Rozpoczęły się pierwsze prace na budowie drogi ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Powstanie tam m.in. najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce. Ten fragment trasy powinien być gotowy w drugiej połowie 2023 roku.

Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, Wojewoda Dolnośląski podpisał decyzję ZRID na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Kamienna Góra. Z kolei w czwartek 27 sierpnia oficjalnie rozpoczęto prace na budowie tego odcinka “ekspresówki”, którą docelowo będzie można dojechać aż do polsko-czeskiej granicy.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km, na odcinku od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, tunel TS-26 po wybudowaniu będzie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce realizowanym w skale metodą górniczą (NATM) i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy.

Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana – dodają drogowcy.

Trasa inwestycji przebiega nowym korytarzem na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim.  Droga skrzyżuje się z istniejącymi drogami publicznymi: drogą powiatową nr 2787D Sady Górne – Nagórnik, drogą powiatową nr 3466D granica powiatu – Gostków, a także drogą powiatową nr 3465D granica powiatu – Sędzisław – Jaczków. 

Prace ruszyły

W środę 26 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała wykonawcy robót – konsorcjum PORR – plac budowy, co jednocześnie wiąże się z rozpoczęciem prac przygotowawczych do realizacji zadania. 

Wykonawca rozpoczął przygotowania do budowy dróg technologicznych, finalizuje podpisanie umów z odpowiednimi gestorami na zasilanie w energię elektryczną i zaopatrzenie w wodę oraz wynajęcie terenów pod niezbędne magazyny na masy ziemne, humus i drewno z wycinek. Zaprojektowano zaplecza socjalne, warsztatowe i produkcyjne przy portalach tuneli. Prowadzone są już prace związane z budową polowego węzła betoniarskiego (jednego z trzech przeznaczonych do budowy) – wyjaśniają drogowcy.

Tłumaczą, że w ramach prac przygotowawczych, wykonawca założył geodezyjną osnowę realizacyjną w celu jej ustabilizowania.

Służby geodezyjne rozpoczęły wyznaczanie i utrwalania w terenie granic projektowanego pasa drogowego oraz granice działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury. W ramach zadania powstaną dwa kontenerowe zaplecza mieszkalne dla ok. 150 pracowników – zapowiada GDDKiA.

W najbliższych dniach rozpocznie się rozpoznanie saperskie, a także będą wykonywane prace archeologiczne i przyrodnicze. 

W tym samym czasie ruszą roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne, rozpocznie się budowa dróg technologicznych zapewniających w pierwszej kolejności dostęp do portali tunelu.  Wykonawca zmobilizował już 108 jednostek sprzętowych. Po przygotowaniu portali, liczba ta powiększy się o ciężki sprzęt przeznaczony do drążenia tuneli. Na potrzeby budowy pracuje obecnie 88 projektantów i 49 osób kadry techniczno-ekonomicznej oraz pięciu laborantów. Liczba ta będzie sukcesywnie zwiększana w miarę otwierania kolejnych frontów robót – wyliczają drogowcy.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to II połowa 2023 roku, a wartość kontaktu to ponad 1,5 mld złotych.

Foto główne: GDDKiA