Poznaliśmy wykonawcę budowy północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. Inwestycja pochłonie około 165 mln złotych.

Przypomnijmy, ogłoszenie nowego przetargu na wykonawcę robót budowlanych między Łanami a Długołęką było konieczne, bo firma Strabag, która miała trasę zaprojektować i wybudować, wywiązała się z części projektowej, natomiast przed przystąpieniem do prac budowlanych wystąpiła do inwestora z roszczeniem finansowym na kwotę ponad 70 mln złotych.

Po negocjacjach między inwestorem, czyli Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, a Strabagiem doszło do podpisania aneksu do kontraktu. Na jego podstawie wykonawca zrezygnował z roszczeń, otrzymał wynagrodzenie za wykonaną część projektową (około 10 mln zł), a DSDiK otrzymała prawa do materiałów projektowych i mogła ogłosić nowy przetarg na prace budowlane dla tego odcinka.

W nowym przetargu zgłosiło się 7 firm z ofertami w przedziale od około 165 mln zł do około 210 mln zł. Oferty będą teraz weryfikowane – tłumaczył w grudniu 2019 roku Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka Dolnego Śląska.

Wśród zainteresowanych firm są Budimex, Berger Bau, Kobylarnia, PORR, Mota Engil, Polbud Pomorze i Strabag. Pierwotna kwota, jaką zamawiający chciał przeznaczyć na realizację tego zadania wynosiła 124 mln złotych. Jednak, jak w styczniu poinformował Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, zapadła decyzja o zwiększeniu budżetu na tę inwestycję.

Chcemy, żeby cała trasa była gotowa do 2023 roku. Zmiany w budżecie naszego województwa pozwolą DSDiK w krótkim czasie wybrać najkorzystniejszą ofertę – zapowiadał Myrda.

Jest wykonawca północnego odcinka WOW

W czwartek 13 lutego Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozstrzygnęła przetarg na budowę północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). Wybranym wykonawcą jest konsorcjum firm: Kobylarnia – Mirbud, które wybudują odcinek obwodnicy za około 165 mln złotych.

Przypomnijmy, że północny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia będzie miał po jednym pasie w każdym kierunku, wraz z chodnikiem oraz ścieżką rowerową. Rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo. Trasa poprzez dwujezdniowy wiadukt drogowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 – Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasę Swojczycką.

Nad terenami Natury 2000 i rzeką Widawą planowane jest poprowadzenie mostu o długości około 180 metrów. Koniec nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zaplanowano w miejscu skrzyżowania z łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia
mat. UMWD

Co z południowym odcinkiem WOW?

W 2018 roku informowaliśmy o pomyśle podzielenia budowy południowego odcinka wschodniej obwodnicy na dwa etapy. Przetarg na pierwszy etap, czyli drogę pomiędzy rondem w Żernikach Wrocławskich a ulicą Grota-Roweckiego, ogłoszono w kwietniu 2018 roku.

Do przetargu zgłosiło się czterech zainteresowanych. Wszystkie oferty przekraczały jednak założony przez urząd marszałkowski budżet na realizację tego zadania (nieco ponad 21,5 mln złotych), więc pod koniec lutego ubiegłego roku postępowanie zostało unieważnione.

Na początku marca Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła kolejny przetarg na budowę drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395. Jednocześnie ruszyło postępowanie na drugi fragment południowego odcinka WOW, czyli od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej.

– W lipcu wybraliśmy wykonawcę odcinka między Żernikami Wrocławskimi a ul. Grota-Roweckiego. Firma Budimex za około 30 mln zł zaprojektuje i wybuduje ten około 2,5 kilometrowy fragment obwodnicy – tłumaczył Michał Nowakowski.

Z kolei, jeśli chodzi o drugi etap południowego odcinka WOW, konieczne było ogłoszenie kolejnego postępowania.

– W poprzednim przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia od ul. Grota Roweckiego do Bielan Wrocławskich z przejściem przez Wysoką zgłosiło się dwóch wykonawców. Oferta firmy Budimex złożona elektronicznie była zaszyfrowana w taki sposób, że nie można było jej otworzyć, dlatego nie mogła być brana pod uwagę. Jedyna ważna oferta, która wpłynęła – złożona przez firmę Strabag – opiewała na kwotę ponad 160 mln zł brutto. Samorząd Województwa przeznaczył na tę część obwodnicy 68 mln zł, dlatego musieliśmy unieważnić przetarg – wyjaśniał Nowakowski.

W przetargu w formule zaprojektuj (dokumentacja projektowa) wpłynęło 8 ofert, opiewających na kwoty od niespełna 2,3 do prawie 4,3 mln złotych brutto. W połowie stycznia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała firmę, która zaprojektuje odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia od ulicy Grota-Roweckiego do węzła w Bielanach Wrocławskich.

Jak informują urzędnicy, po zakończeniu prac projektowych, samorząd ogłosi przetarg na wykonanie prac budowlanych. Wedle planów urzędu marszałkowskiego, cała wschodnia obwodnica Wrocławia ma zostać wybudowana do 2023 roku.