Droga ekspresowa S5 docelowo połączy Świdnicę z Ostródą. Na Dolnym Śląsku ruszyły przygotowania do realizacji trasy między Sobotką a Bolkowem, trwa już z kolei budowa brakujących odcinków w województwie kujawsko-pomorskim.

Zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w swoim docelowym układzie droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju, stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych na poziomie europejskim. 

Droga ekspresowa S5 należy do najdłuższych w kraju. To droga biegnąca przez Wrocław, Poznań i Bydgoszcz, a docelowo połączy Świdnicę na Dolnym Śląsku i Ostródę w woj. warmińsko-mazurskim. Na wielu odcinkach tej drogi trwają prace budowlane, na innych prowadzimy prace przygotowawcze. Rząd rozszerzył finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych, m.in. z myślą o budowie kolejnych odcinków S5 - tłumaczy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak informuje GDDKiA, w pierwszej połowie października udostępniono kierowcom około 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Szubin Północ do węzła Żnin Północ.

To kolejny fragment S5, który przybliża nas do ukończenia szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego między Bydgoszczą a Poznaniem. Nie zatrzymujemy się i przygotowujemy już kolejne ważne połączenie w ramach S5. W 2020 r. zakończyliśmy I etap, czyli Studium Korytarzowe dla odcinka od Ostródy do Nowych Marz - podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

Jak dodaje szef GDDKiA, po uzyskaniu akceptacji dla konkretnego korytarza lub wersji powstałej z kilku z nich, oraz zapewnieniu finansowania, będzie można ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji i kontynuować prace.

Później kolejne etapy przygotowania inwestycji i realizacji - zapowiada Żuchowski.

fot. GDDKiA

S5 na Dolnym Śląsku

Przypomnijmy, od 2017 roku kierowcy mogą korzystać z prawie 50-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 od Wrocławia do Korzeńska (granica z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego). Na odcinku funkcjonuje sześć węzłów drogowych oraz Miejsca Obsługi Podróżnych Wisznia Mała i Morzęcino. 

Z kolei nowy, planowany odcinek drogi ekspresowej S5 będzie przebiegał od węzła Bolków na istniejącej drodze ekspresowej S3 do połączenia z przyszłą drogą ekspresową S8.  W lipcu zakończył się pierwszy etap prac projektowych związany z opracowaniem Studium korytarzowego dla autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i Studium Korytarzowego dla drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków.

Podczas posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych do dalszych prac projektowych zarekomendowano dwie kombinacje przebiegu korytarzy A4 i S5. W obu kombinacjach S5 przebiega w takim samym korytarzu – informuje GDDKiA.

We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie prac przygotowawczych dla realizacji tego odcinka S5. 

Obecnie przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków – dodają drogowcy.

fot. GDDKiA

S5 w Wielkopolsce

W  województwie wielkopolskim oddano użytkownikom ruchu w sumie 160 kilometrów ekspresowej, dwujezdniowej drogi S5 w następujących odcinkach: 

  • Kleszczewo (A2) – Gniezno o długości 35 km 
  • Kaczkowo - Korzeńsko o długości 29 km wraz z 9 km obwodnicą Bojanowa i Rawicza, w tym 6,5 km na terenie województwa dolnośląskiego 
  • Gniezno – Mieleszyn o długości ponad 18 km 
  • Radomicko – Leszno Południe i Leszno Południe - Kaczkowo z łącznikiem do Leszna o łącznej długości 29 km 
  • Poznań - Wronczyn długości około 16 km 
  • Wronczyn - Kościan Południe długości prawie 19 km 
  • Kościan Południe - Radomicko długości prawie 16 km 

Nowe odcinki S5 pozwoliły kierowcom na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, skracając czas przejazdu do około 1,5 godziny – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach budowy drogi ekspresowej S5 w Wielkopolsce zostały ukończone. Jak zaznaczają w GDDKiA, wiele z nich wykonano w terminie lub nawet przez umownym terminem realizacji. 

