Na ulicach Liskego, Bujwida, Sopockiej i Małachowskiego wyznaczono miejsca postojowe objęte opłatami. Za parkowanie zapłacimy tam od środy 20 października, a obsługę nowych miejsc zapewni 10 parkomatów.

Przypomnijmy, o tym, że za parkowanie na kolejnych ulicach we Wrocławiu trzeba będzie zapłacić, informowaliśmy już we wrześniu. Od środy 20 października zapłacimy za parkowanie na ulicach Liskego, Bujwida, Sopockiej i Małachowskiego – po stronie budynków mieszkalnych na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do Pułaskiego.

Są to kolejne już przykłady realizacji wniosków mieszkańców wdrażane we współpracy z Radami Osiedli. We wszystkich przypadkach wiążą się one z bliskością obiektów generujących popyt na miejsca postojowe, na przykład campusów uczelni wyższych skupionych w ciągu Osi Grunwaldzkiej. W takim otoczeniu mieszkańcy coraz częściej domagają się regulacji parkowania poprzez wprowadzenie parkomatów. To poprawia rotację i sprawia, że zdecydowanie łatwiej znaleźć wolne miejsce postojowe – wyjaśnia Tomasz Stefanicki z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

“To rezultat konsultacji społecznych”

Jak przypominają urzędnicy, obszar Strefy Płatnego Parkowania został poszerzony decyzją Rady Miejskiej Wrocławia w 2019 roku, w wyniku prowadzonych wcześniej konsultacji społecznych.

Na mapie obejmuje on obecnie praktycznie całe wrocławskie śródmieście, jednak płatne miejsca postojowe w nowych granicach strefy wyznaczane są we współpracy z Radami Osiedli, dlatego proces ten postępuje stopniowo. Rozszerzona granica strefy daje możliwość prawną wyznaczenia w jej obrębie nowych miejsc objętych opłatami – podkreśla ZDiUM.

W magistracie przekonują, że ideą wprowadzanych zmian jest jednak zawsze autonomiczna decyzja mieszkańców i rady osiedla danego obszaru, w zakresie wyboru konkretnych odcinków ulic mających zostać objętych opłatami. Takie wnioski mieszkańcy osiedli mogą kierować do Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

– Wrocław ma jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce, obejmuje ona 5 025 miejsc postojowych. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są zdecydowanie większe (Poznań – 7 212, Szczecin – 6 853). W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych – 20 150 – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Miejsca objęte opłatami od 20 października znajdują się w podstrefie VII i XII Strefy Płatnego Parkowania (dawna strefa C).