Zarząd Zasobu Komunalnego rozpoczyna cykliczną akcję wymiany piasku w miejskich piaskownicach. Właśnie podpisano umowę na dwukrotne wykonanie tych prac w tym roku. Pierwsze dostawy zostaną zrealizowane najpóźniej do końca czerwca. 

Zarząd Zasobu Komunalnego każdego roku zleca dwukrotną wymianę piasku w miejskich piaskownicach i toaletach dla psów. Akcją objęte są miejsca położone na terenie należącym do miasta lub będące pod opieką ZZK. W tym roku akcja obejmie w sumie 156 piaskownic i 12 psich toalet, które znajdują się na wrocławskich podwórkach.

W ramach akcji zużyty piasek będzie przez wykonawcę zutylizowany zgodnie z przepisami, a każda piaskownica i psia toaleta po wybraniu piasku zostanie zdezynfekowana i wypełniona nowym certyfikowanym piaskiem. 

Na potrzeby akcji zamówiliśmy w sumie 950 m3 certyfikowanego piasku, który można wykorzystywać na placach zabaw. Każda piaskownica zostanie wypełniona nowym piaskiem do wysokości 2/3 całkowitej wysokości piaskownicy. Cały proces jest na poszczególnych etapach nadzorowany przez naszych pracowników – wyjaśnia Tomasz Jankowski z Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. 

ZZK za tegoroczne akcje wymiany piasku w miejskich piaskownicach zapłaci ponad 60 tys. złotych.