Od przyszłego roku wrocławianie będą płacić wyższe podatki od nieruchomości. Nowe stawki zostały ustalone na maksymalnym poziomie, określonym przez Ministerstwo Finansów, z wyjątkiem dwóch preferencyjnych stawek.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, w piątek 20 listopada, radni będą głosować nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Przypomnijmy, że stawki ustalane przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w porównaniu z rokiem 2020 uległy podwyższeniu maksymalne stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania poza budowlami.

W projektowanej uchwale przewiduje się wysokość stawek na poziomie maksymalnym określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, z wyjątkiem dwóch preferencyjnych stawek – tłumaczą urzędnicy.

O ile wzrośnie podatek od nieruchomości?

W nowej uchwale zapisano m.in. wzrost stawek o: 2 gr dla gruntów pozostałych (zmiana z 0,50 zł na 0,52 zł), 4 gr dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zmiana z 0,95 zł na 0,99 zł) oraz 5 gr dla budynków mieszkalnych (zmiana z 0,80 zł na 0,85 zł). Najwyższa stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 95 gr (zmiana z 23,89 zł do 24,84 zł).

Wzrost stawek dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uzasadniony jest charakterem nieruchomości, które służą celom gospodarczym, a przez to są istotnym składnikiem każdego przedsiębiorstwa, które ukierunkowane jest na generowanie zysków. Opodatkowanie tych nieruchomości pozwala Miastu tworzyć dogodne warunki do prowadzenia i rozwijania działalności w wielu gałęziach gospodarki. Zastosowanie stawek w granicach określonych przez Ministra Finansów uzasadnione jest ponadto pozycją Wrocławia w regionie oraz w kraju jako miejsca skupiającego szeroki przekrój rodzajów działalności, co w połączeniu z innym czynnikami czyni z Miasta ośrodek o charakterze metropolitalnym. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że Miasto od wielu lat oferuje wymierne wsparcie przedsiębiorcom w zakresie opodatkowania ich nieruchomości w postaci zwolnień podatkowych w ramach programów pomocowych – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Dla kogo preferencyjne stawki?

Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości zastosowano dla:

  • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na terenach osiedli mieszkaniowych i oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych – w wysokości 0,52 zł (tak jak dla gruntów pozostałych),
  • budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących drogi wewnętrzne lub ich części, położone na terenach osiedli mieszkaniowych, zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych – w wysokości 0,01% wartości.

Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku