Jest protest przeciwko planowanemu przez władze Wrocławia remontowi mostu Osobowickiego, podczas którego jezdnia ma zostać zwężona kosztem wprowadzenia dwukierunkowej trasy rowerowej. Inwestycji w takim zakresie sprzeciwiają się radni z osiedli na północy miasta.

Jak ostatnio informowaliśmy, magistrat szykuje się do przebudowy mostu Osobowickiego. W planach jest zawężenie jezdni – tak, by mogła tam powstać dwukierunkowa trasa rowerowa. Od centrum tramwaje, autobusy i samochody będą jeździć po wspólnym pasie. Plany urzędników wzbudziły sporo kontrowersji i wywołały burzliwe dyskusje, m.in. pod naszym postem na Facebooku.

„To pomysł szkodliwy i niepoważny”

Przebudowie przeprawy w zakresie przewidzianym przez władze miasta sprzeciwiają się radni osiedlowi z północnego Wrocławia, którzy wystosowali do prezydenta Jacka Sutryka protest w tej sprawie.

O ile wyrażamy zadowolenie z planowanego remontu tego mostu, o tyle wytyczne Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.  związane z projektowanymi rozwiązaniami budzą nasze głębokie zaniepokojenie. Uważamy, że pomysły te są nieprzemyślane i podjęte pochopnie, pozornie tylko wypełniające założenia Wrocławskiej Polityki Mobilności oraz Wrocławskich Standardów Kształtowania Przestrzeni Miejskich Przyjaznych Pieszym – czytamy w piśmie skierowanym do prezydenta Sutryka.

Autorzy protestu podkreślają, że wytyczne, zakładające m.in. zawężenie istniejącej jezdni i wprowadzenie w jej miejscu trasy rowerowej, zostały stworzone przez osoby, które nigdy nie podróżowały tym mostem w godzinach szczytu.

Już teraz wyodrębnienie tzw. buspasów na ul. Reymonta i na moście Osobowickim przyniosło ogromne utrudnienia komunikacyjne. Aby dojechać do osiedli Osobowice-Rędzin, Karłowice-Różanka czy Polanowice-Poświętne-Ligota w korku stoi się już od skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Dubois. Projektowanie zakazu skrętu dla samochodów osobowych z mostu Osobowckiego w ul. Osobowicką nie będzie dotyczyć tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej, zatem nie usprawni przepustowości na moście – tramwaj skręcający w lewo w ul. Osobowicką i tak będzie blokować całą jezdnię w kierunku z centrum – argumentują.

Tłumaczą, że zawężenie jezdni do jednego pasa w obu kierunkach i połączenie torowiska z ruchem samochodowym w kierunku z centrum spowoduje paraliż komunikacyjny. Podkreślają, że proponowane wytyczne zmiany organizacji ruchu na moście Osobowickim przy braku Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Krzywoustego są pomysłem szkodliwym i niepoważnym.

Zawężenie jezdni które ma zostać wykorzystane na wprowadzenie dwukierunkowej trasy rowerowej wzdłuż jezdni po wschodniej stronie jezdni przy zachowaniu obustronnych chodników jest pomysłem chybionym, biorąc pod uwagę niewielki ruch pieszych i rowerzystów na tym moście oraz biorąc pod uwagę fakt, że na pobliskim moście Trzebnickim z powodzeniem funkcjonują wspólne ciągi pieszo-rowerowe – zaznaczają autorzy protestu.

Ich zdaniem, proponowana nawrotka dla aut na ul. Bałtyckiej z kierunku od mostu Osobowickiego, umożliwiająca jazdę w ul. Osobowicką, poniżej ul. Jugosłowiańskiej przy pozostawieniu na ul. Na Polance nakazu skrętu w prawo, dodatkowo spowoduje sparaliżowanie ruchu na ul. Bałtyckiej.

„Oczekujemy konsultacji społecznych”

Autorzy pisma przypominają, że w opisie przedmiotu zamówienia czytamy, iż „most Osobowicki objęty jest ochroną konserwatorską, tak więc jego przekrój ma ograniczoną możliwość podziału”.

Sami zatem Państwo stwierdzacie, że most ma ograniczoną możliwość podziału i możliwość segregacji ruchu transportu zbiorowego, ruchu pieszego oraz rowerowego od ruchu samochodowego. Obecnie istniejąca organizacja ruchu na moście Osobowickiem jest wystarczają, a jakakolwiek zmiana i zawężanie jezdni do jednego pasa w obu kierunkach jest rozwiązaniem szkodliwym – zaznaczają.

Osiedlowi radni apelują zmianę wytycznych dotyczących remontu mostu Osobowickiego zawartych w przedmiotowym przetargu nieograniczonym i uwzględnienie zgłoszonych przez nas postulatów i zastrzeżeń.

Co więcej, dokonywanie tak znacznych zmian w organizacji ruchu na moście Osobowickim bez konsultacji z mieszkańcami uważamy za lekceważenie nas jako mieszkańców w debacie o przyszłości naszego miasta i naszych osiedli. Dlatego też oczekujemy, że w terminie miesięcznym zorganizowane zostaną przez Państwa konsultacje społeczne w sprawie remontu mostu Osobowickiego – dodają.