Prezydent Wrocławia zabrał głos w sprawie budzącej kontrowersje budowy prywatnego akademika w miejscu dawnych basenów na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego. – Złożyłem spółce Dolnośląskie Inwestycje ofertę odkupienia bądź zamiany terenu, na którym planowana jest inwestycja – informuje Jacek Sutryk.

Przypomnijmy, na początku maja grupa inicjatywna Stadion Olimpijski rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją do władz Wrocławia w obronie zabytkowego Stadionu Olimpijskiego.

– To apel do władz Wrocławia o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz zatrzymania niszczenia zabytkowego kompleksu Terenów Olimpijskich, które objęte są ochroną konserwatorską i które stanowią bardzo cenny teren dla wszystkich wrocławian i wrocławianek – tłumaczyli autorzy petycji.

Pod koniec maja petycja została przekazana prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi i radnym Rady Miejskiej Wrocławia. W czwartek 10 czerwca Jacek Sutryk wydał oświadczenie w sprawie inwestycji na terenie Stadionu Olimpijskiego.

Sytuacja, z którą mamy do czynienia jest skutkiem decyzji podejmowanych wiele lat temu. To wówczas podejmowane decyzje wpłynęły na to, jak dziś wygląda kwestia inwestycji na obszarze Stadionu Olimpijskiego. Teren, na którym planowana jest inwestycja, należał do Akademii Wychowania Fizycznego i w 2015 roku został sprzedany przez uczelnię. To w wyniku tej transakcji planowana jest nowa zabudowa na sprzedanym obszarze. Decyzję uczelni oceniam jako złą i szkodliwą dla chronionego obszarowo Stadionu Olimpijskiego – pisze w oświadczeniu Jacek Sutryk.

Prezydent Wrocławia przypomina, że to na wniosek Akademii Wychowania Fizycznego (złożony w 2009 roku) w planach miejscowych znalazł się zapis, na mocy którego możliwa jest budowa obiektu zamieszkania zbiorowego.

W 2013 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił bez uwag projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren w tym czasie należał AWF, uczelnia planowała tam własną inwestycję i nie było mowy o sprzedaży tej działki – zaznacza Sutryk.

Jak podkreśla prezydent Wrocławia, zespół dawnych odkrytych basenów sportowo-rekreacyjnych nie jest zabytkiem (nie jest wpisany ani do rejestru, ani gminnej ewidencji zabytków), ale leży na terenie zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego, a planowana inwestycja zaburzy układ tego historycznego miejsca.

Jestem przeciwny planowanej inwestycji, stąd – mimo że możliwości prawne w tej sprawie leżą już wyłącznie po stronie wojewódzkiego konserwatora i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podejmę działania mające na celu utrzymanie integralności przestrzeni Stadionu Olimpijskiego. Złożyłem Spółce Dolnośląskie Inwestycje ofertę odkupienia bądź zamiany terenu, na którym planowana jest inwestycja. Jednak zgodnie z prawem oferta Miasta nie może przekraczać kwoty za jaką inwestor nabył działkę od AWF – informuje Jacek Sutryk.

Prezydent zapowiada, że złoży także pisma do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wszczęli procedurę wpisania zespół basenów do rejestru zabytków.

Przypominam, że już samo wszczęcie tej procedury z automatu wstrzymuje trwającą inwestycję. Stadion Olimpijski to obiekt wyjątkowy, zabytek, który trwale wpisał się do historii naszego miasta. Wrocławską racją stanu jest ochrona integralności tego miejsca, jednak formalnie – na tym etapie – decyzję mogą podjąć instytucje, które nie są w jurysdykcji prezydenta Wrocławia. Stąd oczekuję, że do rozmów na temat możliwości utrzymania przestrzeni Stadionu Olimpijskiego bez zmian zaangażują się wszystkie strony – dodaje Sutryk.

Tak ma wyglądać inwestycja na Stadionie Olimpijskim

Przypomnijmy, że przedstawiciele inwestora – firmy Dolnośląskie Inwestycje – podkreślali, że projekt domu studenckiego, wraz z lokalami usługowymi w części parterowej, objęty jest prawomocnym i ostatecznym pozwoleniem na budowę, pozytywną decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja będzie miała proekologiczny charakter z zachowaniem zasad biofilii co oznacza, że na terenie inwestycji dokonanych zostanie dużo nowych nasadzeń drzew i krzewów, wzbogacając obszar inwestycji w zieleń. Zostaną również wybudowane nowe zbiorniki/niecki basenowe, które oprócz walorów krajobrazowych, będę pełniły funkcję w zakresie małej retencji – zapewniał inwestor.

Przedstawiciele dewelopera zapowiadali, że odtworzona zostanie skarpa, na której w czasach funkcjonowania basenów zlokalizowane były trybuny. Skarpa ma pełnić funkcję wypoczynkowo rekreacyjną.

– W budynku przygotowane zostaną ogólnodostępne strefy do nauki, pracy, czy integracji studentów. Obiekt będzie miał charakter otwarty i będzie dostępny nie tylko dla stałych użytkowników akademika, ale również dla wszystkich wrocławian i innych zainteresowanych osób. Zlokalizowane na parterze lokale usługowe zostaną przeznaczone do wypełniania funkcji uzupełniających infrastrukturę sportową zlokalizowaną na terenie AWF-u – informowały Dolnośląskie Inwestycje.

Budynek będzie posiadał trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemną, w której usytuowane zostaną m.in. rowerownie, powierzchnie przynależne do lokali usługowych na parterze oraz garaż. Przewidywany czas realizacji tej inwestycji to 3 lata od rozpoczęcia budowy, zaplanowanego na trzeci kwartał 2021 roku.