Stolica Dolnego Śląska zajęła drugie miejsce w rankingu najbardziej przyjaznych rowerzystom miast w Polsce. Najlepiej wypadliśmy pod kątem długości dróg rowerowych, najgorzej – pod względem wypadków drogowych z udziałem cyklistów.

Ranking najbardziej “rowerowych” miast Polski przygotował serwis centrumrowerowe.pl.

W celu identyfikacji wad i zalet infrastruktury rowerowej w polskich miastach, postanowiliśmy stworzyć zestawienie podobne do słynnego indeksu kopenhagizacji, czyli światowego rankingu miast najbardziej przyjaznym jednośladom. Jest to miarodajny, uniwersalny i traktujący kulturę rowerową holistycznie projekt tego typu – tłumaczą autorzy zestawienia.

Jak podkreślają, postawili na konkretne i możliwe do zestawienia ze sobą dane, które mają największe znaczenie dla ruchu rowerowego.

W rankingu wzięliśmy pod uwagę 10 największych miast w Polsce, z wyłączeniem Szczecina, którego władze nie zbierają ani nie udostępniają interesujących nas statystyk. Źródłem danych w przypadku innych ośrodków są urzędy miast, zarządy dróg miejskich oraz raporty przez te podmioty publikowane. Dla osiągnięcia bardziej miarodajnych wyników dane zostały porównane pod względem ich wystarczalności do potrzeb danej metropolii, czyli jej ludności i powierzchni – wyjaśniają twórcy rankingu.

Wrocław tuż za Warszawą

Każde z 9 miasta mogło zdobywać punkty w 11 kategoriach. Pod uwagę brano stosunek długości dróg rowerowych do publicznych, stosunek ciągów rowerowo-pieszych i pieszo-rowerowych do wszystkich rodzajów dróg rowerowych, liczbę stojaków na rowery, procent budżetu przeznaczonego przez miasto na infrastrukturę rowerową, udział projektów rowerowych w budżetach obywatelskich, liczbę aktywnych stowarzyszeń rowerowych, działanie roweru publicznego, bezpieczeństwo rowerzystów, a także dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb rowerzystów.

W większości kategorii obowiązywała punktacja od 9 punktów za 1 miejsce do 1 punktu za 9 miejsce. Wyjątkiem były trzy kategorie. W komunikacji miejskiej oraz aktywnych stowarzyszeniach rowerowych obowiązywała punktacja od 0 do 3. Z kolei w rowerze publicznym do zgarnięcia było maksymalnie 10 „oczek”. W przypadku braku danych miasto otrzymywało w danej kategorii 0 punktów. Maksymalnie można był zdobyć 88 punktów.

Najwięcej, 68 punktów, przyznano Warszawie, która wedle rankingu jest najbardziej przyjaznym rowerzystom miastem w Polsce. Tuż za stolicą, z wynikiem 66 punktów, uplasował się Wrocław. Na najniższym stopniu podium znalazł się z kolei Poznań, który zdobył 57 punktów. Zestawienie z wynikiem 26 punktów zamyka Łódź – jak tłumaczą autorzy rankingu, duża w tym “zasługa” dwukrotnego otrzymania 0 punktów za brak danych.

Mamy najwięcej dróg rowerowych…

Jak podkreślają twórcy rankingu, liczba dostępnych dróg rowerowych to parametr, który ma największy wpływ na to, czy miasto jest przyjazne jednośladom. Jak tłumaczą autorzy zestawienia, trudno obiektywnie ocenić jakość dróg dla rowerów w danym mieście, dlatego postawili na twarde dane.

Najpierw sprawdziliśmy ich łączną długość w danej metropolii, a następnie obliczyliśmy ich stosunek do długości wszystkich dróg w obrębie administracyjnych granic. W ten sposób dowiedzieliśmy się, jaki procent wszystkich tras stanowią te dedykowane rowerzystom, co jest naszym zdaniem dobrym miernikiem poziomu rozwoju infrastruktury w danym miejscu – wyjaśniają.

Po tym względem najlepiej wypadł Wrocław, w którym – jak wyliczają autorzy rankingu – rowerzyści mają do dyspozycji aż 360 kilometrów dróg rowerowych, co stanowi rekordowe 37% wszystkich tras publicznych. Stolica Dolnego Śląska otrzymała za ten wynik komplet, czyli 9 punków, wyprzedzając Białystok i Poznań.

… i najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów

Zdecydowanie gorzej wypadliśmy pod względem bezpieczeństwa rowerzystów. Jak wyliczają autorzy zestawienia, w największych polskich metropoliach w 2019 roku liczba wypadków z udziałem rowerzystów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wahała się między 0,40 a 0,81.

Dla porównania – liczba zgłoszonych w tym samym okresie wszystkich kolizji drogowych wyniosła między 7,2 a 15,6 na tysiąc mieszkańców – wyliczają twórcy zestawienia.

Z rankingu wynika, że rowerzyści najbezpieczniej mogą czuć się w Lublinie, gdzie w 2019 odnotowano tylko 137 wypadków z ich udziałem i nie było wśród nich żadnej ofiary śmiertelnej. Wrocław uplasował się na przeciwległym biegunie. W naszym mieście współczynnik wyniósł 0,81, czyli dwa razy tyle, co w Lublinie.

Z pełnymi wynikami rankingu “Top 9 rowerowych miast Polski” można zapoznać się tutaj.