Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zarząd województwa właśnie powołał komisję konkursową, która wybierze nowego dyrektora spośród zgłoszonych kandydatów.

W skład komisji weszli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Agnieszka Komar-Morawska – Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury i Piotr Tomaszuk – reżyser teatralny), związków zawodowych (Dariusz Bereski – aktor, „Solidarność” i Igor Kujawski – aktor, „Inicjatywa Pracownicza”), stowarzyszeń (Ewa Leśniak – ZASP oraz Paweł Łysak – Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów), a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Elżbieta Czaplińska-Mrozek – Akademia Sztuk Teatralnych, Danuta Marosz – dyr. Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu oraz Agnieszka Dziedzic – dyr. wydziału kultury UMWD).

Przypomnijmy, w listopadzie 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezarego Morawskiego. Od tamtego czasu funkcję tę pełni Kazimierz Budzanowski. W grudniu 2018 roku do zespołu Teatru Polskiego dołączył Krzysztof Kopka, któremu powierzono funkcję pełnomocnika dyrektora ds. artystycznych.

Przeczytaj również: Co dalej z Teatrem Polskim?

Kto zostanie nowym dyrektorem?

Z kolei na początku lutego bieżącego roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Wśród niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych znalazły się m.in. wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 10-letni stażu pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury. Ponadto, kandydaci muszą przedstawić koncepcję zarządzania Teatrem Polskim we Wrocławiu, strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla teatru, plan programowo-artystyczny, w tym zarys repertuaru oraz plan działań promocyjnych i wizerunkowych na rzecz teatru.

Postępowanie konkursowe prowadzi właśnie powołana komisja konkursowa. Konkurs będzie przebiegał dwueatpowo. W I etapie oferty od sześciu zgłoszonych kandydatów zostaną sprawdzone pod względem formalnym. W II etapie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Objęcie stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu nastąpi od 1 września 2019 r. na okres od 3-5 sezonów artystycznych.

Dodajmy, że pierwszą tegoroczną premierę we wrocławskim Teatrze Polskim mamy już za sobą. W sobotę 23 marca na Scenie Kameralnej po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć “Filadelfijską opowieść” w reżyserii Stanisława Melskiego.