Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta szuka firmy, która opracuje projekt wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na ulicy Daszyńskiego i Żeromskiego.

Przypomnijmy, od września 2019 roku obowiązuje uchwała rady miejskiej, w myśl której strefa płatnego parkowania obejmuje o wiele większy obszar niż wcześniej. Objęcie strefą nie oznaczało jednak automatycznie wyznaczania płatnych miejsc postojowych, a jedynie stworzenie takiej możliwości.

Jak informowaliśmy w kwietniu, magistrat szykuje się do wprowadzenia opłat za parkowanie na Nadodrzu. Teraz z kolei Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zaprosił chętnych do złożenia ofert na wyznaczenie płatnych miejsc postojowych na Ołbinie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – uporządkowanie oraz wyznaczenie odpowiednio oznakowanych płatnych miejsc postojowych w obrębie ul. Daszyńskiego (od ul. Jedności Narodowej do ul. Wyszyńskiego) i ul. Żeromskiego (od ul. Jedności Narodowej do ul. Nowowiejskiej) – informuje ZDiUM.

Oprócz opracowania projektu wyznaczenia płatnych miejsc postojowych, wykonawca będzie odpowiadał także za wskazanie ewentualnych, koniecznych do wykonania korekt układu drogowego (obniżenia krawężnika itp.), uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzenia i opracowanie przedmiaru dla projektu organizacji ruchu. Na wszystkie prace będzie miał miesiąc od zawarcia umowy.

Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu fot. ZDiUM

Ulica Żeromskiego zazieleni się

Przypomnijmy, że w marcu magistrat przeprowadził drugi etap konsultacji na temat zazielenienia ulicy Żeromskiego.

– Najpierw poznaliśmy potrzeby mieszkańców i zebraliśmy propozycje w opisanych powyżej zakresach. Na podstawie tych opinii wykonawca opracował trzy warianty koncepcji programowo-przestrzennej, w których uwzględniono rozwiązania zgodnie z oczekiwaniami osób biorących udział w konsultacjach – tłumaczyli urzędnicy.

Jak informował magistrat, we wszystkich 3 wariantach zaproponowano powstanie ogrodów deszczowych w gruncie (wzdłuż chodników i ulicy) i w pojemnikach (wzdłuż elewacji budynków), które będą zbierać wodę (z ulicy, z chodników, z balkonów czy z dachów). W planach jest także posadzenie pnączy ozdobnych na podporach na elewacjach niektórych budynków (numery: 50 i 45-49 od strony ul. Nowowiejskiej; na rogach budynków o numerach: 61, 67, 70 i na zapleczu istniejącego kiosku; podczas tych prac zostaną uwzględnione plany remontowe).

Będą nie tylko zdobić, ale też zbierać kurz i zanieczyszczenia z powietrza, poprawią wilgotność i będą chronić mury budynków (przed nagrzewaniem lub przed przemarzaniem). Dodatkowo będą pełniły rolę ekranów akustycznych, izolując od zgiełku ulicy – zapowiadali urzędnicy.

Na terenie przy budynku nr 32 (wokół kiosku) zaproponowano posadzenie wysokich drzew, krzewów oraz traw, a na wolnych przestrzeniach zielonych, między drzewami: posadzenie roślinności niskiej i średniej, krzewów, traw i bylin ozdobnych. 

Nawierzchnia jezdni nie będzie przebudowywana (ewentualne ubytki istniejącej kostki granitowej zostaną uzupełnione lub przebrukowane). Chodniki zostaną wykonane z płyt betonowych (30 cm x 30 cm; w układzie karo). W celu ujednolicenia kompozycji oraz dla zachowania historycznego charakteru ulicy śródmiejskiej wszystkie zjazdy zostaną wykonane z kostki granitowej. Pojawi się też zabezpieczenie zieleni przed zadeptaniem (opaska o szerokości 0,5m, porośnięta mikrokoniczyną) – informowali przedstawiciele magistratu

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, w miejscach sugerowanego przekraczania jezdni zostaną wprowadzone słupki, blokujące wjazd na chodniki, a narożniki chodników i zieleńce będą zabezpieczone przed parkowaniem. 

Ze względów bezpieczeństwa proponuje się, by przejścia dla pieszych na wlocie od ul. Nowowiejskiej i ul. Jedności Narodowej były wyniesione i oznakowane kostką integracyjną w żółtym kolorze. W zależności od decyzji mieszkańców zostaną zainstalowane stojaki rowerowe i siedziska wzdłuż chodników – dodawali urzędnicy.

Wariant numer 1

Wariant nr 2

Wariant numer 3

Zdjęcie główne: Corvus monedula, fotopolska.eu, CC BY SA 3.0