Od 27 października zapłacimy za parkowanie na ulicy Komuny Paryskiej. Miejsca postojowe zostały wyznaczone równolegle po północnej lub południowej stronie. 

Przypomnijmy, od 20 października za parkowanie trzeba płacić na ulicach Liskego, Bujwida, Sopockiej i Małachowskiego. Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w następnej kolejności płatne miejsca postojowe zostaną wprowadzone – od 27 października – na ulicy Komuny Paryskiej, na odcinku od Pułaskiego do Krasińskiego.

Są to kolejne już przykłady realizacji wniosków mieszkańców wdrażane we współpracy z Radami Osiedli. We wszystkich przypadkach wiążą się one z bliskością obiektów generujących popyt na miejsca postojowe: biurowców, urzędów, przychodni czy campusów uczelni wyższych. W takim otoczeniu mieszkańcy coraz częściej domagają się regulacji parkowania poprzez wprowadzenie parkomatów. To poprawia rotację i sprawia, że zdecydowanie łatwiej znaleźć wolne miejsce postojowe – wyjaśnia Tomasz Stefanicki z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Urzędnicy przypominają, że obszar Strefy Płatnego Parkowania został poszerzony decyzją Rady Miejskiej Wrocławia w 2019 roku., w wyniku prowadzonych wcześniej konsultacji społecznych.

Na mapie obejmuje on obecnie praktycznie całe wrocławskie śródmieście, jednak płatne miejsca postojowe w nowych granicach strefy wyznaczane są we współpracy z Radami Osiedli, dlatego proces ten postępuje stopniowo. Rozszerzona granica strefy daje możliwość prawną wyznaczenia w jej obrębie nowych miejsc objętych opłatami – zaznacza ZDiUM.

W magistracie zapewniają, że ideą wprowadzanych zmian jest jednak zawsze autonomiczna decyzja mieszkańców i rady osiedla danego obszaru, w zakresie wyboru konkretnych odcinków ulic mających zostać objętych opłatami. Takie wnioski mieszkańcy osiedli mogą kierować do Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

– Wrocław ma jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce, obejmuje ona 5.025 miejsc postojowych. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są zdecydowanie większe (Poznań – 7.212, Szczecin – 6.853). W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych – 20.150 – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Miejsca objęte opłatami od 27 października znajdują się w podstrefie VI Strefy Płatnego Parkowania (dawna strefa C). W SPP opłaty obowiązują w dni robocze w godz. 9:00-18:00.