Czy w ramach planowanej przez PKP PLK modernizacji linii kolejowej 143 powstaną nowe przystanki kolejowe na Osiedlu Sobieskiego, Karłowicach i Ołbinie? Ministerstwo Infrastruktury rozwiewa wątpliwości. – Wybrany wariant realizacji prac nie obejmuje budowy nowych przystanków na terenie Wrocławia – tłumaczy resort.

Wrocławska posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 143 z Wrocławia przez Oleśnicę do Kluczborka

Realizacja tej inwestycji to szansa na poprawę jakości życia mieszkańców i mieszkanek powiatu oleśnickiego, Długołęki oraz Wrocławia. Poprawa przepustowości linii i uzupełnienie obowiązującego rozkładu o dodatkowe połączenia ułatwi tworzenie systemu kolei aglomeracyjnej. Inwestycja ta przyczyni się też do zmniejszenia poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza i zakorkowania dróg, poprawy bezpieczeństwa czy ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego – pisze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

„Pociągi powinny jeździć 160 km/h”

Posłanka zauważa jednak, że tylko kompleksowa modernizacja linii nr 143 pozwoli na maksymalne wykorzystanie jej potencjału.

Inwestycja nie powinna ograniczać się przede wszystkim do odtworzenia stanu sprzed 150 lat, kiedy to otwierano trasę. Należy poprawić jej dostępność, dobudowując przystanki w pobliżu popularnych źródeł i celów podróży we Wrocławiu – szybko rozbudowujących się Zakrzowa i Ołbina, jak również kampusu uniwersyteckiego na Karłowicach. Co więcej, przepustowość linii powinna zostać zwiększona (poprzez dobudowę toru lub montaż nowych urządzeń sterowania ruchem, pozwalające na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego), a prędkość maksymalna podniesiona do 160 km/h – wylicza Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak tłumaczy, można także sprawdzić możliwość podwieszenia kładki pieszo-rowerowej do mostu na Odrze, co umożliwiłoby stworzenie w przyszłości, przy współudziale gminy Wrocław, trasy wzdłuż linii 143.

Tak duża modernizacja linii kolejowej jest realizowana raz na wiele lat, dlatego też warto wykorzystać ten moment i uzyskać jak największą wartość dodaną dla mieszkańców i mieszkanek okolicznych miejscowości – zaznacza parlamentarzystka.

Nowe przystanki nie powstaną

W odpowiedzi na interpelację Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infastruktury, informuje, że w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów” planowane jest zwiększenie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 120 km/h.

Aktualnie trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej w celu przygotowania projektu do realizacji w nowej perspektywie UE na lata 2021 – 2027. Dokumentacja jest na etapie uzyskiwania decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych dla uzyskania pozwolenia na budowę – tłumaczy Bittel.

Odnosząc się do możliwości uzupełnienia planu modernizacji o budowę przystanków kolejowych Osiedle Sobieskiego (na Zakrzowie), Karłowice i Ołbin, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyjaśnia, że z danych uzyskanych od PKP PLK wynika, że został już wybrany wariant realizacji prac na linii kolejowej nr 143. I nie obejmuje on budowy nowych przystanków osobowych na terenie Wrocławia.

Jednocześnie w ramach projektu będą budowane dwa nowe przystanki osobowe w miejscowościach Mirków w gminie Długołęka oraz Pielgrzymowice w gminie Wilków – dodaje Andrzej Bittel.

Podkreśla, że niezależnie od tego, aktualnie w PKP PLK SA prowadzone są prace nad przygotowaniem wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

W ramach analiz studialnych będą przeprowadzone badania przewidywanej oferty przewozowej organizatorów i przewoźników pod kątem ruchowo-przewozowym oraz eksploatacyjnym. Na podstawie uzyskanych informacji zostaną określone najkorzystniejsze warianty rozmieszczenia nowych przystanków osobowych na terenie aglomeracji wrocławskiej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych w ruchu pasażerskim i towarowym – zapowiada przedstawiciel resortu infrastruktury.

Nie będzie też nowego toru ani kładki

Jak tłumaczy Andrzej Bittel, jeśli chodzi o rozbudowę linii w celu poprawy przepustowości, na odcinku Wrocław Mikołajów – Oleśnica planuje się zabudowę samoczynnej blokady liniowej, co zwiększy jej przepustowość.

Budowa dodatkowego toru nie jest planowana. W zakresie rzeczowym nie zostały uwzględnione również prace związane z zabudową kładki pieszo-rowerowej na wskazanym moście, gdzie należy podkreślić, że do PKP PLK S.A. nie wpływały postulaty z tego zakresu – podkreśla Bittel.

Dodaje, że w latach 2017-2019 do Ministerstwa Infrastruktury nie wpłynęły ze strony Gminy Wrocław wnioski o uzupełnienie przedmiotowej inwestycji o wymienione wyżej elementy.

fot. główne: PKP PLK