1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowy cennik biletów MPK. Więcej zapłacimy za bilety jednorazowe i czasowe, wyższe będą też kary za jazdę “na gapę”. Ceny za bilety okresowe nie wzrosną dla osób uczestniczących w programie “Nasz Wrocław”.

Przypomnijmy, w lipcu radni przyjęli zmianę uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej. Za uchwałą zagłosowało 23 rajców, 13 było przeciw.

– Założeniem dokumentu jest zmiana wysokości cen biletów jednorazowych i okresowych: czasowych, imiennych, aglomeracyjnych i grupowych za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław przy jednoczesnym pozostawieniu na dotychczasowym poziomie cen biletów okresowych imiennych dla osób rozliczających podatek dochodowy we Wrocławiu, a które uczestniczą w miejskim programie „Nasz Wrocław” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dodajmy, że w listopadzie radni odrzucili projekt uchwały złożony przez obywatelską inicjatywę uchwałodawczą “Stop kosmicznym podwyżkom w MPK”, której autorzy postulowali rezygnację z podwyżek w komunikacji miejskiej na czas pandemii.

4,60 za bilet jednorazowy od 2021 roku

Zgodnie z zapisami uchwały, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku, za jednokrotny przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach Wrocławia i poza jego granicami na wszystkich liniach cenę biletu ustala się na kwotę 4,60 zł. Przypomnijmy, że do tej pory za bilet jednorazowy MPK trzeba było zapłacić 3,40 zł.

– Zmiana cen biletów, co należy podkreślić, dotyczyć ma w szczególności osób nie będących stałymi użytkownikami komunikacji miejskiej, korzystających z niej sporadycznie, osób przyjezdnych. Pasażerowie dojeżdżający codziennie do pracy czy uczelni komunikacją miejską, rozliczający się we Wrocławiu z podatku dochodowego, będą mogli kupować imienne bilety okresowe w niezmienionej cenie, zatem nie odbije się to niekorzystnie na ich budżetach domowych – tłumaczą autorzy uchwały.

Dodają, że wprowadzenie projektowanych przepisów będzie również stanowiło zachętę dla mieszkańców Wrocławia, którzy dotychczas nie dokonali stosownej aktualizacji miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym do dokonania tej czynności, a następnie przystąpienia do programu „Nasz Wrocław”, co będzie miało pozytywny wpływ na dochody gminy z tytułu podatku dochodowego.

Ceny biletów MPK od 1 stycznia 2021 roku

Drożej za jazdę “na gapę”

Zmiany dotyczą także zwiększenia wysokości opłaty dodatkowej w przypadku jazdy bez ważnego biletu ze 120 zł do 240 zł (w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni) oraz ze 150 zł do 280 zł (gdy płatność zostanie dokonana po 7 dniach).

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie wysokości opłaty dodatkowej do poziomu stosowanego w innych dużych miastach w Polsce oraz spowoduje zwiększenie efektywności windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych, poprzez umożliwienie operatorom transportu publicznego zgłoszenie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, możliwość przekazania informacji o zobowiązaniu uzależniona jest od jego minimalnej wysokości, która wynosi 200 zł. Prognozuje się również, iż nowy poziom opłaty dodatkowej będzie miał prewencyjne znaczenie i zmobilizuje część pasażerów do zakupu biletów, ograniczając liczbę tzw. gapowiczów w komunikacji miejskiej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jak tłumaczą urzędnicy, w tej chwili po Wrocławiu mogą bezpłatnie podróżować zarówno seniorzy, którzy ukończyli 67 rok życia, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli jeszcze 21 lat.

Biletów nie muszą kasować też inwalidzi wojenni i wojskowi, posłowie i senatorowie, część osób niepełnosprawnych, zasłużeni honorowi krwiodawcy i dawcy przeszczepu, a także osoby, które spotkały się z represjami politycznymi w okresie PRL i dostały specjalną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – wyliczają.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2021 roku, za darmo pojadą seniorzy od 66. roku życia (od dnia swoich 66 urodzin, nie rocznikowo).

Podwyżka to skutek koronawirusa

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, podstawową przyczyną korekty cen biletów są skutki zaistniałej na terenie całego kraju pandemii COVID-19, w wyniku której szczególnie mocno ucierpiał sektor transportu publicznego, który jest deficytowym obszarem działalności miasta. Jak tłumaczą autorzy uchwały, spadek sprzedaży biletów i w związku z tym dochodów organizatora transportu wynika z kilku czynników.

Jest to efekt profilaktycznych działań podejmowanych przez pasażerów unikających podróży w większych skupiskach oraz środków bezpieczeństwa wprowadzanych przez Rząd RP, w różnych okresach tj.: ograniczenia przemieszczania się, zamknięcia szkół oraz placówek oświatowych, a także zakazu prowadzenia istotnej części działalności gospodarczej oraz społecznej, a przede wszystkim limitów pojemności pojazdów komunikacji miejskiej – wyjaśniają.

Zgodnie z szacunkami urzędników, wprowadzenie w życie nowej uchwały spowoduje wzrost dochodów gminy z tytułu sprzedaży biletów o około 35,7 mln zł w skali roku. 


Dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w latach 2018-2020