Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze zmierzające do poprawy warunków jazdy na odcinku dolnośląskim autostrady A4 – informuje GDDKiA. Trwa już z kolei przebudowa południowej nitki autostrady A18, która prowadzi z Berlina do Wrocławia.

Jak wylicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie polscy kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad.

Prace trwają na odcinkach autostrad A1, A2 i A18, powstają plany rozbudowy autostrady A4, a na A6 i A8 przygotowywana jest nowa infrastruktura. W realizacji znajduje się ok. 139 km autostrad, 114 km jest na etapie przetargu, a kolejne kilometry w przygotowaniu – tłumaczą drogowcy.

A4 do rozbudowy

Jak już informowaliśmy, ruszyły prace przygotowawcze zmierzające do poprawy warunków jazdy na odcinku dolnośląskim autostrady A4.

29 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Postępowania dotyczą opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz Programem funkcjonalno-użytkowym – wyjaśnia GDDKiA.

Pierwszy przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości około 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy istniejącej autostrady A4.

Drugie postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5 – zapowiadają drogowcy.

Zmiany czekają także odcinki tej autostrady poza Dolnym Śląskiem

W połowie grudnia podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu, o długości 900 m, jezdni prawej na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej (Południowa Autostradowa Obwodnica Krakowa). Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy, które wyceniło wszystkie prace na 14,48 mln zł – wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podkreślają drogowcy, to jednak nie koniec prac związanych z rozbudową autostrady A4 w województwie małopolskim.

22 grudnia ogłosiliśmy przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi krajowej nr 7 (Zakopianki), wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego – dodają.

fot. GDDKiA

Na A18 prace już trwają

Od 2006 roku kierowcy pomiędzy Olszyną i Golnicami mają do dyspozycji nową, betonową, północną jezdnię przyszłej autostrady A18.

W drugim etapie prac zniknie 70 km starej, pamiętającej jeszcze czasy II wojny światowej, betonowej jezdni południowej, a w ramach dostosowania drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady przebudowane zostaną węzły, pasy włączania i wyłączania z MOP, a także przejścia dla zwierząt – zapowiadają drogowcy.

Dwa odcinki A18, od granicy państwa do okolic węzła Iłowa, są już w realizacji, a dwa kolejne do węzła Golnice na terenie województwa dolnośląskiego, są na etapie końcowym procedury przetargowej.

Na te ostatnie dwa odcinki wybrani już zostali wykonawcy, podpisanie umów planujemy w I kw. 2021 roku – dodaje GDDKiA.

 Cała inwestycja została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
  • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
  • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy w I kw. 2021 r.
  • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice (ponad 21 km) – wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy w I kw. 2021 r.
fot. GDDKiA

ITS i ekrany akustyczne na AOW

Zmiany czekają też niespełna 23-kilometrową autostradę A8, czyli Autostradowa Obwodnicę Wrocławia.

Na początku września podpisaliśmy umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Dzięki temu Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) zostanie wyposażona w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym roku, wzdłuż niektórych odcinków A8, powstaną również nowe ekrany akustyczne.