinku Wrocław – Kłodzko zostaje wpisana do wykazu autostrad i dróg ekspresowych;
  • 27 września 2019 r. – posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) z udziałem interesariuszy zewnętrznych i przedstawicieli GDDKiA;
  • 21-22 kwietnia 2020 r. – posiedzenie KOPI (wideokonferencja) z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska, parlamentarzystów, samorządowców, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, PKP PLK, PKP SA i innych interesariuszy;
  • czerwiec 2020 r. – zakończenie prac KOPI