W ciągu najbliższych dwóch lat mieszkańcy bezpośrednio zadecydują, jak rozdysponowane zostanie ponad 101 mln zł z budżetu Wrocławia.

Wrocławski budżet partycypacyjny składa się z trzech programów: Funduszu Osiedlowego, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mikrograntów. Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mają coraz więcej okazji, by decydować o tym, jak wydawane są środki z miejskiego budżetu. Decydują zarówno o inwestycjach w infrastrukturę, jak i o działaniach społecznych, sportowych czy kulturalnych.

– Kwota 101 mln zł którą planujemy wydać w latach 2022-2023 jest rekordowa. 60 mln na Wrocławski Budżet Obywatelski, 40 mln Fundusz Osiedlowy oraz ponad 1 mln zł na Mikrogranty – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Fundusz Osiedlowy nie jest skierowany tylko do rad osiedli

Fundusz Osiedlowy pojawił się w 2019 roku. Każde osiedle ma zagwarantowaną dla siebie kwotę na inwestycje służące mieszkańcom w miejscu ich zamieszkania. Aby podział środków był sprawiedliwy opracowano specjalny algorytm: 40% (16 mln zł) puli zostało podzielone po równo między wszystkie osiedla. Miało to zapewnić odpowiedni poziom bazowy kwoty dla najmniejszych osiedli. Pozostałe 60% (24 mln zł) podzielono według dwóch kryteriów: liczby mieszkańców i powierzchni.

W pilotażowej edycji FO na lata 2020 – 2021 do realizacji przyjęto ponad 140 wniosków. Ostatnie z nich powinny być gotowe do oddania pod koniec 2023 roku. Część – jak na przykład psi park na ul. Sztabowej, którego remont sfinansowano z Funduszu Osiedlowego – już w tej chwili służy mieszkańcom.

Druga edycja FO startuje już w styczniu i zaczyna się od szkoleń skierowanych do radnych osiedlowych. Pula pieniędzy to 40 milionów złotych na dwa lata. 1 marca wystartuje nabór wniosków, potrwa pół roku.

Fundusz Osiedlowy nie jest kierowany tylko do rad osiedli, ale do wszystkich mieszkańców. Rady mają przy FO kluczowe znaczenie, ale wykonują one wole mieszkańców. Dlatego namawiam wszystkich do kontaktu ze swoją radą osiedla i zgłaszanie pomysłów. Rady będą zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i przedyskutowania zgłoszonych projektów – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia zaplanował dla przedstawicieli rad osiedli cykl szkoleń dotyczący zasad II edycji Funduszu Osiedlowego. Szkolenia będą realizowane w trybie spotkań on-line. Odbędą się w dniach: 12, 19 oraz 26 stycznia br., z podziałem na grupy reprezentantów poszczególnych osiedli.

WBO: nawet 3 mln zł na projekt ponadosiedlowy

Program WBO działa od dziewięciu lat. Początkowo na projekty partycypacyjne miasto przeznaczało 3 mln zł, a kwota ta sukcesywnie rosła. Łącznie na ten cel Wrocław przeznaczył ponad 195 mln zł i w tym czasie mieszkańcy zadecydowali o wykonaniu 432 projektów z WBO. Przez te lata 3145 liderów zgłosiło 4959 projektów. W roku 2021 największym powodzeniem cieszyły się projekty dotyczące miejskiej zieleni i rekreacji.

Dziesiąta, jubileuszowa, edycja będzie rekordowa jeśli chodzi o budżet. Miasto w tym roku przeznaczy na ten cel 30 mln zł.

Od tej edycji projekt ponad osiedlowy będzie mógł kosztować aż 3 mln zł, a osiedlowy 1 mln zł – mówi Sebastian Wolszczak, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej. – Jest jeszcze jedna zmiana. Od tego roku wszystkie projekty będą musiały uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Początek składania projektów planowany jest na 17 stycznia 2022.

Pół miliona złotych na animacje, aktywizację społeczną, edukację czy rekreację

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki, oraz inne o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności. Nabór projektów startuje 1 marca.

Program działa od 2014 r. jako inicjatywa ESK 2016, a w nowej formule współpracy Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella od 2018 r. Lokalne wydarzenia organizowane dzięki nim przez mieszkańców dla mieszkańców można liczyć w tysiącach. W roku 2022 na realizacje projektów przeznaczone zostanie 525 tys. zł.