W lipcu ruszą prace przy budowie północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, między Łanami a Długołęką. Inwestycja pochłonie niemal 165 mln złotych.

W poniedziałek 29 czerwca Dolnośląska Służba Dróg i Kolei poinformowała, że w lipcu konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud przystąpi do wykonywania robót związanych z realizacją kontraktu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”. Umowę, opiewającą na 164,7 mln złotych, samorząd województwa podpisał z wykonawcą w połowie maja.

W początkowym okresie będą to prace przygotowawcze związane m.in. z wycinkami drzew i wytyczeniem geodezyjnym obiektu budowlanego w terenie. Planowany termin zakończenia prac na kontrakcie to listopad 2022 roku – zapowiadają przedstawiciele DSDiK.

Przypomnijmy, ogłoszenie nowego przetargu na wykonawcę robót budowlanych między Łanami a Długołęką było konieczne, bo firma Strabag, która miała trasę zaprojektować i wybudować, wywiązała się z części projektowej, natomiast przed przystąpieniem do prac budowlanych wystąpiła do inwestora z roszczeniem finansowym na kwotę ponad 70 mln złotych.

Po negocjacjach między inwestorem, czyli Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, a Strabagiem doszło do podpisania aneksu do kontraktu. Na jego podstawie wykonawca zrezygnował z roszczeń, otrzymał wynagrodzenie za wykonaną część projektową (około 10 mln zł), a DSDiK otrzymała prawa do materiałów projektowych i mogła ogłosić nowy przetarg na prace budowlane dla tego odcinka.

Nowy, północny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską we Wrocławiu, na którym jest już wybudowane rondo i zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 między Mirkowem i Długołęką. Droga będzie mieć niespełna 10 kilometrów długości, a inwestycja zakłada również budowę czterech wiaduktów, trzech mostów, skrzyżowań, rond i dróg dojazdowych. 

–  Wzdłuż nowej, dziesięciokilometrowej trasy powstaną także m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, a także nowe nasadzenia zieleni. To ważne, żebyśmy w tym trudnym czasie nie rezygnowali z istotnych dla regionu inwestycji. W ten sposób rozpędzimy ponownie dolnośląską gospodarkę – podkreśla Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia
mat. UMWD

Co z południowym odcinkiem WOW?

Jak informuje urząd marszałkowski, w tym roku ruszyły również prace nad projektem południowej części obwodnicy. Docelowo cała trasa będzie zaczynać się w Bielanach Wrocławskich i prowadzić przez rejon miejscowości Żerniki Wrocławskie, Świętą Katarzynę, Siechnice, Łany, Kiełczówek, Kiełczów, do drogi krajowej nr 98.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia odciąży stolicę Dolnego Śląska od ruchu generowanego przez gminy powiatu wrocławskiego, a także od ruchu zewnętrznego. Nowa droga poprawi również bezpieczeństwo podróżnych i pomoże w gospodarczej aktywizacji terenów położonych na wschód od Wrocławia. Cała trasa będzie gotowa w 2023 roku – zapowiadają urzędnicy.

W 2018 roku informowaliśmy o pomyśle podzielenia budowy południowego odcinka wschodniej obwodnicy na dwa etapy. Przetarg na pierwszy etap, czyli drogę pomiędzy rondem w Żernikach Wrocławskich a ulicą Grota-Roweckiego, ogłoszono w kwietniu 2018 roku.

Do przetargu zgłosiło się czterech zainteresowanych. Wszystkie oferty przekraczały jednak założony przez urząd marszałkowski budżet na realizację tego zadania (nieco ponad 21,5 mln złotych), więc pod koniec lutego ubiegłego roku postępowanie zostało unieważnione.

Na początku marca 2019 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła kolejny przetarg na budowę drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395. Jednocześnie ruszyło postępowanie na drugi fragment południowego odcinka WOW, czyli od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej.

– W lipcu wybraliśmy wykonawcę odcinka między Żernikami Wrocławskimi a ul. Grota-Roweckiego. Firma Budimex za około 30 mln zł zaprojektuje i wybuduje ten około 2,5 kilometrowy fragment obwodnicy – tłumaczył Michał Nowakowski.

Drugi etap w fazie projektowej

Z kolei, jeśli chodzi o drugi etap południowego odcinka WOW, konieczne było ogłoszenie kolejnego postępowania.

– W poprzednim przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia od ul. Grota Roweckiego do Bielan Wrocławskich z przejściem przez Wysoką zgłosiło się dwóch wykonawców. Oferta firmy Budimex złożona elektronicznie była zaszyfrowana w taki sposób, że nie można było jej otworzyć, dlatego nie mogła być brana pod uwagę. Jedyna ważna oferta, która wpłynęła – złożona przez firmę Strabag – opiewała na kwotę ponad 160 mln zł brutto. Samorząd Województwa przeznaczył na tę część obwodnicy 68 mln zł, dlatego musieliśmy unieważnić przetarg – wyjaśniał Nowakowski.

W przetargu w formule zaprojektuj (dokumentacja projektowa) wpłynęło 8 ofert, opiewających na kwoty od niespełna 2,3 do prawie 4,3 mln złotych brutto. W połowie stycznia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała firmę, która zaprojektuje odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia od ulicy Grota-Roweckiego do węzła w Bielanach Wrocławskich. Po zakończeniu prac projektowych, samorząd ogłosi przetarg na wykonanie prac budowlanych.

Foto główne: Columba livia, fotopolska.eu, CC BY-SA 4.0