Stan ulicy Pomorskiej i Gajowickiej od lat woła o pomstę do nieba, a mieszkańcy apelują o ich gruntowny remont. Obie drogi w najbliższych latach mają przejść przebudowę. Na razie powstaną projekty obu przedsięwzięć.

O planowanej przebudowie ulicy Pomorskiej informowaliśmy już w sierpniu. Wówczas  spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Poprawa stanu nawierzchni w ul. Pomorskiej we Wrocławiu” w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla.

W połowie października urzędnicy rozstrzygnęli przetarg. Projekt remontu ulicy Pomorskiej przygotuje Biuro Projektów Dróg i Mostów “BBKS-Projekt”, które zainkasuje za to zadanie niespełna 1,4 mln złotych. Na przygotowanie kompletnej dokumentacji wykonawca będzie miał 16 miesięcy od podpisania umowy.

A tak ulica Pomorska wygląda obecnie:

Jaki będzie zakres przebudowy ulicy Pomorskiej?

Przedmiot zamówienia składa się z trzech elementów.

Pierwszy to opracowanie dwuwariantowej koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy ulicy Pomorskiej i placu Staszica od mostów Pomorskich do ulicy Reymonta wraz z terenem pod wiaduktem kolejowym, zamkniętego wlotu pl. Staszica w rejonie ul. Bp. Tomasza Pierwszego oraz skrzyżowania ul. Dubois i ul. Pomorskiej, o łącznej długości około 1,4 kilometra.

Drugi element to wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pomorskiej o długości około 0,7 km, od mostów Pomorskich do placu Staszica. A trzeci to wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej.

Na poniższej mapce czerwoną linią przerywaną zaznaczono zakres opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, a niebieską linią ciągłą – zakres kompletnej dokumentacji projektowej.

Aleja Pomorska musi poczekać

Przypomnijmy, że w zeszłym roku wrocławscy aktywiści zbierali podpisy pod petycją do prezydenta Rafała Dutkiewicza o stworzenie Alei Pomorskiej, czyli modernizację ciągu ulic Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki.

Plany były ambitne, bo oprócz podstawowych elementów, jak ciche torowisko i jezdnia czy równe chodniki i drogi dla rowerów, zakładały też remont okolicznych kamienic (wraz z podłączeniem ich do miejskiego ciepła), nasadzenia drzew i rozbudowę mostu Osobowickiego o kładki pieszo-rowerowe.

Społecznicy chcieli, by ta inwestycja znalazła się w budżecie miasta na 2018 rok. Tak się jednak nie stało. I nie zanosi się na to, by w najbliższych latach pojawiły się pieniądze na tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie.

Fot. Maciej Leśnik

Ulica Gajowicka bliżej remontu

Coraz większe szanse na remont ma też inna z ulic będących w opłakanym stanie, czyli ulica Gajowicka.

We wrześniu Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudowa ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Zaporoskiej”.

– Zamówienie dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji dla przebudowy ulicy Gajowickiej we Wrocławiu. W ramach zamówienia należy uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych i ich zakończenie oraz pełnić nadzór autorski – wyliczają urzędnicy.

Do przetargu zgłosiło się 7 chętnych. Ceny ofertowe wahają się od niespełna 1 mln 347 tys. złotych do prawie 2 mln 266 tys. złotych. Urzędnicy na to zamówienie mają przewidziane 1,5 mln złotych.

Fot. Maciej Leśnik

Po Gajowickiej pojedzie tramwaj?

Zwycięska firma będzie musiała opracować dokumentację projektową w podziale na dwa odcinki. Tak, aby możliwa była ich niezależna realizacja. Pierwszy odcinek to fragment ulicy Gajowickiej od skrzyżowania z Zaporoską do skrzyżowania z aleją Hallera (wraz z tym skrzyżowaniem), a drugi – od Hallera do skrzyżowania z ulicą Racławicką (wraz z tym skrzyżowaniem).

Dla pierwszego z odcinków wykonawca będzie musiał opracować dwa warianty koncepcji, uwzględniające przyszły przebieg torowiska tramwajowego, pod które zostanie zachowana rezerwa terenowa. W pierwszym wariancie – torowisko ma być wydzielone, a w drugim – wbudowane w jezdnię. Z kolei jeśli chodzi o drugi odcinek, w koncepcji ma się znaleźć tylko wariant z wbudowanym torowiskiem w jezdnię.

Dla obu odcinków i wszystkich wariantów, wykonawca ma też zaplanować kształt i zagospodarowanie ulicy Gajowickiej, jakie ma funkcjonować do czasu wybudowania torowiska. Wykonawca zaprojektuje też trzy warianty przebiegu dróg rowerowych.

Fot. Maciej Leśnik

Trzy osiedla walczą przebudowę Gajowickiej

O przebudowie ulicy Gajowickiej pisaliśmy już jesienią 2017 roku. Wówczas petycję w tej sprawie złożyli do prezydenta Wrocławia przedstawiciele trzech rad osiedli: Borek, Gajowice i Powstańców Śląskich.

– Mamy świadomość ograniczonych możliwości miasta, ale wszyscy wiemy, że przebudowa ulica Gajowickiej jest konieczna. Chcemy, aby miasto w najbliższych swoich planach ujęło jej modernizację – tłumaczył w zeszłym roku Miłosz Czekaj, przewodniczący Zarządu Osiedla Borek.

Osiedlowi radni koszt całej inwestycji szacowali na około 30 mln złotych.

– Postulujemy wymianę nawierzchni, poprawę stanu chodników, odświeżenie zieleni, wyznaczenie tras rowerowych i buspasa. To najważniejsze zmiany, jakie przewidujemy – mówił Tomasz Turalski z Rady Osiedla Borek.

Autorzy petycji podkreślali, że ulica nie była przebudowana od II wojny światowej. Przeprowadzano tylko małe remonty, które nie przyniosły żadnej znaczącej poprawy.

– Specjalnie nie używamy słowa remont, ponieważ zależy nam na gruntownej przebudowie, a nie kosmetycznych zmianach nawierzchni. Obecny stan drogi jest nie do przyjęcia – tłumaczył Michał Janusik z Rady Osiedla Gajowice.

Jacek Sutryk obiecuje remonty 250 km ulic

Nowy prezydent Wrocławia, który w drugiej połowie listopada przejmie schedę po Rafale Dutkiewiczu, w trakcie kampanii wyborczej obiecał wrocławianom zakrojony na szeroką skalę program poprawy stanu ulic w naszym mieście.

– Wyremontujemy co najmniej 250 km wrocławskich ulic, w pierwszej kolejności: Powstańców Śląskich, Gajowicką, Zaporoską, Tęczową i Szpitalną, Kamienną, Pomorską, Komandorską, Zielińskiego, Nowowiejską, Słowiańską, Kościuszki, Poznańską. Przy okazji tych prac wyremontowanych zostanie 61 tysięcy metrów kwadratowych chodników i ścieżek osiedlowych. Każda z takich inwestycji będzie projektowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zapowiedział Jacek Sutryk.