Ruszyła przebudowa pierwszego fragmentu ulicy Pomorskiej – od mostu Pomorskiego do ulicy Cybulskiego. Docelowo przebudowana zostanie cała, będąca w fatalnym stanie ulica wraz z częścią placu Staszica.

Przypomnijmy, w połowie lipca spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na pierwszy etap przebudowy ulicy Pomorskiej – na odcinku od mostu Pomorskiego Północnego do ulicy Cybulskiego. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

Zgłosiło się dwóch zainteresowanych. Spółka Pro-Tra Building zaproponowała cenę niespełna 4,8 mln złotych, a konsorcjum firm Rotomat i ZSiS – ponad 5,3 mln złotych. Jako najkorzystniejszą wybrano tańszą z ofert. Pierwszy etap przebudowy ulicy Pomorskiej właśnie wystartował.

Ruszyły prace rozbiórkowe przy ulicy Pomorskiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Cybulskiego. Przebudowujemy pierwszy fragment tej ulicy podczas prac realizowanych na mostach Pomorskich. Wymienimy na tym odcinku sieci podziemne i od tych prac zaczniemy – tłumaczą przedstawiciele Wrocławskich Inwestycji.

Zmiany w organizacji ruchu

Podczas prac, na ulicy Cybulskiego między ul. Drobnera i Pomorską wprowadzono ruch jednokierunkowy (kierowcy jadą od strony mostu Uniwersyteckiego w kierunku Pomorskiej). Od strony pl. Maxa Borna możliwy jest wjazd w ślepą ulicę – ul. Cybulskiego, bez możliwości przejazdu przez ul. Pomorską. Został przywrócony dla aut prawoskręt z ul. Dubois w ul. Drobnera, z kolei wprowadzono zakaz wjazdu w ul. Pomorską w kierunku ul. Cybulskiego od skrzyżowania z ul. Dubois.

Jak podkreślają urzędnicy, organizacja ruchu nie wprowadza żadnych zmian w działaniu komunikacji zbiorowej.

Na tym odcinku przebudujemy kompleksowo sieci podziemne, wybudujemy nowa jezdnię, torowisko tramwajowe, drogi dla rowerów, chodniki. Prace potrwają 7 miesięcy – zapowiadają w magistracie.

Jak zmieni się ulica Pomorska?

Do przebudowy pójdzie odcinek ulicy Pomorskiej na długości około 100 metrów – w zakresie jezdni, chodnika oraz budowy drogi rowerowej, a także wloty ulicy Cybulskiego – w zakresie jezdni i chodnika. Wykonawca zajmie się także m.in. budową zabudowanego, wydzielonego torowiska z dopuszczeniem komunikacji autobusowej, przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montażem elementów małej architektury czy budową oświetlenia drogowego.

Chcemy zająć się tym fragmentem ważnej ulicy dla tej części Wrocławia podczas prac związanych z przebudową mostów Pomorskich. Przebudujemy kompleksowo ten odcinek. W ramach inwestycji powstanie nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy łączące okolice bulwaru Zwierzyckiego z ul. Strażniczą – zapowiadał w lipcu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Na wszystkie prace wykonawca będzie miał 7 miesięcy od podpisania umowy.

Jednocześnie projektujemy przebudowę ulicy Pomorskiej wraz z fragmentem zachodnim placu Staszica. W tym zadaniu został złożony wniosek o ZRiD. Wystąpiliśmy także z wnioskiem do ministerstwa o odstępstwo pozwalające na posadzenie kilkudziesięciu drzew w ciągu ul. Pomorskiej – dodawał Jacek Sutryk.

W planach przebudowa całej ulicy wraz z placem Staszica

O planowanej przebudowie ulicy Pomorskiej informowaliśmy w styczniu. Jak tłumaczyli nam wówczas urzędnicy, projektowanie tej inwestycji obejmie znacznie większy zakres niż pierwotnie zakładano.

Oznacza to, że projektant zajmuje się kompleksowo przebudową nie tylko układu drogowego i torowego, ale również infrastruktury podziemnej. I dodatkowo nie dotyczy to tylko ulicy Pomorskiej, ale również dużego fragmentu placu Staszica – od wiaduktu na ul. Reymonta do ul. Pomorskiej. Ten odcinek jest w najgorszym stanie. Wiele osób myśli, że to ulica Pomorska, bo to jej naturalne przedłużenie, a to już teren placu – wyjaśniał w styczniu Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Przypomnijmy także, że wiosną cała inwestycja stanęła pod znakiem zapytania, bo kwestią sporną między magistratem a Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków okazała się nawierzchnia przebudowanej ulicy. Udało się jednak osiągnąć w tej sprawie konsensus.

Jak podkreślał w styczniu Krzysztof Świercz, przebudowa ulicy Pomorskiej to inwestycja, która będzie wymagała rezerwacji bardzo dużych środków w budżecie miasta. Wstępne szacunki na kompleksową przebudowę tej ulicy to 110 mln złotych.

– W pierwszej kolejności mamy w planach zajęcie się odcinkiem od mostu Pomorskiego Północnego do ulicy Cybulskiego i kawałeczek dalej. Te prace możemy realizować jeszcze podczas przebudowy mostów Pomorskich, bo i tak na tym odcinku nie jeżdżą obecnie tramwaje i do tego będziemy się szykować – zapowiadał wówczas przedstawiciel Wrocławskich Inwestycji.

Pod koniec października okazało się, że przebudowa ulicy Pomorskiej – na odcinku od ulicy Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta otrzymała blisko 90 mln złotych dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zdjęcie główne: Wrocławskie Inwestycje