Powstaje studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego, w ramach którego rozpatrzone zostanie przywrócenie ruchu na stacji Wrocław Świebodzki. Rozbudowa węzła jest niezbędna, aby wprowadzić dodatkowy ruch z linii dużych prędkości, a także umożliwić rozwój kolei regionalnej.

przywróceniu ruchu kolejowego na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu mówi się już od wielu lat. Taką wolę zadeklarował również w zeszłym roku prezydent Jacek Sutryk.

Myślimy bardzo intensywnie o rewitalizacji Dworca Świebodzkiego, który z całą pewnością powinien mieć ponownie funkcję kolejową. Szczęśliwie tego samego zdania jest marszałek województwa i PKP – mówił Sutryk.

Na razie jednak te plany pozostają jedynie na papierze. Ostatnio temat powrócił przy okazji prezentacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, czyli kolejnego etapu procesu planistycznego Programu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Jest to kamień milowy w ramach przygotowań do budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy łączące poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą. Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych – podkreślają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kolej dużych prędkości przejedzie przez Wrocław?

Jednym z korytarzy wyznaczonych w studium jest ciąg nr 9, który ma połączyć CPK (i Warszawę) z ważnymi ośrodkami zachodniej Polski, w tym z Wrocławiem oraz w relacjach międzynarodowych z Czechami (linia KDP do Pragi) i Niemcami.

Odgałęzienie do Wrocławia i granicy polsko-czeskiej obejmuje m.in. istniejące linie numer 761 Wrocław Grabiszyn – Wrocław Świebodzki WSB oraz 274, odcinek Wrocław Świebodzki WSB – Żarów. A analiza opracowana na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego wskazuje na konieczność rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Po to, aby wprowadzić dodatkowy ruch z linii dużych prędkości, a także umożliwić rozwój kolei regionalnej.

Efekt zostanie osiągnięty tylko jeśli zakres prac będzie odpowiedni dla docelowej liczby i relacji pociągów wszystkich kategorii w całym węźle – podkreślają przedstawiciele CPK.

O budowie kolei dużych prędkości mówi także w rozmowie z serwisem eNewsroom Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Abstrahując od Centralnego Portu Komunikacyjnego powinniśmy powoli kończyć modernizację istniejących sieci kolejowych i wykonać krok do przodu – inwestując w nową sieć kolei dużych prędkości. Tylko takie rozwiązanie pozwoli skutecznie walczyć z transportem drogowym. Nie da się tego robić przy torach przystosowanych maksymalnie do prędkości 160km/h – tłumaczy Furgalski.

Ekspert dodaje, że nawet jeśli Centralny Port Lotniczy nie powstanie, lub powstanie z opóźnieniem, Polska i tak powinna inwestować w budowę kolei dużych prędkości.

Studium wykonalności już powstaje

W październiku 2019 roku spółka PKP PLK podpisała opiewającą na blisko 1,5 mln złotych umowę na studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Wykonawcą studium jest firma BBF z Poznania, a termin realizacji to 34 miesiące od podpisania kontraktu.

Dokument pozwoli na rozpoznanie potrzeb w zakresie inwestycji na terenie aglomeracji wrocławskiej. Przewidziano uzyskanie danych o rozwiązaniach technicznych, gwarantujących odpowiednią przepustowość (liczbę kursujących pociągów) na liniach kolejowych oraz jak najlepszą dostępność do transportu kolejowego. Studium ma być “narzędziem” do planowania inwestycji po 2020 roku – zapowiadają kolejarze.

W ramach studium będzie rozpatrywana m.in. odbudowa stacji Wrocław Świebodzki, z ewentualną możliwością jej przebudowy jako stacji przelotowej, a także budowa połączenia kolejowego do lotniska we Wrocławiu.

Przeanalizowane zostanie też przejście linii kolei dużych prędkości przez Wrocławski Węzeł Kolejowy, przebudowa wrocławskiej linii średnicowej z opcją dobudowy czwartego toru, budowa bezkolizyjnych układów na wlotach linii średnicowej celem oddzielenia ruchu regionalnego, dalekobieżnego i towarowego oraz wykorzystanie obwodnicy towarowej do ruchu pasażerskiego.

Analizowana będzie także zasadność wykorzystania północno-wschodniego wylotu linii kolei dużych prędkości do ruchu aglomeracyjnego i towarowego, w celu odciążenia odcinka Wrocław Popowice (Mikołajów) – Oleśnica.

W ramach prac studialnych przewidziano konsultacje z samorządami i przewoźnikami w celu ustalenia wstępnych wariantów i prognoz rozwoju kolejowego ruchu pasażerskiego – podkreślają przedstawiciele PKP PLK.

Dodajmy, że wolę współpracy w zakresie działań dotyczących Wrocławskiego Węzła Kolejowego, w tym pozyskania opracowania studyjnego, które określi kierunek rozwoju transportu kolejowego na terenie aglomeracji wrocławskiej, wyraził list intencyjny podpisany w czerwcu ubiegłego roku przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP S.A., Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia.

Wokół dworca powstanie Nowe Śródmieście Świebodzkie?

Przypomnijmy, że w 2018 roku wrocławski magistrat przedstawił koncepcję Nowego Śródmieścia Świebodzkiego. Zgodnie z wizją urzędników, w rejonie Dworca Świebodzkiego powstanie nowa dzielnica, przywracająca ten teren mieszkańcom.

Obszar, który objęliśmy koncepcją i nazwaliśmy Nowym Śródmieściem Świebodzkim, to ponad 70 hektarów. Od wielu lat nie jest on adekwatnie zagospodarowany, to tereny poprzemysłowe i pokolejowe. A my chcielibyśmy przywrócić tam m.in. funkcję mieszkaniową. Nasza koncepcja czerpie pełnymi garściami m.in. z nowego Studium Wrocławia – mówił nam Przemysław Matyja z Biura Rozwoju Wrocławia.

Zgodnie z koncepcją, miałaby tam powstać nie tylko zabudowa usługowo-mieszkaniowa, ale też nowe tereny zielone, połączone z już istniejącym systemem zieleni, m.in. parkiem przy XVII LO czy Promenadą Staromiejską.

Koncepcja zakłada także powstanie dwóch nowych ulic: Alei Śródmieścia Południowego, która połączy okolice ulicy Tęczowej i Szpitalnej z placem Strzegomskim oraz ulicy Noworobotniczej, która będzie biec wzdłuż planowanej trasy tramwaju na Nowy Dwór, od placu Orląt Lwowskich na zachód.

Urzędnicy, tworząc koncepcję, uwzględnili również przywrócenie ruchu pociągów na Dworzec Świebodzki. Planując Aleję Śródmieścia Południowego, na razie nie rozstrzygali, czy ma ona biec wiaduktem nad torami kolejowymi, czy też może to pociągi będą dojeżdżać do Świebodzkiego w zagłębieniu albo tunelem.

fot. BRW