Nowa aranżacja holu wejściowego, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie czy różnorodne ścieżki narracyjne w dużej rotundzie – to niektóre ze zmian, jakie zajdą podczas modernizacji budynków Panoramy Racławickiej. Największy w historii tej placówki, opiewający na blisko 30 mln złotych remont ruszy na początku sierpnia i zakończy się w drugim kwartale 2021 roku.

Jak tłumaczą przedstawiciele muzeum, projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” to największe z dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych towarzyszących wrocławskiej ekspozycji słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

Unowocześnimy budynek po to, by przyjemność, dostępność, bogactwo treści, które głosi to dzieło, były jeszcze większe. Na miarę naszych czasów, na miarę ogromnego uznania, jakim darzymy tę jakże ważną dla nas, dla naszej historii i sztuki prezentację triumfu. Wielkiego zwycięstwa Polaków i powodu do dumy – podkreśla dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.

Podczas trwających osiem miesięcy prac całkowicie przearanżowana zostanie przestrzeń holu wejściowego: powstanie sklep muzealny nawiązujący w swojej stylistyce do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zmienione zostanie usytuowanie i wygląd kas. Komunikacja zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy charakter zyska mała rotunda, w której w formie mappingu na przestrzennej makiecie prezentowany będzie przebieg bitwy pod Racławicami. Na panoramicznie zaaranżowanym ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu. W dużej rotundzie będzie można z kolei wysłuchać nie tylko komentarza znanego widzom do tej pory. Przygotowanych zostanie kilka nowych ścieżek zwiedzania, powstanie m.in. specjalny komentarz dla dzieci.

fot. mat. inwestora

Będzie bezpieczniej i funkcjonalniej

Część planowanych prac związana będzie z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka” i dostosowania go do obowiązujących przepisów. System stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno zostanie wymieniony na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowany zostanie nowy system sygnalizacji przeciwpożarowej i nowe świetlenie awaryjne, zapewniając bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Modernizacja systemu kamer zapewni nadzór nad całym muzeum – wyjaśniają przedstawiciele placówki.

Jak podkreślają, funkcjonalność budynku poprawi także modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania strukturalnego. Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostaną sanitariaty.

Wszystkie planowane prace odbywać się będą pod czujnym okiem konserwatorów zabytków – zarówno tych z urzędu (budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego), jak i tych, którzy wchodzą w skład wybranego zespołu realizującego prace budowlane i konserwatorskie w Muzeum „Panorama Racławicka”, a wreszcie i konserwatorów zatrudnionych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dzięki pracom modernizacyjnym przyjemność i komfort oglądania Panoramy Racławickiej będą większe niż kiedykolwiek wcześniej – zapewniają przedstawiciele obiektu.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość dotacji to ponad 18 mln złotych, a całkowita wartość projektu przekracza 29 mln złotych. Panorama Racławicka zostanie ponownie udostępniona zwiedzającym na początku drugiego kwartału 2021 roku.