Do końca czerwca 2021 roku miasto chce ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla północnego odcinka wrocławskiej obwodnicy śródmiejskiej. – Po wyliczeniu kosztów zadanie to będzie analizowane pod kątem możliwości ujęcia w planach inwestycyjnych w kolejnych latach – zapowiadają urzędnicy.

O budowę północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, od ulicy Żmigrodzkiej do alei Sobieskiego, zapytał ostatnio prezydenta Wrocławia radny Dariusz Piwoński. W odpowiedzi na to zapytanie Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu w magistracie, informuje, że do końca czerwca bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu dokumentacji i sporządzeniu kosztorysów inwestorskich. Po wyliczeniu kosztów zadanie to będzie analizowane pod kątem możliwości ujęcia w planach inwestycyjnych w kolejnych latach z udziałem finansowym inwestorów nowej zabudowy powstającej w rejonie obwodnicy. Ponadto Gmina Wrocław, jeśli tylko powstanie taka możliwość, będzie wnioskować o dotację z każdych możliwych źródeł dofinansowania – zapowiada Elżbieta Urbanek.

Obwodnica na dokończenie czeka od lat

Przypomnijmy, dziś obwodnica śródmiejska kończy się tuż za skrzyżowaniem z ulicą Żmigrodzką, gdzie droga zwęża się i przechodzi w ulicę Poświęcką. Mieszkańcy północnych osiedli Wrocławia od lat domagają się, by miasto dokończyło budowę obwodnicy – tak, by dało się nią dojechać do ulicy Kamieńskiego i dalej, do alei Sobieskiego. Kilka miesięcy temu pytaliśmy o tę inwestycję w magistracie.

– Obecnie budowa północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do al. Jana III Sobieskiego nie jest ujęta w planach budżetowych miasta. Inwestycja, z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania do finansowania wyłącznie ze środków miasta, przy braku dofinansowania ze środków UE, jest odkładana w czasie. Niemniej jednak stale analizowane są możliwości pozyskania dodatkowych środków na ten cel – tłumaczył nam w listopadzie 2020 roku Patryk Załęczny z biura prasowego urzędu miejskiego.

Jak wyjaśniał Załęczny, w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 istnieje potencjalna szansa na otrzymanie wsparcia unijnego na rozwój sieci drogowej.

– Ale jeszcze nie mamy wiedzy, czy dokumenty niższego rzędu będą skonstruowane w taki sposób, że dopuszczą zgłoszenie do dofinansowania unijnego któregokolwiek odcinka obwodnicy śródmiejskiej – dodawał urzędnik.

Koncepcja jest

Dodajmy, że jak informował na początku 2019 roku prezydent Jacek Sutryk, dla odcinka obwodnicy śródmiejskiej od ulicy Żmigrodzkiej do alei Sobieskiego gmina Wrocław opracowała koncepcję komunikacyjną, a dodatkowo – dla odcinka od ulicy Żmigrodzkiej do Kamieńskiego – także dokumentację projektową wraz z pozyskaniem decyzji o realizacji inwestycji. Częściowo dla tego odcinka pozyskano także grunty na realizację zadania.

Urzędnicy zaplanowali przekrój uliczny 2×2 pasy ruchu w każdym kierunku na odcinku od ulicy Żmigrodzkiej do Kamieńskiego. Z kolei na odcinku od ulicy Kamieńskiego do alei Sobieskiego opracowana koncepcja programowo-przestrzenna obejmuje budowę jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z poszerzeniami o dodatkowe pasy w rejonie skrzyżowań.

– Skrzyżowanie obwodnicy śródmiejskiej z ulicą Kamieńskiego jest w jednym poziomie. Dla dalszego odcinka obwodnicy zaprojektowano bezkolizyjne skrzyżowanie z linią kolejową Kluczbork-Wrocław oraz planowaną budową Łącznika Pawłowickiego – informował Jacek Sutryk.

Z wyliczeń magistratu wynikało, że koszt budowy odcinka od ulicy Żmigrodzkiej do Kamieńskiego, w układzie dwujezdniowym, na poziomie cen z końca 2012 roku szacowany był na około 42 mln złotych. Z kolei koszt budowy odcinka od ulicy Kamieńskiego do Krzywoustego, jednak tylko na podstawie koncepcji komunikacyjnej, według wskaźnikowego zestawienia kosztów był określany w 2005 roku na kwotę 370 mln złotych.

Foto główne: Corvus monedula, fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0