Miasto przedstawiło swój komentarz do wyników panelu obywatelskiego. – Mając na uwadze rekomendacje naszych panelistów i panelistek, zdecydowaliśmy, że w 2021 roku wystartujemy z kilkoma wyczekiwanymi przez mieszkańców projektami – zapowiadają urzędnicy.

Przypomnijmy, na początku października poznaliśmy wyniki pierwszego wrocławskiego panelu obywatelskiego. Uczestnicy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za budową nowych linii tramwajowych na Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn i Psie Pole.

Po dwóch miesiącach, zgodnie z zapowiedziami magistratu, poznaliśmy szczegółowy raport na temat rekomendacji panelistów. Jak tłumaczą urzędnicy, rekomendacje, które uzyskały poparcie co najmniej 80 procent panelu, są przez prezydenta Wrocławia traktowane jako wiążące, czyli zostaną wskazane do realizacji.

Co więcej, miasto poszło o krok dalej i postanowiło, że wszystkie przekazane rekomendacje zostały przeanalizowane przez Urząd Miejski Wrocławia i jego jednostki merytoryczne – zapewnia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Panelistki i paneliści przedstawili w sumie 63 rekomendacje – 50 wiążących i 13 do rozważenia.

Rekomendacje w swoim przekazie są spójne z przyjętymi i obowiązującymi we Wrocławiu dokumentami strategicznymi, co oznacza, że nie spowodowały potrzeby zmiany dokumentów strategicznych Miasta. Głos mieszkańców wyrażony w rekomendacjach jest rozwinięciem rozwiązań oczekiwanych w różnych obszarach tematycznych tych dokumentów – dodaje Bartłomiej Świerczewski.

Jak wylicza magistrat, spośród 50 rekomendacji wiążących 30, czyli 60% z nich, jest możliwych do realizacji w całości, a pozostałe 20 możliwe do realizacji z zastrzeżeniem. 100% rekomendacji do rozważenia, (czyli z wynikiem poniżej 80%) zostało przekazanych do dalszej analizy, a więc nie zostały na tym etapie odrzucone.

Tabela ze szczegółowym komentarzem Urzędu Miejskiego Wrocławia (do każdej z rekomendacji) dostępna jest na portalu wroclaw.pl

fot. UMW

Pudełka tematyczne

W magistracie tłumaczą, że dla uporządkowania wielu różnych tematów zawartych w rekomendacjach zostały one pogrupowane w tzw. pudełka. Połowie z nich ściśle odpowiada dokument lub ich pakiet (strategii, planów, analiz, koncepcji, itp.), za pomocą których poszczególne rekomendacje będą realizowane.

Każde pudełko ma swoją nazwę i zawiera wszystkie rekomendacje odnoszące się do tematyki w nim zawartej. Dzięki takiemu pogrupowaniu rekomendacji, można w czytelniejszy sposób je komentować i o nich opowiadać – podkreślają urzędnicy.

Powstało 10 pudełek tematycznych:

  • Pudełko nr 1 – Wrocławski Program Tramwajowy 2.0 – zawiera 26 rekomendacji wiążących i 6 do rozważenia;
  • Pudełko nr 2 – Wrocławska Kolej Metropolitalna – zawiera 7 rekomendacji wiążących;
  • Pudełko nr 3 – Odnawialne Źródła Energii – zawiera 4 rekomendacje wiążące;
  • Pudełko nr 4 – Strategia rowerowa do 2025 – zawiera 4 rekomendacje wiążące;
  • Pudełko nr 5 – Plan dla Centrum – zawiera 2 rekomendacje wiążące i 3 rekomendacje do rozważenia;
  • Pudełko nr 6 – Porządkowanie parkowania – zawiera 2 rekomendacje wiążące i 1 do rozważenia;
  • Pudełko nr 7 – Atrakcyjny transport zbiorowy – zawiera 2 rekomendacje wiążące;
  • Pudełko nr 8 – Od planowania do realizacji – zawiera 2 rekomendacje wiążące;
  • Pudełko nr 9 – Inicjatywa ustawodawcza – zawiera 1 rekomendację do rozważenia;
  • Pudełko nr 10 – Priorytety inwestycyjne – zawiera 1 rekomendację wiążącą i 2 rekomendacje do rozważenia
fot. UMW

Co wydarzy się w 2021 roku?

