Urzędnicy tłumaczą, dlaczego w ramach przebudowy newralgicznego skrzyżowania na Oporowie zdecydowano się na rezygnację z lewoskrętu w ulicę Cesarzowicką. Zaznaczają jednak, że będzie ona połączona z zapewnieniem komfortowej alternatywy dojazdu dla mieszkańców, a ZDiUM szykuje się do przetargu na zaprojektowanie poszerzenia ulicy Balzaka.

Jak informowaliśmy w lipcu, skrzyżowanie ulicy Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej i Cesarzowickiej na wrocławskim Oporowie pójdzie do przebudowy. Magistrat planuje tam budowę sygnalizacji świetlnej. Wczoraj donosiliśmy, że jedna ze wspólnot mieszkaniowych wystąpiła do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z wnioskiem o zmianę koncepcji, która zakłada zakaz skrętu w lewo w ulicę Cesarzowicką z ulicy Wiejskiej.

– Pozostawiając jedyną drogę dojazdu z miasta od ulicy Karmelkowej do ulicy Balzaka i dalej do ulicy Cesarzowickiej, co już w obecnej sytuacji na ulicy Balzaka (przewężenie i parkujące samochody) w zasadzie uczyni ją nieprzejezdną – czytamy w piśmie do ZDiUM.

Autorzy wniosku podkreślają, że przebudowa skrzyżowania skutkująca wprowadzeniem zakazu skrętu w lewo w ulicę Cesarzowicką spowoduje ogromne niedogodności dla wielu mieszkańców.

Miasto: zapewnimy komfortową alternatywę

O ustosunkowanie się do tego wniosku poprosiliśmy urzędników z magistratu. Jak informuje Elżbieta Maciąg z Departamentu Infrastruktury i Transportu, wykonywane w ramach opracowanej “Koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Wiejskiej, Jordanowskiej, Avicenny, Mokronowskiej i Cesarzowickiej we Wrocławiu” pomiary ruchy, wykazały, że zasadna byłaby rezygnacja z lewoskrętu z ulicy Wiejskiej w Cesarzowicką.

Na omawianym wlocie zaobserwowano w szczycie porannym 12, w szczycie popołudniowym 24 samochody na godzinę. Oznacza to de facto pojawianie się kierowcy, który chce skręcić w lewo w ul. Cesarzowicką, rano – raz na około 5 minut,  w szczycie popołudniowym co 2-3 minuty. Utrzymanie takiego rozwiązania, przy tak małym natężeniu ruchu na omawianym wlocie, bardzo obciążyłoby skrzyżowanie, znacząco obniżyłoby jego przepustowość i wpłynęłoby na upośledzenie ruchu na pozostałych wlotach – wyjaśnia Elżbieta Maciąg.

Urzędniczka przypomina, że  „Prognoza i analiza ruchu” stanowi jedynie materiał pomocniczy, a wykonawca projektu będzie zobowiązany do opracowania nowej, aktualnej prognozy i analizy ruchu.

Niemniej jednak całkowita rezygnacja z lewoskrętu powinna być połączona z zapewnieniem komfortowej alternatywy dojazdu dla mieszkańców ul. Cesarzowickiej. Obecnie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie poszerzenia ul. Balzaka wraz z chodnikiem i oświetleniem. Realizacja tego zadania będzie skoordynowana z przebudową skrzyżowania – dodaje Elżbieta Maciąg.

Jak zmieni się skrzyżowanie na Oporowie?

Jak czytamy w koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej i Cesarzowickiej, opracowanej przez pracownię projektową „Besko”, wybrany przez urzędników wariant II obejmuje skrzyżowanie skanalizowane i sterowane sygnalizację świetlną, do którego bezpośrednio włączone są ulice Wiejska, Mokronoska, Awicenny i Cesarzowicka, a ulica Jordanowska ma włączenie do ulicy Awicenny przed przebudowanym skrzyżowaniem.

– Na ulicy Wiejskiej zaproponowano pasy: na wprost (Mokronoska), w prawo o długości 130 m (Awicenny), na podstawie pomiarów ruchu zrezygnowano ze skrętu w lewo (Cesarzowicka). Na ulicy Mokronoskiej zaproponowano pasy: na wprost i w prawo (Wiejska i Cesarzowicka) oraz w lewo o długości 100 m (Awicenny). Na ul. Awicenny zaproponowano pasy: w prawo (Mokronoska) oraz w lewo i na wprost o długości 115 m (Wiejska i Cesarzowicka) – wyliczają projektanci.

W koncepcji uwzględniono chodniki dla pieszych o szerokości 2 metrów, ścieżki rowerowe dwukierunkowe o szerokości 2,5-3 metrów (z uwzględnieniem skrajni jezdni wynoszącej 0,5 m) wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów na każdym wlocie skrzyżowania.

– Na odcinku pomiędzy wlotami ulicy Wiejskiej i Cesarzowickiej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy – brak pasa drogowego na wydzieloną ścieżkę i chodnik – czytamy w koncepcji.

Zaprojektowano także zatoki autobusowe na ulicy Wiejskiej i Awicenny w miejscach obecnych przystanków bez zatok oraz zatokę autobusową na ulicy Mokronoskiej w kierunku ulicy Kwiatkowskiego.

fot. ZDiUM

Foto główne: Columba livia/fotopolska.eu