Odra Centrum ma być jedynym tego typu ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym w Europie. Aktualnie trwa budowa pływającego obiektu, który już za kilka miesięcy na stałe zacumuje przy moście Grunwaldzkim.

Twórcą Odra Centrum jest fundacja OnWater.pl, która od kilku lat realizuje projekty edukacyjne i kulturalne promujące wiedzę na temat Odry. To m.in. sprzątanie rzek, spływy edukacyjne czy warsztaty ekologiczne.

Teraz fundacja buduje siedzibę centrum, czyli dostępny dla wszystkich, niskoemisyjny obiekt pływający o powierzchni 800 metrów kwadratowych.

– Trwa budowa, tworzymy to miejsce dla Wrocławia, na maj 2019 roku planowana jest oficjalna inauguracja, działamy – informuje Kamil Zaremba, prezes fundacji OnWater.pl

Jak zapowiadają przedstawiciele fundacji, w ramach Odra Centrum działać będzie m.in. Szkoła na Wodzie, gdzie dzieci będą zdobywać wiedzę o rzece, jej historii, budownictwie wodnym, hydrologii, ekologii, florze i faunie, iOdra – punkt informacji turystycznej na temat Odry, ODRATEKA – czyli biblioteka, w której zostaną zebrane wszelkie materiały na temat Odry, a także punkt gastronomiczny Odra Cafe.

Będzie ekologicznie i nowocześnie

Zgodnie z zapowiedziami fundacji, ma to być przyszłościowa budowla, zoptymalizowana energetycznie zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, które powszechnie zaczną obowiązywać dopiero w 2022 roku. Obiekt docelowo zacumuje na Odrze w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.

Budynek zostanie wyposażony w najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej, pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, np. wykorzystujące energię słoneczną (fotowoltaika), energię cieplną rzeki (wodne pompy ciepła) czy efektywne ogrzewanie z wykorzystaniem promienników wodnych.

– Umożliwi to kształcenie oraz wymianę najnowszej wiedzy w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczestnicy szkoleń i zajęć edukacyjnych będą mogli naocznie przekonać się o skuteczności prezentowanych technologii i zapoznać się z zasadami działania poszczególnych urządzeń. Temu celowi służyć będą modele urządzeń i przeprowadzane w ramach zajęć doświadczenia – tłumaczą przedstawiciele fundacji

Zaznaczają, że dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe będzie korzystanie z zasobów Odra Centrum również przebywając w innych częściach kraju czy świata (wirtualny spacer, gry edukacyjne).

Twórcy obiektu tłumaczą, że wsparcie merytoryczne firm dostarczających technologie wykorzystane w Odra Centrum pozwoli na organizację konferencji, szkoleń czy seminariów, a tym samym profesjonalizację animatorów edukacji ekologicznej biorących udział w zajęciach organizowanych w tym miejscu.

– Według naszych informacji terenie Polski nie istnieje placówka o podobnych charakterze, łącząca w swoim programie teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania nowoczesnych technologii zrównoważonego rozwoju – dodają przedstawiciele Odra Centrum.