Spośród wszystkich 63 rekomendacji 38 z nich, czyli 60%, jest już przez miasto w trakcie realizacji i planowane do dalszej realizacji. Z kolei pozostałe 25 (wiążących i do rozważenia) – wymaga rozpoczęcia nowych działań.

Jesteśmy zadowoleni z analizy Panelu Obywatelskiego i możemy zagwarantować, że w 2021 roku zostaną przedstawione, opracowane lub zlecone dokumenty stanowiące punkt wyjścia do podejmowania kolejnych decyzji, płynących z rekomendacji panelowych. Powstanie m.in. Wrocławski Program Tramwajowy 2.0 czy strategia rowerowa do 2025 roku, a co więcej, zlecimy przygotowanie Planu dla Centrum – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

Ponadto, przeprowadzimy analizę w zakresie zapotrzebowania na energię dla transportu publicznego oraz zlecimy analizę kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnychw komunikacji miejskiej, w tym zasilania z odnawialnych źródeł energii, opracujemy także plan zazieleniania Wrocławia – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Mając na uwadze rekomendacje naszych panelistów i panelistek, zdecydowaliśmy, że w 2021 roku wystartujemy także z kilkoma wyczekiwanymi przez mieszkańców projektami. Ogłosimy przetarg na projektowanie tramwaju na Swojczyce, rozpoczniemy budowę mostów Chrobrego z torowiskiem tramwajowym, będziemy już w posiadaniu przejściowego projektu tramwaju na Jagodno z jezdnią dla autobusów oraz koncepcji wspólnego systemu biletowego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. Ponadto, zlecimy studium korytarzowe dla wariantowych przebiegów tramwaju na Psie Pole czy oddamy do użytku siedem kolejnych parkingów P&R na ponad 300 miejsc postojowych – zapewnia Monika Kozłowska-Święconek.

Jak zaznaczają urzędnicy, to jednak nie wszystko, bowiem na 2021 rok, zgodnie z rekomendacjami Panelu Obywatelskiego miasto zaplanowało także inne działania.

fot. UMW

Kiedy powstaną przystanki na Świdnickiej?

Urzędnicy tłumaczą, że jest jedna rekomendacja bardzo konkretna, która wzbudzała dużą dyskusję. Dotyczy ona stworzenia przystanków wiedeńskich na Świdnickiej w 2021 roku.

Rekomendacja została przyjęta do realizacji z zastrzeżeniem, a zastrzeżenie dotyczy wskazanego przez panel terminu jej realizacji – wyjaśnia magistrat.

Dokumentacja na budowę przystanków jest obecnie w fazie końcowej opracowania.

Na 2021 r. zostały już zaplanowane kolejne etapy remontów torowisk, realizowane przez MPK w ramach programu TORYwolucja. Nadal dotyczą one strategicznych miejsc w centrum. Analiza obowiązującego dziś harmonogramu robót torowych, realizowanych przez MPK pokazała, że na 2021 rok nie można zadeklarować prac związanych z budową przystanków wiedeńskich w ciągu ulicy Świdnickiej – tłumaczą urzędnicy.

Podkreślają, że na 2021 rok zaplanowane są bowiem inwestycje torowe w centrum: rozjazdy na Podwalu i Grodzkiej, kolejne inwestycje torowe związane z tramwajem na Popowice, remonty torowisk na ul. Piotra Skargi i pl. Dominikańskim, a potem na ul. Legnickiej, pl. Jana Pawła II i rozjazdy na ul. Kazimierza Wielkiego, pl. Dominikańskim oraz krzyżownice na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Widok.

W II kwartale 2021 – po wymianie rozjazdów na pl. Dominikańskim – planowane jest oddanie I części Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór – od placu Orląt Lwowskich do ul. Śrubowej.

Dodatkowo miasto planuje rozpoznanie stanu torowiska na ul. Świdnickiej w rejonie Arkad – jeśli potwierdzą się obserwacje, że wymaga ono bieżącego remontu, to wtedy będziemy chcieli skoordynować go z budową przystanków – informuje magistrat.

Niezależnie od tego, w najbliższym czasie planowana jest realizacja wyniesienia przystanku na pl. Nowy Targ – ZDIUM przeprowadził już przetarg, a w trakcie projektowania są także przystanki wiedeńskie na ul. Grabiszyńskiej.

Tak więc, po zakończeniu wymienionych działań remontowych w centrum, powrócimy do tematu terminu budowy przystanków wiedeńskich na ul. Świdnickiej – dodają urzędnicy.