W kwietniu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. Dokument ma być długoterminową strategią dla stolicy Dolnego Śląska i 37 innych gmin.

Przypomnijmy, o tym, że stolica Dolnego Śląska wspólnie z 37 innymi gminami opracuje Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia informowaliśmy już we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy tym przedsięwzięciu.

– To bardzo ważny plan, którego najważniejszym elementem są ludzie. Bo chodzi w nim przede wszystkim o planowanie dla ludzi – tłumaczyła w trakcie sesji Rady Miejskiej Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Opracowanie będzie obejmować obszar: Gminy Wrocław, Miasta i Gminy Bierutów, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Międzybórz, Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Prusice, Gminy Siechnice, Gminy Sobótka, Gminy Strzelin, Gminy Syców, Gminy Środa Śląska, Gminy Trzebnica, Gminy Wołów, Gminy Żmigród, Gminy Miasto Oleśnica, Gminy Miasto Oława, Gminy Borów, Gminy Czernica, Gminy Długołęka, Gminy Dobroszyce, Gminy Domaniów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Jordanów Śląski, Gminy Kobierzyce, Gminy Kostomłoty, Gminy Krośnice, Gminy Malczyce, Gminy Mietków, Gminy Miękinia, Gminy Oleśnica, Gminy Oława, Gminy Przeworno, Gminy Wisznia Mała, Gminy Zawonia, Gminy Żórawina oraz Gminy Brzeg.

Ruszają konsultacje społeczne

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia ma być strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Na kwiecień zaplanowano pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących tego dokumentu.

Celem tego etapu jest przede wszystkim upowszechnianie, a więc poinformowanie interesariuszy oraz mieszkańców o rozpoczęciu prac nad PZM dla MOFW, wraz z uzyskaniem zwrotnej informacji o oczekiwaniach, potrzebach, obawach, preferencjach, pozwalającym na postawienie roboczych hipotez dotyczących celów strategicznych, do późniejszej weryfikacji w ramach badań i ekspertyz. Podczas I etapu konsultacji uczestnicy zostaną poinformowani o celu prac, ich mechanice, ramach czasowych, zaangażowanych zasobach i podmiotach, spodziewanym efekcie – tłumaczą urzędnicy.

Biorący udział będą mogli również zgłaszać modyfikacje i usprawnienia, ale – jak zaznaczają w magistracie – “ze względu na dominację komponentu promocyjno-informacyjnego w profilu 1. etapu konsultacji, ich stopień szczegółowości będzie najmniejszy, dotycząc głównie samej idei, zaangażowania osób i podmiotów oraz sposobu informowania o procesie, jak również pierwszego rozpoznania oczekiwań i wyobrażeń o procesie i jego efektach”.

W ramach tego etapu konsultacji możliwe byłoby rozbudowanie wiedzy dotyczącej również: negatywnego oddziaływania transportu na mieszkańców i priorytetowych działań zaradczych; przyczyn osiedlania się w źle skomunikowanych miejscach, skazujących mieszkańców na  długie podróże oraz nieprzyjazne środowisku środki transportu; możliwych czynników wyzwalających zmiany – dodają urzędnicy.