Znamy zwycięzcę przetargu na przebudowę pierwszego fragmentu ulicy Pomorskiej – od mostu Pomorskiego do ulicy Cybulskiego. Docelowo przebudowana zostanie cała, będąca w fatalnym stanie ulica wraz z częścią placu Staszica.

W połowie lipca spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na pierwszy etap przebudowy ulicy Pomorskiej – na odcinku od mostu Pomorskiego Północnego do ulicy Cybulskiego. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

W połowie sierpnia poznaliśmy oferty złożone w tym postępowaniu. Zgłosiło się dwóch zainteresowanych. Spółka Pro-Tra Building zaproponowała cenę niespełna 4,8 mln złotych, a konsorcjum firm Rotomat i ZSiS – ponad 5,3 mln złotych. W piątek 10 września jako najkorzystniejszą wybrano tańszą z ofert.

Jak zmieni się ulica Pomorska?

Do przebudowy pójdzie odcinek ulicy Pomorskiej na długości około 100 metrów – w zakresie jezdni, chodnika oraz budowy drogi rowerowej, a także wloty ulicy Cybulskiego – w zakresie jezdni i chodnika. Wykonawca zajmie się także m.in. budową zabudowanego, wydzielonego torowiska z dopuszczeniem komunikacji autobusowej, przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montażem elementów małej architektury czy budową oświetlenia drogowego.

Chcemy zająć się tym fragmentem ważnej ulicy dla tej części Wrocławia podczas prac związanych z przebudową mostów Pomorskich. Przebudujemy kompleksowo ten odcinek. W ramach inwestycji powstanie nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy łączące okolice bulwaru Zwierzyckiego z ul. Strażniczą – zapowiadał w lipcu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Na wszystkie prace wykonawca będzie miał 7 miesięcy od podpisania umowy.

Jednocześnie projektujemy przebudowę ulicy Pomorskiej wraz z fragmentem zachodnim placu Staszica. W tym zadaniu został złożony wniosek o ZRiD. Wystąpiliśmy także z wnioskiem do ministerstwa o odstępstwo pozwalające na posadzenie kilkudziesięciu drzew w ciągu ul. Pomorskiej – dodawał Jacek Sutryk.

W planach przebudowa całej ulicy wraz z placem Staszica

O planowanej przebudowie ulicy Pomorskiej informowaliśmy w styczniu. Jak tłumaczyli nam wówczas urzędnicy, projektowanie tej inwestycji obejmie znacznie większy zakres niż pierwotnie zakładano.

Oznacza to, że projektant zajmuje się kompleksowo przebudową nie tylko układu drogowego i torowego, ale również infrastruktury podziemnej. I dodatkowo nie dotyczy to tylko ulicy Pomorskiej, ale również dużego fragmentu placu Staszica – od wiaduktu na ul. Reymonta do ul. Pomorskiej. Ten odcinek jest w najgorszym stanie. Wiele osób myśli, że to ulica Pomorska, bo to jej naturalne przedłużenie, a to już teren placu – wyjaśniał w styczniu Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Przypomnijmy także, że wiosną cała inwestycja stanęła pod znakiem zapytania, bo kwestią sporną między magistratem a Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków okazała się nawierzchnia przebudowanej ulicy. Udało się jednak osiągnąć w tej sprawie konsensus.

Jak podkreślał w styczniu Krzysztof Świercz, przebudowa ulicy Pomorskiej to inwestycja, która będzie wymagała rezerwacji bardzo dużych środków w budżecie miasta. Wstępne szacunki na kompleksową przebudowę tej ulicy to 110 mln złotych.

– W pierwszej kolejności mamy w planach zajęcie się odcinkiem od mostu Pomorskiego Północnego do ulicy Cybulskiego i kawałeczek dalej. Te prace możemy realizować jeszcze podczas przebudowy mostów Pomorskich, bo i tak na tym odcinku nie jeżdżą obecnie tramwaje i do tego będziemy się szykować – zapowiadał wówczas przedstawiciel Wrocławskich Inwestycji.