PKP Intercity i Ministerstwo Infrastruktury planują rozbudowę oferty połączeń międzynarodowych. W najbliższych latach nowe pociągi mają zacząć jeździć m.in. z Wrocławia do Pragi, Wiednia i Berlina.

Poseł Krzysztof Śmiszek, który w ubiegłym roku dostał się do Sejmu z listy SLD w okręgu wrocławskim, w grudniu skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie rozbudowy siatki kolejowych połączeń międzynarodowych.

W wielu państwach Unii Europejskiej kolejowe połączenia międzynarodowe, w tym nocne, cieszą się coraz większym powodzeniem wśród pasażerów. Spółki publiczne, jak również podmioty prywatne rozwijają ofertę na szlakach transgranicznych, stymulując rozwój turystyki i konkurując z liniami lotniczymi. Takie połączenia są odtwarzane czy też uruchamiane po raz pierwszy m.in. w Austrii, Szwecji, Niemczech. Coraz więcej osób chce korzystać z transportu kolejowego również ze względu na kwestię przeciwdziałania zmianom klimatu – pisze Krzysztof Śmiszek.

Jak tłumaczy poseł, sektor transportu odpowiada obecnie za około 25% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Należy jednak zauważyć, że kolej jest najmniej emisyjnym rodzajem transportu, zatem wysiłki państw członkowskich i instytucji unijnych powinny być nakierowane na zwiększenie udziału kolei w systemie transportowym poprzez rozbudowę oferty połączeń kolejowych, wprowadzenie ułatwień w sprzedaży biletów i skrócenie czasu przejazdu na trasach międzynarodowych – wylicza Śmiszek.

Parlamentarzysta podkreśla, że mieszkańcy naszego kraju mogą korzystać z pociągów międzynarodowych w relatywnie niedużej liczbie relacji.

Co więcej, dostęp do połączeń jest utrudniony przez ograniczenia w sprzedaży biletów przez internet, a długie czasy przejazdów odstraszają część potencjalnych klientów – zauważa.

Krzysztof Śmiszek zapytał ministra infrastruktury, czy PKP Intercity planuje poszerzyć ofertę połączeń międzynarodowych w latach 2020–2023 (a jeśli tak, to o jakie relacje), a także czy PKP Intercity ma zamiar ułatwić zakup biletów na połączenia międzynarodowe, zwłaszcza przez internet.

Na początku lutego na interpelację odpowiedział Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który wyjaśnia, że pociągi międzynarodowe PKP Intercity SA są zamawiane i dofinansowywane ze środków budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie rocznych umów o świadczenie usług publicznych. Wyjątkiem są pociągi w relacji Warszawa – Berlin – Warszawa, które przewoźnik uruchamia na zasadach komercyjnych, czyli na własne ryzyko finansowe.

W ramach aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, ważnego od 15 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r., Minister Infrastruktury objął dofinansowaniem 24 pary pociągów międzynarodowych, z czego 21 par uruchamianych jest codziennie, a dodatkowe 3 pary w sezonie letnim – wylicza Andrzej Bittel.

Obecnie, w ramach połączeń międzynarodowych, przez Wrocław przejeżdża pociąg „Nightjet”, którym dojedziemy do Berlina, Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. Z kolei pociąg „Rozewie”, kursujący między Gdynią a Żyliną, umożliwia dojazd ze stolicy Dolnego Śląska na Słowację.

Przypomnijmy również, że czeski przewoźnik Leo Express w grudniu 2019 roku wprowadził bezpośrednie, weekendowe pociągi z Wrocławia do Pragi. Otwarty dostęp na to połączenie został przyznany przez prezesa UTK do 14 grudnia 2024 roku.

Nowe pociągi międzynarodowe z Wrocławia

Jak tłumaczy sekretarz stanu, w ramach trwających aktualnie rozmów z kolejami zagranicznymi, Ministerstwo Infrastruktury i PKP Intercity SA planują rozbudować ofertę połączeń międzynarodowych.

Od rozkładu jazdy edycji 2022/2023 ma zostać uruchomione nowe połączenie relacji Gdynia – Praga – Gdynia przez Gdańsk, Poznań, Wrocław i Międzylesie, we współpracy z Kolejami Czeskimi. Od czerwca 2021 roku ma zostać uruchomiony dodatkowy pociąg dzienny z Wrocławia do Wiednia, a już od grudnia 2020 roku planowane jest uruchomienie nowego, dziennego połączenia relacji Kraków – Berlin przez Katowice, Wrocław i Zieloną Górę.

