Przedstawiciele środowiska naukowego i biznesowego spotkają się we Wrocławiu, by wspólnie szukać rozwiązań dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się rynku nowych technologii. Młodzi inżynierowie, studenci uczelni technicznych, naukowcy oraz przedsiębiorcy będą zastanawiać się nad przyszłością polskiej inżynierii.

Forum Inżynierów Przyszłości to spotkania i rozmowy dotyczące rozwoju zawodowego absolwentów szkół wyższych, potrzebach rynku pracy, a także sytuacji w uczelniach, które kształcą przyszłą kadrę inżynierów. W trakcie wydarzenia nie zabraknie ciekawych warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych. Eksperci z całej Polski będą dzielić się z młodymi osobami wiedzą i doświadczeniem oraz pokazywać, jak rozpocząć swoją ścieżkę zawodową jako przyszli inżynierowie.

Forum Inżynierów Przyszłości to inicjatywa, którą podjęła Naczelna Organizacja Techniczna, czyli związek Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych działających na rzecz rozwoju nauki, techniki i gospodarki. Forum organizowane jest przez młody zespół Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej oraz grupę wolontariuszy – studentów, którzy chcą rozmawiać o zachodzących zmianach oraz wspólnie działać na rzecz lepszego przygotowania przyszłej kadry inżynierskiej w naszym kraju.

Podczas wydarzenia odbędą się wystąpienia, panele dyskusyjne oraz szkolenia w obszarach: przemysł 4.0, przedsiębiorczość, działalność studencka i społeczna oraz rozwój osobisty.

Udział w wydarzeniu to okazja do poszerzenia wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale także wspólnych rozmów na tematy związane z wyzwaniami zmieniającego się rynku pracy. Organizatorzy podkreślają, że już dziś chcą dyskutować o zmianach, które będzie można wprowadzić, aby za kilka lat absolwenci szkół wyższych byli przygotowani do pracy w dobie IV rewolucji przemysłowej.

Forum odbędzie się w dniach 12-15 marca 2020 roku, a udział w wydarzeniu jest płatny, jednak studenci, doktoranci oraz przedstawiciele organizacji i samorządów studenckich, kół naukowych, a także stowarzyszeń naukowo-technicznych mogą starać się o dofinansowanie udziału, składając odpowiedni wniosek. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć, klikając w poniższy link.

Źródło: materiały prasowe

Fot. główne: Materiały prasowe