Znamy oferty złożone w przetargu na autobusy elektryczne. MPK szuka dostawcy 11 bezemisyjnych pojazdów do obsługi linii K, łączącej południowe i północne osiedla z centrum miasta.

Przypomnijmy, pod koniec września wrocławskie MPK podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki, który przyznał przewoźnikowi ponad 46 mln złotych dofinansowania na zakup 11 autobusów elektrycznych.

Z kolei w połowie października miejski przewoźnik ogłosił postępowanie przetargowe na bezemisyjne pojazdy, które będą obsługiwać linię K. Początkowo oferty można było składać do 30 listopada. Termin ten został jednak wydłużony i ostatecznie złożone propozycje poznaliśmy 22 grudnia.

MPK informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć niecałe 48,5 mln złotych brutto. W przetargu wpłynęły dwie oferty: od firmy EvoBus Polska sp. z o.o. (wyceniona na 44 155 210,35 zł) oraz od firmy Solaris Bus & Coach sp. z o.o. (na 46 002 000 zł). Obie mieszczą się zatem poniżej założonej przez zamawiającego kwoty.

Oferenci przedstawili nam naprawdę dobre ceny, znacznie poniżej tego, na co byliśmy gotowi. Cieszy nas to tym bardziej, że do przetargu stanęły uznane, renomowane firmy, posiadające doświadczenie w produkcji pojazdów elektrycznych. Obie są znane naszym pasażerom – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

Jak dodaje, przed komisją przetargową teraz ciężka praca nad analizą złożonych ofert i ich formalną oceną.

Cena będzie tylko jednym z kryteriów wyboru zwycięzcy przetargu. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę m.in. okres gwarancji (osobno na baterie, ładowarki i same autobusy) czy obecność systemów poprawiających bezpieczeństwo jazdy – zapowiadają przedstawiciele przewozowej spółki.

Zamówionych pojazdów przewoźnik spodziewa się szesnaście miesięcy po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą. Oprócz samych autobusów, producent będzie musiał także dostarczyć ładowarki do nich oraz przeszkolić personel przewoźnika – 25 kierowców i 18 mechaników.