Skrzyżowanie ulicy Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej i Cesarzowickiej na wrocławskim Oporowie pójdzie do przebudowy. ZDiUM wybrał już firmę, która zaprojektuje tę inwestycję.

Przypomnijmy, w drugiej połowie lipca Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej, Cesarzowickiej we Wrocławiu”. Termin składania ofert minął 10 sierpnia.

Do postępowania zgłosiło się czterech zainteresowanych, którzy zaproponowali ceny od niespełna 290 tys. do ponad 359 tys. złotych. 9 września jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DRO-KOM, opiewająca na 289 665 złotych. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 7 miesięcy od podpisania umowy.

Pojawi się sygnalizacja świetlna

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, zakres przedmiotu zamówienia należy oprzeć na kierunkowych założeniach przebudowy skrzyżowania, ustalonych na etapie wykonanej koncepcji.

Projekt należy oprzeć na wariancie II – skrzyżowanie skanalizowane, sterowane sygnalizacją świetlną oraz wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia – informują urzędnicy.

ZDiUM wskazuje, by w projekcie przebudowy skrzyżowania położyć nacisk na kwestie związane z ruchem rowerowym oraz pieszym, co – jak tłumaczą urzędnicy – jest niezwykle istotne z punktu rozwoju miasta w tym rejonie.

Obecnie układ drogowy (ul.Awicenny) ma przekrój drogowy, odcinkowo bez chodników i dróg rowerowych. Ulica Wiejska posiada chodniki i trasy rowerowe. Ulica Mokronoska funkcjonuje z nieciągłymi chodnikami i bez tras rowerowych. Przy obecnych zapisach MPZP i obserwowanej dynamice rozwoju zabudowy działek budowlanych wzdłuż tych ulic, a w szczególności ul. Awicenny konieczność doprojektowania chodników i tras rowerowych stają się bardzo kluczowe. Zatem samo skrzyżowanie winno być zaprojektowane w taki sposób, by zapewniało pełną komunikację pieszą i rowerową – podkreślają urzędnicy.

Jak czytamy w dokumentach przetargowych, przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub złożeniem wniosku o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to styczeń 2022 roku – grudzień 2023 roku. 

Dlaczego nie rondo?

Po publikacji naszego pierwszego artykułu na temat przebudowy skrzyżowania na Oporowie rozgorzała dyskusja, której uczestnicy dopytywali, dlaczego miasto zdecydowało, by powstały w tym miejscu światła, a nie rondo. Głos w tej sprawie zabrała także Rada Osiedla Oporów, która wystosowała pismo do Wydziału Inżynierii Miejskiej oraz ZDiUM-u, w którym znalazł się sprzeciw odnośnie proponowanej koncepcji skrzyżowania i braku lewoskrętu z ul. Wiejskiej w Cesarzowicką. W tej drugiej sprawie, jak już informowaliśmy, interweniowała też wspólnota mieszkaniowa z ulicy Cesarzowickiej. Osiedlowi radni niedawno otrzymali odpowiedź z magistratu na swoje pismo.

Zarówno o kwestię wyboru sygnalizacji świetlnej zamiast ronda, jak i o lewoskręt w ulicę Cesarzowicką zapytaliśmy urzędników z magistratu. Elżbieta Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu tłumaczyła nam, że wybrany wariant poprzedzały analizy ruchu i przepustowości skrzyżowania.

– Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie zawsze rondo jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ każde skrzyżowanie jest inne i przenosi specyficzny dla siebie ruch. Sygnalizacja świetlna w tym konkretnym przypadku, będzie pozwalała na kontrolowanie potoków pojazdów dojeżdżających do każdego wlotu. W przypadku ronda istniałoby znaczne upośledzenie ruchu pojazdów wyjeżdżających ze Wrocławia na rzecz wjeżdżających – wyjaśniała Elżbieta Maciąg.

