Ruszył przetarg na wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego dla nowego szpitala onkologiczno-pulmunologiczno-hematologicznego we Wrocławiu. Budowa obiektu pochłonie około 600 mln złotych.

Ogłoszone kilka dni temu przez Dolnośląskie Centrum Onkologii postępowanie to kolejny krok w kierunku realizacji całego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że rok temu samorząd Dolnego Śląska ogłosił przetarg na budowę nowego szpitala onkologicznego w trybie „zaprojektuj – wybuduj – sfinansuj”. 

Oba przetargi są w pewien sposób komplementarne i mają na celu przygotowanie do rozpoczęcia budowy szpitala – tłumaczy nam Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka Dolnego Śląska.

Jak podkreśla Nowakowski, ogłoszony teraz przetarg na program funkcjonalno-użytkowy dla nowego szpitala onkologiczno-pulmonologiczno-hematologicznego we Wrocławiu przybliża nas do realizacji kluczowej dla Dolnego Śląska inwestycji medycznej.

Dzięki temu dokumentowi generalny wykonawca – wybrany spośród 5 wykonawców, z którymi prowadzony jest obecnie dialog techniczny w ramach oddzielnego przetargu – otrzyma szczegółowe wytyczne w zakresie zaprojektowania i technicznej budowy szpitala – dodaje Michał Nowakowski.

Pół roku na przygotowanie dokumentu

Program funkcjonalno-użytkowy to obszerny dokument, który ma zawierać szczegółowe wytyczne dla generalnego wykonawcy w zakresie zaprojektowania i technicznej budowy szpitala. Dodatkowo określi obowiązki i odpowiedzialność generalnego wykonawcy w zakresie kosztów, terminów i technologii robót budowlanych. PFU zapewni również posiadanie przez inwestora dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektowania (decyzje środowiskowe, techniczne warunki przyłączenia mediów, decyzje o ewentualnej wycince drzew).

Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca PFU według zamówienia będzie odpowiadał także za koncepcję architektoniczną, koncepcję wielobranżową (koncepcja architektoniczna plus instalacje – BIM building information modeling) oraz koncepcję zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wybór wykonawcy PFU potrwa do końca tego roku.

Po podpisaniu umowy, będzie miał on około pół roku na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Potem w czasie kolejnych sześciu miesięcy będzie doradzał w wyborze generalnego wykonawcy. Dzięki temu zyskamy pewność, że nowy szpital będzie spełniał najwyższe standardy i jak najszybciej zacznie służyć mieszkańcom regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Jak zapowiadają urzędnicy, rozpoczęcie umowy na zaprojektowanie i budowę nowego centrum onkologicznego planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

Nowy szpital za 600 mln złotych

Nowoczesne centrum onkologiczno-pulmonologiczno-hematologiczne powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo do nowego obiektu zostaną przeniesione wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Nowy szpital będzie realizował współczesne trendy w onkologii, pulmonologii i hematologii promując standardy terapeutyczne oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów, których zadaniem jest wspólne opracowanie i dostarczenie leczenia oraz profilaktyki – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Jak podkreślają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, dzięki projektowi powstanie silny ośrodek onkologiczny, zapewniający z jednej strony kompleksową opiekę (diagnostykę, terapię i rehabilitację) pacjentom cierpiącym na schorzenia nowotworowe, z drugiej zaś rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo – badawczej.

Szpital pomieści maksymalnie 700 łóżek, a koszt jego budowy (wraz z wyposażeniem) szacowany jest na około 600 mln zł. Powstanie blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów.

fot. UMWD