Wrocławscy radni niemal jednogłośnie sprzeciwili się budowie elektrociepłowni w gminie Wisznia Mała, tuż przy granicy ze stolicą Dolnego Śląska. Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

Przypomnijmy, w pierwszej połowie maja firma Fortum oficjalnie poinformowała, że rozważa budowę elektrociepłowni wykorzystującej paliwo alternatywne z odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania. Instalacja miałaby powstać tuż pod Wrocławiem, przy drodze ekspresowej S8, na obszarze tzw. obrębu Biskupice w gminie Wisznia Mała.

Plany budowy elektrociepłowni zaniepokoiły zarówno mieszkańców wrocławskiego osiedla Pawłowice, położonego nieopodal planowanej inwestycji, jak i Ramiszowa, w graniczącej z Wisznią Małą gminie Długołęka. Wystosowali oni petycję do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, dotyczącą “sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole”. Do tej pory (stan na 21 czerwca, godz. 10), podpisało się pod nią ponad 5,3 tys. osób.

Miejsce, w którym planowana jest spalarnia, znajduje się na granicy Wrocławia i gminy Wisznia Mała. Jej oddziaływanie będzie odczuwalne przede wszystkim we Wrocławiu. Ze względu na kierunki wiatrów, wszystkie związki chemiczne, które powstaną na skutek procesów termicznych, będą roznoszone głównie na terenie Pawłowic, bo jesteśmy pierwszym osiedlem Wrocławia graniczącym z tą inwestycją. Będziemy także pierwszym odbiorcą efektów spalania, czyli dioksyn i furanów wylatujących z kominamówił w wywiadzie dla Wroclife.pl Jacek Orzechowski, przewodniczący Zarządu Osiedla Pawłowice.

W ubiegłym tygodniu wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali wójtowie gminy Długołęka i Wisznia Mała, a także prezydent Wrocławia.

– Apelujemy o zaniechanie działań przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. związanych z planami „Budowy bloku energetycznego o mocy do 20 MWe oraz 51 MWt opartego na kotle rusztowym” zasilanego przez spalanie śmieci. Każdemu z nas zależy na dobru mieszkańców, dlatego stoimy po stronie naszych lokalnych społeczności. Brak konsultacji z mieszkańcami na temat planowanej inwestycji, a także brak społecznej akceptacji powinien być jednoznaczny z wycofaniem wniosku przez inwestora – czytamy w oświadczeniu.

Radni przeciwni budowie elektrociepłowni

Teraz do sprzeciwu włodarzy dołączyli także wrocławscy radni, którzy w piątek 18 czerwca, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, niemal jednogłośnie (33 głosy za, 1 przeciw) przyjęli stanowisko “w sprawie sprzeciwu budowie elektrociepłowni na południo-wschodnim krańcu gminy Wisznia Mała”.

Rada Miejska Wrocławia jednoznacznie sprzeciwia się planowanej przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. budowie elektrociepłowni na południowo-wschodnim kraiku gminy Wisznia Mała w węźle dróg S8 i DK98 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Wrocław i Długołęka – czytamy w stanowisku rajców.

W dalszej części stanowiska “Rada Miejska Wrocławia, wobec braku transparentności i jawności procedowania przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni ze strony firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. oraz władz Wrocławia, przy wyraźnym sprzeciwie mieszkanek i mieszkańców gminy Wrocław oraz gmin sąsiednich: Wisznia Mała, Długołęka, świadoma krytycznych głos w środowiska naukowego wobec inwestycji, wzywa firmę Fortum do natychmiastowej, całkowitej rezygnacji z budowy elektrociepłowni.”

Zdjęcie główne: Gaja Tyralska