Prezydentura Jacka Sutryka rozkręciła się na dobre. Systematycznie przedstawia plany do zrealizowania na nadchodzące miesiące. Jakie działania zamierza rozpocząć w okresie letnim?

Jacek Sutryk podkreślał, że chce w kwartalnym trybie informować o realizacji miejskich przedsięwzięć oraz jego programu. Obecnie do zrealizowanych planów zalicza się szeroko rozumianą „Współpracę w ramach metropolii wrocławskiej”, która ma sprawić, aby wszystkie zaangażowane podmioty mogły sprawniej zadbać o czyste powietrze, dobrą komunikację (transport aglomeracyjny), czy wspierać realizację projektów międzygminnych.

Cele na II kwartał 2019 roku

Celem na miniony kwartał było zwiększenie patroli przez Straż Miejską Wrocławia na następujących ulicach: Kotlarska, Świętego Antoniego, Komandorska, Zielińskiego, Gwiaździsta i Włodkowica, czyli w miejscach, w których dochodzi do największej liczby zdarzeń skutkujących obniżeniem społecznego poczucia bezpieczeństwa. Obecnie we wskazanych miejscach, w których mieszkańcy zgłaszali potrzebę patrolowania, zwiększono je o 20%.

Kolejnym przykładowym zadaniem na II kwartał było – usprawnienie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej boiska przy ul. Kominiarskiej i Wiaduktowej (tutaj prace jeszcze trwają).

Przygotowanie bazarku targowego przy uli. Grochowej. Obecnie Miasto szuka operatora targowiska, który zapewni odpowiednią organizację handlu i usług na targowisku, ale też będzie współpracował m.in. z Radą  Osiedla Gajowice i zarządcą nieruchomości w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Stworzenie wytycznych przestrzennych na rzecz osiedli kompletnych takich jak Jagodno, Maślice Małe, Jerzmanowa, Jarnołtowa i dla Śródmieścia Południowego. Osiedle kompletne ma wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii.

W 10 szkołach podstawowych od czerwca jest realizowany program uruchamiania nowych gabinetów dentystycznych w ramach programu profilaktyki dentystycznej w szkołach.

Jacek Sutryk wprowadził pilotażowy program dotacyjny dla mieszkańców „Złap deszcz”.

Materiały prasowe MPWiK

Cele na III kwartał 2019 roku

Prezydent Wrocławia na najbliższe miesiące wyznaczył kolejne plany. Najważniejsze przedstawiamy poniżej.

W lipcu tego roku, według planu ma zostać oddany do użytkowania zieleniec przy ul. Buczackiej/Stanisławowskiej – Oaza Buczacka.

Jacek Sutryk planuje zamontowanie zdrojów wody pitnej w pięciu szkołach publicznych we Wrocławiu. Celem zadania jest wyposażenie wrocławskich szkół w pitniki – urządzenia umożliwiające uczniom łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej.

Mieszkańcy osiedla Księże Małe mogą liczyć na kładkę łączącą Park Wschodni z osiedlem Księże Małe (ul. Rybnicka/Opolska). Realizacja planowana jest na sierpień/wrzesień 2019 roku.

Mają zostać uruchomione Dzienne Domy Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej, które zapewnią usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 60 osób niesamodzielnych (po 30 miejsc na każdy DDP). Jeszcze w sierpniu ośrodki zaczną świadczyć usługi klientów w DDP nr 1 i DDP nr 2 przy ul. Semaforowej 5.

Prezydent Wrocławia ma przedstawić koncepcję reorganizacji nocnej komunikacji zbiorowej.

Zapowiada oddanie do testowania mieszkańcom system monitoringu jakości powietrza w parkach miejskich.

Mieszkańcy Wrocławia mogą się spodziewać oddania do testowania systemu ułatwiającego parkowanie.

Jacek Sutryk w najbliższym czasie planuje rozpoczęcie przygotowania do Biegu Niepodległości.

Listę wszystkich zadań wraz ze statusem ich realizacji można znaleźć na stronie https://www.wroclaw.pl/prezydent-wroclawia/kwartaly-wroclawia