Trwają prace nad dokumentacją projektową, niezbędną do rozbudowy drogi krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinki Kłodzko-Szczytna i Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój. Z kolei od Wrocławia do Kłodzka ma powstać droga ekspresowa.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w poniedziałek 2 marca doszło do posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla zadania “Rozbudowa DK8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój” w zakresie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie spotkania zaprezentowano planowane rozwiązania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej na tym odcinku – wyjaśniają drogowcy.

Umowę na rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój, o długości około 16 kilometrów, podpisano w styczniu 2019 roku. Wartość kontraktu to około 3,5 mln złotych. Wykonawca dokumentacji projektowej – poznańskie Biuro Projektów TRASA – uzyska decyzję środowiskową, wykona projekt budowlany, uzyska decyzję ZRID, wykona projekt wykonawczy i materiały przetargowe.

Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK8 na odcinku Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój to styczeń 2022 roku – zapowiadają drogowcy.

Od Kłodzka do granicy po rozbudowanej drodze…

Również w styczniu ubiegłego roku podpisano umowę na prace projektowe dla rozbudowy DK8 na odcinku Kłodzko-Szczytna.

Dzięki temu prace projektowe obejmą 30-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 8 od Kłodzka do Szczytnej i od Dusznik Zdrój do Kudowy Zdrój – wyjaśnia GDDKiA.

Jak wyliczają drogowcy, rozbudowa DK8 na tych dwóch odcinkach będzie obejmować: rozbudowę drogi wraz z korektą łuków, dobudowę pasów ruchu powolnego oraz podniesienie nośności konstrukcji jezdni do 11,5 tony, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę/przebudowę ciągów pieszych lub/i rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie, przebudowę obiektów inżynierskich oraz budowę kanałów technologicznych.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko-Szczytna i Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez likwidację zagrożeń bezpieczeństwa ruchu wynikających z uszkodzeń nawierzchni oraz do usprawnienia i uporządkowania ruchu pieszego. Rozbudowa wpłynie również na poprawę płynności ruchu samochodowego oraz pozwoli na przeniesienie stale i szybko rosnącego natężenia ruchu – podkreślają drogowcy.

… a od Wrocławia do Kłodzka drogą ekspresową

Przypomnijmy, że od dłuższego czasu trwa także opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla rozbudowy DK8 do parametrów drogi klasy S na odcinku od Wrocławia do Kłodzka. O konieczności rozbudowy drogi krajowej nr 8 między Wrocławiem a Kłodzkiem mówi się od kilku lat. To bowiem jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg w naszym regionie, gdzie bardzo często dochodzi do poważnych wypadków.

Jesienią 2019 roku rząd zdecydował o przeznaczeniu 2 mld zł na rozpoczęcie budowy dwóch nowych dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku: miliarda na trasę S8 – z Wrocławia do Kłodzka i miliarda na pierwsze prace na drodze S5 – z Sobótki, przez Świdnicę i okolice Wałbrzycha, aż do Bolkowa, gdzie nowa trasa połączy się z drogą S3. Obie trasy stworzą tzw. sudeckiego ygreka.

Wcześniej, bo już w 2018 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął stanowisko dotyczące rozbudowy dróg ekspresowych na południu naszego regionu w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi. Chodziło wówczas właśnie o „sudeckiego ygreka”.

– Nowa droga S8 Wrocław-Kłodzko wpisuje się w przebieg korytarza transportowego Północ-Południe łączącego największe ośrodki miejskie zachodniej Polski – Poznań i Wrocław – z Brnem, Bratysławą oraz Wiedniem. Ten szybki korytarz drogowy, łączący zachodnią Polskę z drugim pod względem znaczenia miastem Czech oraz stolicami Austrii i Słowacji, jest potrzebny dla rozwoju gospodarczego tej części Europy Środkowej. W przypadku przedłużenia drogi S8 do Boboszowa, korytarz wymagać będzie jedynie transgranicznego łącznika od granicy do czeskiej drogi ekspresowej D35, kończącej się dziś w mieście Mohelnice, oddalonym o 38 km od przejścia drogowego granicznego w Boboszowie – mówił wówczas Patryk Wild, radny Dolnego Śląska.

Zdaniem samorządowców, w przyszłości, dzięki budowie ok. 50 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej w kierunku Pragi, od rozwidlenia z projektowaną drogą S8 do węzła z S3 w okolicy Bolkowa, możliwe będzie stworzenie najkrótszego korytarza Wrocław-Praga obsługującego przy okazji główny wewnątrzregionalny ciąg transportowy. Jak podkreślali przedstawiciele naszego regionu, ten najkrótszy i najtańszy w budowie wariant trasy tego korytarza, będzie możliwy do realizacji jedynie wtedy, gdy zostanie przewidziany już na etapie trasowania obecnie projektowanej drogi S8.