W przypadku planowania nowych połączeń międzynarodowych istotnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę, jest zapewnienie połączenia po obu stronach granicy i uzgodnienie ze wszystkimi stronami warunków realizacji usługi, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia taboru kolejowego i źródeł finansowania. Zapewnienie środków finansowych przez współpracujące strony jest bardzo istotne, ponieważ każde państwo odpowiada za kursowanie i finansowanie danego pociągu międzynarodowego na terytorium swojego kraju. Natomiast, modele finansowe są różne w poszczególnych państwach sąsiadujących z Polską, co niejednokrotnie utrudnia możliwości rozbudowy oferty przewozowej – tłumaczy Andrzej Bittel.

Przykładowo, jak podaje sekretarz stanu, w Niemczech pociągi międzynarodowe uruchamiane są tylko na zasadach komercyjnych. W przypadku Polski, międzynarodowa oferta przewozowa finansowana jest przede wszystkim w ramach umów o świadczenie usług publicznych zawieranych przez ministra właściwego ds. transportu z przewoźnikiem.

Należy jednak podkreślić, że dofinansowywanie przez ministra oferty międzynarodowej nie jest obligatoryjne, dlatego też jej zakres jest uzależniony od wielkości środków zagwarantowanych w rocznym budżecie państwa na dofinansowanie krajowych pasażerach przewozów kolejowych – zaznacza Bittel.

Jak wylicza sekretarz stanu, w projekcie budżetu państwa na 2020 r., zaplanowana została kwota 21 mln zł na pociągi międzynarodowe uruchamiane na zamówienie Ministra Infrastruktury. A w roku 2019 roku spółka PKP Intercity otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 16,5 mln zł na realizację połączeń międzynarodowych.

fot. PKP Intercity

Będzie łatwiej kupić bilet przez internet?

Na pytanie Krzysztofa Śmiszka, czy PKP Intercity ma zamiar ułatwić zakup biletów na połączenia międzynarodowe, zwłaszcza przez internet, Andrzej Bittel odpowiada, że aktualnie PKP Intercity SA spełnia wymogi określone w stosownym rozporządzeniu poprzez zapewnienie sprzedaży biletów w ramach co najmniej jednej z możliwych form dystrybucji, czyli w kasach biletowych lub w automatach biletowych, za pośrednictwem telefonu, internetu lub jakiejkolwiek innych, powszechnie dostępnych technologii informacyjnych, a także w pociągu.

Jednakże, minister właściwy do spraw transportu, jako zamawiający przewozy międzynarodowe w ramach umowy o świadczenie usług publicznych wymaga od PKP Intercity SA stosowania zdywersyfikowanych kanałów dystrybucji biletów obejmujących kanały bezpośrednie i kanały elektroniczne. Zgodnie z tą umową struktura kanałów dystrybucji i dostępności ofert w poszczególnych kanałach ma być dostosowana do zapotrzebowania rynkowego oraz rozwoju elektronicznych form sprzedaży, z uwzględnieniem sytuacji finansowej, organizacyjnej i technicznej PKP Intercity S.A. – wyjaśnia Andrzej Bittel.

Sekretarz stanu zapewnia, że PKP Intercity SA prowadzi konsekwentnie prace nad rozwojem systemu internetowej sprzedaży biletów.

Przykładowo w 2019 r. wprowadzono możliwość zakupu biletu powrotnego w ramach jednej transakcji oraz graficzną rezerwację miejsc (dla części pociągów), udostępniono internetową sprzedaż biletów (w obu kierunkach) na pociągi relacji Przemyśl – Berlin oraz (Berlin) – Rzepin – Wiedeń. Uzupełnienie sprzedaży internetowej o kolejne pociągi międzynarodowe jest jednym z głównych priorytetów przewoźnika na 2020 rok – zapowiada Andrzej Bittel.

Podkreśla jednak, że internetowa sprzedaż biletów w komunikacji międzynarodowej jest dużym przedsięwzięciem technicznym dla każdego przewoźnika głównie ze względu na kwestie dotyczące ustalania cen biletów międzynarodowych.

Opłata za bilet w komunikacji międzynarodowej jest bowiem sumą opłat częściowych za przejazd po terytorium każdego państwa. Każdy przewoźnik przekazuje pozostałym przewoźnikom wysokość opłat jakie będą mu należne za przejazd po jego terytorium. Oprócz powyższych „ogólnych” zasad przewozu międzynarodowego, przewoźnicy kolejowi mogą w ramach swojej własnej polityki handlowej zawierać porozumienia dwu- lub wielostronne, na podstawie których przejazd pomiędzy ich krajami będzie objęty taryfą specjalną – wyjaśnia Andrzej Bittel.

W związku z tym, jak tłumaczy sekretarz stanu, wdrożenie sprzedaży internetowej na pozostałe pociągi w komunikacji międzynarodowej wymaga implementacji nowego modułu sprzedażowego i opracowania nowej ścieżki zakupowej.

Brane są wówczas pod uwagę wewnętrzne uwarunkowania taryfowe, prawne, techniczne i rozliczeniowe poszczególnych państw uczestniczących w uruchomieniu pociągu międzynarodowego – dodaje Bittel.