Podwórko przy ulicy Ruskiej 46 słynie przede wszystkim z działającej tam Galerii Neonów. Ale to nie wszystko – w lokalach, których okna wychodzą na dziedziniec, zaczęły funkcjonować pracownie artystyczne, teatry, galerie sztuki. Przeprowadzono także remont podwórza, który zmienił jego oblicze.

Już kilka lat informowaliśmy, że w samym sercu Wrocławia, na terenie kompleksu postindustrialnych budynków, powstaje enklawa działań artystycznych i różnych form aktywności.

2020 rok okazał się przełomowym dla podwórka przy ulicy Ruskiej 46. Trzy miejskie instytucje połączyły siły i środki, by przywrócić mu dawny blask i nadać wyjątkowy tytuł miejskiego hubu kulturalnego – informują urzędnicy.

Renowacji, umożliwiającej nowe otwarcie Ruskiej 46, podjął się wrocławski Zarząd Zasobu Komunalnego.

Remont całego kompleksu zmienił zdecydowanie oblicze podwórza. Jego przestrzeń stała się bardziej uporządkowana, estetyczna i atrakcyjna – komentuje Magdalena Nawara, kierowniczka Działu Lokali Użytkowych ZZK.

Jak wyliczają urzędnicy, odnowiono nawierzchnię z kamiennego bruku oraz zadbano o jej odpowiednie odwodnienie. Wyeksponowano strefy wejść do budynku i lokali bezpośrednio z podwórza. Oprócz tego mocno ograniczono możliwość wjazdu i parkowania w przestrzeni podwórza, tak, aby uwolnić je od funkcji parkingu. Prace remontowe nie ominęły również działające w podwórku Galerii Neonów.

Uruchomiono na stałe zasilanie odnowionych neonów na elewacjach, które po zmierzchu nadają podwórzu niepowtarzalnego klimatu. Ruska 46 stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie punktów w mieście. Jej przestrzeń może służyć wspólnym inicjatywom organizacji i artystów działających pod tym adresem – dodaje Magdalena Nawara.

Zarząd Zasobu Komunalnego podkreśla również wkład najemców lokali i sąsiadów podwórka w dalszym rozwoju przestrzeni.

Wiele działań związanych z usprawnieniem funkcjonowania podwórza, szczególnie podczas wydarzeń kulturalnych, jest w opracowaniu. Nowe uwagi dotyczące jego zagospodarowania czy wyposażenia są zgłaszane przez użytkowników i najemców. ZZK bierze wszystkie z nich pod rozwagę i wychodzi naprzeciw pojawiającym się potrzebom użytkowników podwórka – zaznacza Magdalena Nawara.

fot. Marcin Szczygieł/ruska46.pl

Ruska 46, czyli przestrzeń dla wszystkich

Podwórko Ruska 46 jest siedzibą wielu artystów, muzyków, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, instytucji działających w różnorodnych dziedzinach kultury (m.in. TIFF Center, Małe Instrumenty, Karbido i Kormorany, Studio BWA, Atelier Ceramiczne Tyc- Klekot, Art Brut, Teatr Ad Spectatores, CUKR, Surowiec, Strefa Kultury Wrocław i wiele innych). W magistracie podkreślają, że chcą, aby podwórko pełniło role centrotwórcze.

To szczególnie trudne zadanie, bo musimy pogodzić jego lokalność i wpływ na osoby zamieszkujące w okolicy, ze swoistą sławą miejsca i dużą odwiedzalnością przez mieszkańców z innych części Wrocławia oraz turystów. Dlatego priorytetem jest dla nas gospodarz. Jest nim Strefa Kultury Wrocław, ale tym samym wszyscy partnerzy, którzy działają w tym obszarze powinni włączać się w dbanie o to miejsce. Priorytetem są dla nas na pewno mieszkańcy. Na ich dobrostanie też nam bardzo zależy – stąd realizowany etapami remont podwórka obok pasażu – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Rola Strefy Kultury Wrocław jako gospodarza podwórka polega nie tylko na budowaniu sieci współpracy między mieszkańcami, a instytucjami i artystami pracującymi przy Ruskiej 46, ale także na programowaniu działań kulturalnych i społecznych pod tym adresem.

Zlokalizowana w samym sercu artystycznej enklawy Recepcja, czyli jedna z przestrzeni zarządzanych przez Strefę Kultury Wrocław, stanowi miejsce reprezentujące wspólnotę sąsiedzkich interesów podwórka Ruska 46. To miejsce spotkań zarówno zawodowych, jak i prywatnych, w którym za dnia znaleźć można informacje o organizacjach, instytucjach i pracowniach artystycznych działających w podwórku, a wieczorem wziąć udział w wernisażu, pokazie filmowym, czy warsztatach. Odpowiadając na charakter podwórka, Recepcja proponuje między innymi koncerty najlepszych polskich zespołów i wydarzenia dotyczące takich dziedzin jak design i grafika użytkowa – zaznacza Dominika Kawalerowicz, dyrektorka Działu Programowego Strefy Kultury Wrocław.

Wszystkie wydarzenia organizowane w podwórku przez Strefę Kultury Wrocław odbywają się według standardów wypracowanych wraz z Zarządem Zasobu Komunalnego Wrocławia.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania w ścisłej współpracy ze Strefą Kultury Wrocław procedur formalnych dotyczących udostępniania tej przestrzeni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom wydarzeń, jak i stałym użytkownikom kompleksu Ruska 46. Zarząd Zasobu Komunalnego jako zarządca obiektu ogranicza swoją rolę do opracowania i podania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania jakie organizatorzy takich wydarzeń muszą spełnić dla zachowania odpowiednich warunków technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych, szczególnie ważnych w dobie pandemii. Niezmiernie ważne dla funkcjonowania podwórza jako hubu kulturalnego jest również możliwie jak największe ograniczenie uciążliwości generowanych wydarzeń dla mieszkańców sąsiadujących nieruchomości, co jest zrozumiałe dla wszystkich instytucji zaangażowanych – dodaje Magdalena Nawara z ZZK.

Zgromadzoną przez Strefę Kultury Wrocław wiedzę o społeczności Ruskiej 46 oraz znanej w całej Polsce galerii neonów znaleźć można od niedawna również w internecie, pod adresem www.ruska46.pl.

Foto główne: Marcin Szczygieł/ruska46.pl