Miasto szuka firmy, która przeprowadzi remont mostu Zwierzynieckiego. Przeprawa ma odzyskać swoją oryginalną kolorystykę. Prace remontowe potrwają do jesieni przyszłego roku.

O planach renowacji mostu Zwierzynieckiego informowaliśmy w połowie lipca.

– W pierwszym etapie wykonamy remont chodników oraz ukrytych w nim sieci (ciepło, woda, prąd). Potem zajmiemy się kompleksową antykorozją konstrukcji. Wykonamy te prace nie zamykając jej dla uczestników ruchu. Most zyska też nowy kolor – w tym celu wykonamy badania, by ustalić ten pierwszy, z 1897 roku – zapowiadał wówczas prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W poniedziałek 28 września Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na remont mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca na realizację wszystkich prac będzie miał czas do 31 października 2021 roku.

Zamówienie obejmuje roboty przygotowawcze, w tym projekt oraz wykonanie rusztowań na moście i rusztowań podwieszanych pod mostem, roboty konstrukcyjne (wykonanie nowej płyty chodnikowej, naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji mostu), zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i betonu, roboty renowacyjno- odtworzeniowe (stalowe i kamienne elementy zabytkowe), roboty branżowe (montaż nowych kanałów technologicznych MKT, przebudowa sieci wodociągowej, remont istniejącej sieci ciepłowniczej, demontaż nieczynnej sieci trakcji tramwajowej na moście) oraz wyniesienie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastępczego.

Zakłada się przeprowadzenie prac remontowych na moście Zwierzynieckim przy utrzymaniu ruchu samochodowego i tramwajowego oraz pieszego, jedynie z pewnymi ograniczeniami – czytamy w dokumentach przetargowych.

Kolorystka mostu Zwierzynieckiego

Jak czytamy w dokumentacji projektowej, opracowanej przez firmę PBW Inżynieria, należy przeprowadzić na budowie badania stratygraficzne stalowych balustrad i części stalowej konstrukcji objętych obecnie kolorem RAL 1021 (w załomkach elementów) w celu uzgodnienia oryginalnej kolorystyki obiektu w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

W przypadku negatywnych wyników badań należy przyjąć proponowaną kolorystykę;

  • dźwigary główne, stężenia, elementy balustrady stalowej, podłużnice skrajne oraz kapinosy projektuje się w kolorze żółtym, ustalonym na podstawie próbnych wymalowań kilku odcieni z udziałem MKZ;
  • balustrady stalowe i lampy projektuje się w kolorze RAL 7021;
  • spód konstrukcji projektuje się w kolorze RAL 7045;
  • cokoły (wieżyce), elementy balustrady kamiennej projektuje się w kolorze naturalnego piaskowca;
  • okładziny przyczółków, zwieńczenie balustrad kamiennych projektuje się w kolorze naturalnego granitu.