W ten sposób cała droga ekspresowa S5 w województwie wielkopolskim o długości ponad 160 km i wartości inwestycyjnej około 5,5 mld złotych została zrealizowana, a Poznań i Wrocław dołączyły do par miast bezpośrednio skomunikowanych drogami szybkiego ruchu – tłumaczą drogowcy.

fot. GDDKiA

S5 w  województwie kujawsko - pomorskim

Nowe Marzy – Świecie Południe (23,3 km) 

Nowy wykonawca prowadzi prace w terenie. W związku z wejściem w kolejny etap inwestycji od poniedziałku 12 października  nastąpiły kolejne zmiany organizacji ruchu

Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (22,4 km) 

Jak informuje GDDKiA, prowadzone są prace z zakresu zbrojenia płyt przejściowych, wykonania kanalizacji, przejść dla zwierząt. W wielu miejscach wymagane są prace z zakresu przygotowania podłoża. 

Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec (14,7 km) 

Po udostępnieniu odcinka 23 grudnia 2019 r. trwają prace wykończeniowe.

Ze względu na to na całej długości prędkość ograniczona jest do 80 km/h i ustawiono znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną. W ostatnich dniach wykonawca zastosował tymczasowe instalacje nawadniające w celu posadzenia trawy w przeznaczonych do tego miejscach – tłumaczą drogowcy.

Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Zachód (13,5 km) 

Zaawansowanie rzeczowe na ten moment wynosi 79,25  proc. O postępie prac świadczą m.in. zadania, które zostały przeprowadzone w miejscowości Osówiec w ubiegłym tygodniu, gdzie wprowadzono końcowy etap tymczasowej organizacji ruchu. Prace polegały na frezowaniu oraz wykonaniu nawierzchni docelowej wiaduktu drogowego przebiegającego w tamtym rejonie S5. Otwarcie odcinka powinno nastąpić jeszcze w tym roku – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ (9,7 km) 

Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 20 proc. i prowadzone są prace ziemne oraz zbrojenia na niektórych obiektach.

W ubiegłym tygodniu postępowały prace związane między innymi z wykonywaniem wykopów i nasypów, odhumusowaniem, stabilizacją warstw pośrednich nasypu, układaniem kostki betonowej i krawężników betonowych oraz korytek ściekowych – wylicza GDDKiA.

Szubin Północ – Żnin Północ (19,3 km) 

Na tym odcinku wykonawca wykazuje już 87,25 proc.  zaawansowania rzeczowego. 

Prowadzi prace na końcowym odcinku w okolicach węzła Szubin Północ przy tzw. “kaczym dołku”, czyli 300-metrowym odcinku, który wymagał dodatkowego przygotowania gruntu pod nową nawierzchnię. W Wąsoczu trwa montaż dachu budynku warsztatowo-garażowym oraz elewacji Obwodu Utrzymania Ruchu. Odcinek został udostępniony kierowcom 12 października br. z tymczasowym ograniczeniem prędkości, które powinno zniknąć przed końcem roku – tłumaczą drogowcy

Żnin Północ - Mieleszyn (granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego) (25,1 km) 

Droga została ukończona i znajduje się w okresie gwarancji. Otwarcie nastąpiło w grudniu ubiegłego roku. Wykonawca robót było konsorcjum firm KOBYLARNIA i MIRBUD. 

Ponadto, jak informuje GDDKiA, wykonano już pierwszy krok do połączenia Ostródy z Wrocławiem ekspresową S5.

Na początku października br. odbyła się prezentacja Studium korytarzowego S5 Nowe Marzy - Ostróda, które zawiera cztery warianty korytarzy, każdy o szerokości kilku kilometrów. W jednym z tych korytarzy wyznaczone zostaną warianty przyszłej drogi ekspresowej mającej połączyć autostradę A1 i drogę S7, a tym samym usprawnić połączenie woj. kujawsko-pomorskiego z Warmią i Mazurami – tłumaczą drogowcy.