O planach dokończenia budowy obwodnicy śródmiejskiej mówi się we Wrocławiu od wielu lat. Inwestycja, ze względu na brak finansowania, była jednak do tej pory odkładana w czasie. Jest szansa, że pieniądze w końcu się znajdą, bo północny odcinek obwodnicy ujęto w “Dolnośląskim Ładzie”.

Przypomnijmy, że w naszej sondzie dokończenie budowy obwodnicy zostało przez Was uznane jako najpilniejsza inwestycja drogowa w stolicy Dolnego Śląska. Z kolei o tym, że miasto chce ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla północnego odcinka wrocławskiej obwodnicy śródmiejskiej informowaliśmy wiosną. Te plany na początku czerwca potwierdził prezydent Wrocławia.

Zbieramy wytyczne, aby jak najszybciej ogłosić przetarg na projekt – zapowiedział Jacek Sutryk.

Północny odcinek obwodnicy w “Dolnośląskim Ładzie”

Jak od dłuższego czasu przekonują urzędnicy, najważniejszą przeszkodą uniemożliwiającą realizację tego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest brak finansowania.

– Obecnie budowa północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do al. Jana III Sobieskiego nie jest ujęta w planach budżetowych miasta. Inwestycja, z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania do finansowania wyłącznie ze środków miasta, przy braku dofinansowania ze środków UE, jest odkładana w czasie. Niemniej jednak stale analizowane są możliwości pozyskania dodatkowych środków na ten cel – tłumaczył nam w listopadzie 2020 roku Patryk Załęczny z biura prasowego urzędu miejskiego.

Od tego czasu w tej kwestii nic się nie zmieniło i magistrat cały czas czeka na finansowanie. Promykiem nadziei jest zaprezentowany w ubiegły piątek “Dolnośląski Ład”, czyli regionalny komponent ogólnopolskiego programu “Polski Ład”, zawierający opis strategicznych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, sportu i turystyki, ekologii i zielonej energii, rewitalizacji zabytków, gospodarki i usług publicznych.

Na liście inwestycji transportowych są dwa przedsięwzięcia dotyczące samego Wrocławia. To budowa Alei Wielkiej Wyspy oraz optymalizacja tranzytu w stolicy Dolnego Śląska. Pod tym drugim hasłem kryje się właśnie brakujący odcinek obwodnicy śródmiejskiej.

Kontynuacja budowy brakującej części obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia jest bardzo mocno wyczekiwana przez mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. W rankingach najbardziej niezbędnych inwestycji drogowych Wrocławia jej północny odcinek pojawia się na pierwszym miejscu. Powstanie odcinków Żmigrodzka – Kamieńskiego oraz Kamieńskiego – Bolesława Krzywoustego poprawi znacząco jakość życia mieszkańców Wrocławia i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał wewnętrznej obwodnicy miasta – czytamy w “Dolnośląskim Ładzie”.

Jak dodają autorzy programu, niezbędne dla usprawnienia ruchu w stolicy regionu będzie także dokończenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Cieszę się, że nasze inwestycje, opracowywane tutaj od wielu lat, jak Aleja Wielkiej Wyspy czy obwodnica północna na odcinku od Żmigrodzkiej do Krzywoustego zostały tam zapisane – komentował w ubiegły piątek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Urzędnicy jednak dość ostrożnie podchodzą do tych zapowiedzi i czekają na konkretne wytyczne ze strony rządu odnośnie finansowania inwestycji zawartych w programie.

Aktywiści apelują o wstrzymanie inwestycji

Z kolei w połowie maja koalicja ruchów “Wrocławska Ochrona Klimatu” i “Wrocławska Przyroda” wystosowała apel do prezydenta Jacka Sutryka o wstrzymanie tej inwestycji. Jak podkreślali aktywiści, przebieg drogi zakłada ingerencję w cenne siedliska przyrodnicze, likwidację Rodzinnych Ogródków Działkowych, wycinkę starych drzew oraz budowę drogi przy samej granicy terenu wypoczynkowego, z którego korzysta gros mieszkańców Sołtysowic.

Nie ma naszej zgody na zniszczenie kolejnych, niezwykle cennych siedlisk przyrodniczych. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat z krajobrazu miejskiego po kolei znikają kolejne zbiorniki wodne, rozlewiska, będące miejscem rozrodu i żerowania gatunków chronionych. Rozwój miasta nie może odbywać się kosztem przyrody – czytamy w apelu.

Aleksandra Kolanek, prezeska Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, zaznaczała, że Wrocław ma niewiele miejsc tak cennych przyrodniczo, jak odstojnik za CH Korona.

– Tam żyje kilka gatunków, które są chronione nie tylko naszym krajowym prawem, ale też prawem unijnym. To jest bardzo cenny ekosystem, miejska enklawa bioróżnorodności – mówiła jedna z inicjatorek apelu.

Oprócz apelu do Jacka Sutryka, aktywiści rozpoczęli również zbiórkę podpisów pod petycją w tej sprawie.

Planowany przebieg obwodnicy (kolor czerwony), przecinającej tereny zielone i miejsca przyrodniczo cenne

Koncepcja obwodnicy już jest

Dodajmy, że jak informował na początku 2019 roku prezydent Jacek Sutryk, dla odcinka obwodnicy śródmiejskiej od ulicy Żmigrodzkiej do alei Sobieskiego gmina Wrocław opracowała koncepcję komunikacyjną, a dodatkowo – dla odcinka od ulicy Żmigrodzkiej do Kamieńskiego – także dokumentację projektową wraz z pozyskaniem decyzji o realizacji inwestycji. Częściowo dla tego odcinka pozyskano także grunty na realizację zadania.

Urzędnicy zaplanowali przekrój uliczny 2×2 pasy ruchu w każdym kierunku na odcinku od ulicy Żmigrodzkiej do Kamieńskiego. Z kolei na odcinku od ulicy Kamieńskiego do alei Sobieskiego opracowana koncepcja programowo-przestrzenna obejmuje budowę jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z poszerzeniami o dodatkowe pasy w rejonie skrzyżowań.

– Skrzyżowanie obwodnicy śródmiejskiej z ulicą Kamieńskiego jest w jednym poziomie. Dla dalszego odcinka obwodnicy zaprojektowano bezkolizyjne skrzyżowanie z linią kolejową Kluczbork-Wrocław oraz planowaną budową Łącznika Pawłowickiego – informował Jacek Sutryk.

Z wyliczeń magistratu wynikało, że koszt budowy odcinka od ulicy Żmigrodzkiej do Kamieńskiego, w układzie dwujezdniowym, na poziomie cen z końca 2012 roku szacowany był na około 42 mln złotych. Z kolei koszt budowy odcinka od ulicy Kamieńskiego do Krzywoustego, jednak tylko na podstawie koncepcji komunikacyjnej, według wskaźnikowego zestawienia kosztów był określany w 2005 roku na kwotę 370 mln złotych.

Foto główne: Corvus monedula, fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0