Przy okazji zapowiedzi budowy osiedla na Zakrzowie w ramach rządowego programu Mieszanie Plus, wrócił temat stacji kolejowej w tamtym rejonie. Kolejarze jednak, przynajmniej na razie, nie mają takiego przystanku w planach.

O planach związanych z budową nowych przystanków kolejowych w ramach modernizacji linii nr 143 mówi się od dłuższego czasu. Jak informowaliśmy w lutym, wrocławska posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała do ministra infrastruktury interpelację w tej sprawie.

– Inwestycja nie powinna ograniczać się przede wszystkim do odtworzenia stanu sprzed 150 lat, kiedy to otwierano trasę. Należy poprawić jej dostępność, dobudowując przystanki w pobliżu popularnych źródeł i celów podróży we Wrocławiu – szybko rozbudowujących się Zakrzowa i Ołbina, jak również kampusu uniwersyteckiego na Karłowicach – tłumaczyła parlamentarzystka.

W odpowiedzi na interpelację sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyjaśniał, że został już wybrany wariant realizacji prac na linii kolejowej nr 143 i nie obejmuje on budowy nowych przystanków osobowych na terenie Wrocławia.

1300 nowych mieszkań na Zakrzowie

Ostatnio temat wrócił przy okazji rozstrzygnięcia konkursu na projekt dużego osiedla na 1300 mieszkań przy ulicy Zatorskiej na Zakrzowie, które ma powstać w ramach programu Mieszkania Plus. Nieopodal planowanego osiedla biegnie linia kolejowa i nowy przystanek kolejowy na pewno przydałby się przyszłym mieszkańcom.

Kolejarze jednak na razie nie zmieniają swoich założeń. Jak tłumaczy nam Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP PLK, zakres przyszłych prac modernizacyjnych dla linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów był rozpatrywany na etapie opracowywania studium wykonalności.

W zakresie budowy nowych przystanków studium przewiduje budowę dwóch nowych przystanków osobowych w miejscowości Mirków w gminie Długołęka oraz Pielgrzymowice w gminie Wilków – wyjaśnia Siemieniec.

Jak zaznaczają kolejarze, budowa nowych przystanków na terenie Wrocławia będzie rozpatrywana również w ramach Wstępnego Studium  Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Będą przeprowadzone analizy przewidywanej przez organizatorów i przewoźników oferty przewozowej  pod kątem ruchowo-przewozowym oraz eksploatacyjnym. Na podstawie uzyskanych informacji zostaną określone najkorzystniejsze warianty rozmieszczenia nowych przystanków osobowych w celu zaspokojenia perspektywicznych potrzeb przewozowych w ruchu pasażerskim i towarowym na terenie aglomeracji wrocławskiej – dodaje Mirosław Siemieniec.

Foto główne: PFR Nieruchomości