Trwają przygotowania do rozbudowy drogi krajowej nr 8 między Wrocławiem a Kłodzkiem. Aktualnie powstaje dokumentacja projektowa dla tego przedsięwzięcia. Po zakończeniu modernizacji, znacząco poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość „ósemki”.

Droga krajowa nr 8, licząca 849 kilometrów, to najdłuższa droga krajowa w Polsce. Przebiega przez pięć województw (dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie) – od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku.

Jej dolnośląski odcinek, między Kłodzkiem a Wrocławiem, to z kolei jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg w naszym regionie. Kręta, przebiegająca przed tereny zabudowane, z licznymi wzniesieniami i spadkami, brakiem pasów awaryjnych, wieloma przystankami autobusowymi czy przejściami dla pieszych. A jeśli dodać do tego ogromne natężenie ruchu (zarówno tranzytowego, jak i turystycznego czy lokalnego), nie dziwi, że bardzo często dochodzi tam do wypadków.

Modernizacja zamiast „ekspresówki”

Od lat słychać apele, by poprawić bezpieczeństwo na tym fragmencie DK8. W 2015 roku kilka tysięcy Dolnoślązaków zasypało ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wnioskami, postulującymi budowę drogi ekspresowej z Wrocławia do czeskiej granicy.

Co prawda na budowę „ekspresówki” w najbliższych latach nie ma co liczyć, ale ogromna aktywność mieszkańców naszego regionu przyniosła efekt. Ministerstwo – właśnie z uwagi na bardzo liczne głosy społeczeństwa, władz samorządowych i parlamentarzystów – zdecydowało się bowiem wpisać do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 modernizację obecnej drogi krajowej numer 8, na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

– Chcemy, aby droga krajowa nr 8 odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Śląska, aby pozwalała swobodnie poruszać się na całym jej odcinku i aby była to trasa bezpieczna. Zależy nam na wprowadzeniu rozwiązań, które wszyscy docenią i chcemy, aby stało się to jak najszybciej. Ważne są konkretne działania zmierzające do przebudowy tej ważnej drogi i takie rozwiązanie przedstawiamy – mówił w marcu 2015 roku Zbigniew Rynasiewicz, ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Droga ma zostać przebudowana tak, że od Wrocławia do Łagiewnik będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dalej – aż do Kłodzka – ma przebiegać w formule 2+1, czyli naprzemiennie po dwa pasy ruchu w jedną stronę i jeden w drugim kierunku. Dodatkowo drogowcy przewidują budowę obwodnic miejscowości, a także budowę nowych, bezpiecznych skrzyżowań.

Powstaje studium dla rozbudowy DK8

Pierwszym etapem całego przedsięwzięcia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, czyli studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z pozyskaniem materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, koncepcji programowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Jak tłumaczy nam Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

– Opracowanie wyznaczy i uściśli przebieg analizowanych wariantów tras – wyjaśnia Magdalena Szumiata.

Umowę na opracowanie STEŚ podpisano na przełomie 2016 i 2017 roku. Na zlecenie GDDKiA wykonuje je firma Halcrow Group, wchodząca w skład grupy kapitałowej CH2M.

– W początkowej fazie prac projektowych przedstawiono 9 wariantów przebiegu korytarzy DK8 na odcinku Kłodzko – Wrocław. Obecnie analizie podlega 7 wariantów przebiegu korytarzy DK8 – podkreśla Szumiata.

Opracowanie ma dostarczyć wszystkie niezbędne informacje, który wariant inwestycji m.in. kosztowo, czasowo, środowiskowo oraz zakresowo jest optymalny.

– Planowane zakończenie opracowania STEŚ to I kwartał 2020 roku. Wtedy dopiero będzie znany korytarz przebiegu trasy i koszty realizacji inwestycji – zaznacza Magdalena Szumiata.

Korytarze rekomendowane przez projektanta (kliknij na mapę, aby powiększyć)

Będzie kontynuacja drogi po czeskiej stronie?

Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, tłumaczy, że UMWD od lat zabiega, apeluje i walczy o modernizację krajowej ósemki.

– Robimy wszystko, co może w tej ważnej sprawie uczynić samorząd województwa. Przebudowa drogi krajowej należy do zadań administracji rządowej. Bez wątpienia droga krajowa nr 8 na południe od Wrocławia powinna być drogą zmodernizowaną, bezpieczną, z przepustowością odpowiadającą obecnemu natężeniu ruchu. Dolny Śląsk ma komfortową, bezpieczną drogę ekspresową S8 w kierunku Warszawy. Trasa nr 8 w kierunku południowym, między Wrocławiem a Kłodzkiem, również powinna być bezpieczna i zmodernizowana – podkreśla Nowakowski.

Rzecznik prasowy UMWD przypomina również, że sejmik województwa, samorządy z regionu kłodzkiego i rada miejska Wrocławia podjęły uchwały o konieczności budowy drogi S8 między Wrocławiem a granicą z Czechami.

– Kontynuowanie budowy drogi nr 8 po stronie czeskiej, co oczywiste, leży w gestii czeskich władz. Jednakże, to dzięki współpracy samorządu województwa ze stroną czeską, poprzez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, aktywnie prowadzimy do integracji sieci drogowej pogranicza polsko-czeskiego. Niewątpliwie jednak, kluczowe dla kontynuacji budowy drogi nr 8 w Czechach są działania prowadzone na szczeblu państwowym przez rządy Polski i Czech – dodaje Michał Nowakowski.