Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową dla S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami. – Tym samym trasa na tym odcinku zostanie zrealizowana nowym śladem, po zachodniej stronie istniejącej DK8, zgodnie z przebiegiem wariantu WPR1 – informują drogowcy.

Przypomnijmy, pod koniec sierpnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 między Wrocławiem a Łagiewnikami, a w połowie października analogiczna decyzja została wydana dla S8 od Barda do Ząbkowic Śląskich.

Teraz z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową dla przyszłej drogi ekspresowej od Ząbkowic Śląskich do Łagiewnik. Tym samym – tłumaczą w GDDKiA – trasa na tym odcinku zostanie zrealizowana nowym śladem, po zachodniej stronie istniejącej DK8, zgodnie z przebiegiem wariantu WPR1.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Na etapie prac dokumentacyjnych zrealizowaliśmy spotkania informacyjne, natomiast przed wydaniem decyzji środowiskowej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadziła konsultacje społeczne – podkreślają drogowcy.

Jak będzie przebiegać droga S8?

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi.

Trasa o długości około 17 km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie, Niemcza i Łagiewniki. Droga ekspresowa S8 poprowadzona zostanie po zachodniej stronie DK8 i tylko w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg – przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać – wyjaśnia GDDKiA.

W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Północ (dawny węzeł Bobolice), który połączy S8 z obecną DK8 oraz drogą powiatową nr 3165D oraz Niemcza, który połączy S8 z obecną DK8. Za węzłem Niemcza powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych MOP Kietlin.

Ponadto, na odcinku S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami, wybudowanych zostanie dwadzieścia mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, dwie estakady, dziewięć wiaduktów oraz siedem przepustów – dodają drogowcy.

fot. GDDKiA

80 km nowej “ekspresówki”

Przypomnijmy, że droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła około 80 km. Realizacja trasy została podzielona na trzy odcinki: Kłodzko – Ząbkowice Śląskie (w jego skład wchodzą pododcinki Kłodzko – Bardo i Bardo – Ząbkowice Śląskie), Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki oraz Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

Podział inwestycji na krótsze odcinki umożliwi ich sprawniejsze przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie skuteczną realizację. Krótsze odcinki zapewniają również większą konkurencyjność na etapie przetargu – tłumaczy GDDKiA.

Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027. Z kolei – jak informują drogowcy – kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo – Kłodzko będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46.

Zdjęcie główne: GDDKiA