W tym roku na remonty 10 wrocławskich zabytków miasto przekaże dotacje o łącznej wysokości blisko 5 mln złotych. Na liście znalazł się m.in. słynny budynek przy ulicy Kołłątaja.

Na najbliższej sesji rady miejskiej radni podejmą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, które nie należą do gminy Wrocław.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków do 31 października 2019 r. wpłynęło ogółem 13 wniosków. Po dokonaniu analizy wniosków pod względem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznego zakresu prac, wytypowano 10 nieruchomości.

Wymienione w uchwale nieruchomości stanowią cenną, zwartą, jednolitą, czynszową zabudowę kamienicową. Obecny stan techniczny tej substancji budowlanej ocenia się jako wymagający podjęcia natychmiastowych działań remontowych. Prowadzone w latach ubiegłych działania remontowe kamienic zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie i kontynuacja prac w obiektach zakwalifikowanych w tym roku, pozwolą na zrewaloryzowanie tych zespołów oraz poprawę wizerunku kolejnych fragmentów Wrocławia – podkreślają autorzy uchwały.

Dotacje są w wysokości 70% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Łączna kwota przyznanych dotacji opiewa na 4 807 363 złote.

W tym roku dofinansujemy kwotą blisko 5 mln złotych remonty elewacji i dachów 10 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kamienice na Rynku, ulicach Jedności Narodowej, Kniaziewicza, Białoskórniczej, św. Mikołaja, Łokietka i słynny Mezonetowiec z Kołłątaja odzyskają dawny blask – zapowiadał niedawno prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Które zabytki dostaną dotacje?

Dotacje celowe zostały przyznane nieruchomościom przy:

1) ul. Jedności Narodowej 174, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/6024 z dnia 11 października 2016 r., na łączną kwotę 196 813,00 zł na remont elewacji;

2) ul. gen. Karola Kniaziewicza 17, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/6014 z dnia 21 lipca 2016 r., na łączną kwotę 431 998,00 zł na remont elewacji;

3) ul. Hugona Kołłątaja 9/10, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/6059 z dnia 13 października 2017 r., na łączną kwotę 1 353 898,00 zł na remont elewacji;

4) ul. Hugona Kołłątaja 11/12, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/6059 z dnia 13 października 2017 r., na łączną kwotę 1 527 569,00 zł na remont elewacji;

5) ul. Białoskórniczej 26/27, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/1598/222 z dnia 30 grudnia 1970 r., na łączną kwotę 102 877,00 zł na remont elewacji;

6) ul. św. Mikołaja 43, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/6043 z dnia 28 marca 2017 r., na łączną kwotę 53 980,00 zł na remont elewacji;

7) ul. Rynek 18, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/1523/227 z dnia 30 grudnia 1970 r., na łączną kwotę 157 274,00 zł na remont dachu;

8) ul. Stanisława Worcella 5a, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/6107 z dnia 25 października 2018 r., na łączną kwotę 563 112,00 zł na remont elewacji;

9) ul. Władysława Łokietka 2, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/6032 z dnia 20 grudnia 2016 r., na łączną kwotę 248 381,00 zł na remont dachu i elewacji.

10) ul. Rynek-Ratusz 15, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Nr A/1559/234 z dnia 30 grudnia 1970 r., na łączną kwotę 171 461,00 zł na remont dachu.

foto główne: Neo[EZN]/fotopolska.eu