Z kolei, jeśli chodzi o rezygnację z lewoskrętu z ulicy Wiejskiej w Cesarzowicką, to – jak podkreślali urzędnicy – zasadność tego rozwiązania wykazały pomiary ruchy.

– Na omawianym wlocie zaobserwowano w szczycie porannym 12, w szczycie popołudniowym 24 samochody na godzinę. Oznacza to de facto pojawianie się kierowcy, który chce skręcić w lewo w ul. Cesarzowicką, rano – raz na około 5 minut,  w szczycie popołudniowym co 2-3 minuty. Utrzymanie takiego rozwiązania, przy tak małym natężeniu ruchu na omawianym wlocie, bardzo obciążyłoby skrzyżowanie, znacząco obniżyłoby jego przepustowość i wpłynęłoby na upośledzenie ruchu na pozostałych wlotach – wyjaśniała Elżbieta Maciąg.

Urzędniczka przypominała jednocześnie, że  „Prognoza i analiza ruchu” stanowi jedynie materiał pomocniczy, a wykonawca projektu będzie zobowiązany do opracowania nowej, aktualnej prognozy i analizy ruchu.

– Niemniej jednak całkowita rezygnacja z lewoskrętu powinna być połączona z zapewnieniem komfortowej alternatywy dojazdu dla mieszkańców ul. Cesarzowickiej. Obecnie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie poszerzenia ul. Balzaka wraz z chodnikiem i oświetleniem. Realizacja tego zadania będzie skoordynowana z przebudową skrzyżowania – zaznaczała Elżbieta Maciąg.

Jak zmieni się skrzyżowanie na Oporowie?

Jak czytamy w koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej i Cesarzowickiej, opracowanej przez pracownię projektową „Besko”, wariant II obejmuje skrzyżowanie skanalizowane i sterowane sygnalizację świetlną, do którego bezpośrednio włączone są ulice Wiejska, Mokronoska, Awicenny i Cesarzowicka, a ulica Jordanowska ma włączenie do ulicy Awicenny przed przebudowanym skrzyżowaniem.

Na ulicy Wiejskiej zaproponowano pasy: na wprost (Mokronoska), w prawo o długości 130 m (Awicenny), na podstawie pomiarów ruchu zrezygnowano ze skrętu w lewo (Cesarzowicka). Na ulicy Mokronoskiej zaproponowano pasy: na wprost i w prawo (Wiejska i Cesarzowicka) oraz w lewo o długości 100 m (Awicenny). Na ul. Awicenny zaproponowano pasy: w prawo (Mokronoska) oraz w lewo i na wprost o długości 115 m (Wiejska i Cesarzowicka) – wyliczają projektanci.

W koncepcji uwzględniono chodniki dla pieszych o szerokości 2 metrów, ścieżki rowerowe dwukierunkowe o szerokości 2,5-3 metrów (z uwzględnieniem skrajni jezdni wynoszącej 0,5 m) wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów na każdym wlocie skrzyżowania.

Na odcinku pomiędzy wlotami ulicy Wiejskiej i Cesarzowickiej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy – brak pasa drogowego na wydzieloną ścieżkę i chodnik – czytamy w koncepcji.

Zaprojektowano także zatoki autobusowe na ulicy Wiejskiej i Awicenny w miejscach obecnych przystanków bez zatok oraz zatokę autobusową na ulicy Mokronoskiej w kierunku ulicy Kwiatkowskiego.

W wariancie uwzględniono zachowanie najcenniejszych drzew rosnących w rejonie skrzyżowania – zaznaczają projektanci.

Dodają, że ze względu na wymagania sterowania sygnalizacją świetlną, na podstawie przeprowadzonej analizy ruchu zaprojektowano długości dodatkowych pasów dla relacji skrętów.

Przewiduje się funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej jako lokalnej, skoordynowanej z istniejącą sygnalizacją na skrzyżowaniu Wiejska-Karmelkowa-Aleja Piastów-Solskiego – tłumaczą autorzy dokumentacji projektowej.

Foto główne: Neo[EZN]/fotopolska.eu