Zapowiadana od dawna budowa nowego cmentarza komunalnego przy ulicy Awicenny może zostać przeprowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W magistracie trwają analizy na temat możliwości realizacji projektu w takiej formule.

We Wrocławiu już od wielu lat mówi się, że na ogromnym, niezagospodarowanym terenie przy ulicy Awicenny, niedaleko stacji kolejowej Wrocław-Zachód i Poczty Polskiej, ma powstać nowy cmentarz komunalny.

– Budowa cmentarza przy ulicy Awicenny jest rozłożona na kilka etapów z uwagi na jego wielkość – około 50 hektarów. Zarząd Inwestycji Miejskich wykonał już odcinek dojazdu do terenu od strony ul. Awicenny, który jednocześnie będzie funkcjonował jako dojazd do placu budowy – tłumaczyli w 2018 roku przedstawiciele magistratu.

Rok później urzędnicy poinformowali jednak, że budowa nowego cmentarza na granicy Oporowa i Muchoboru Wielkiego została zawieszona. Jak wyjaśniali, z analizy przeprowadzonej przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych wynika, że we Wrocławiu miejsca przyszłego pochówku zabezpieczone są na okres około 9-10 lat i w związku z tym w planach inwestycyjnych miasta nie przewidziano budowy nowego cmentarza przy ul. Awicenny.

Jeszcze kilka lat temu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym widniała informacja, że pierwszy etap budowy nowego cmentarza ma potrwać do 2022 roku, a koszt przedsięwzięcia to prawie 78 mln złotych. W aktualnej wersji WPI na lata 2015-2019 (wedle stanu na grudzień ubiegłego roku), zadanie pod hasłem “Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny – I etap” zostało zrealizowane w latach 2014-2018, a nakłady na tę inwestycję wyniosły 189 tys. złotych. Nowego planu inwestycyjnego miasto jeszcze nie opracowało, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej budowy nowego cmentarza nie ma.

Cmentarz w formule PPP?

Okazuje się, że magistrat analizuje możliwość realizacji projektu “Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny we Wrocławiu” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Informacja na ten temat znalazła się w odpowiedzi na zapytanie radnego Andrzeja Puzio.

Obecnie przygotowywany jest dialog techniczny, poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego celem jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych partnerów prywatnych w zakresie możliwych do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, a także informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy – wyjaśnia Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu. 

Jak tłumaczy urzędniczka, procedura ta pozwoli na eliminację rozwiązań, które nie spotkają się z zainteresowaniem i aprobatą potencjalnych partnerów prywatnych.

Co wpłynie na sprawne i skuteczne przygotowanie struktury przedsięwzięcia i uwzględnienie w nim realiów rynkowych – dodaje. 

Przypomnijmy, że zgodnie z przedstawionymi kilka lat temu planami, na cmentarzu będzie mogło być pochowanych niespełna 87 tysięcy osób. Z tej liczby prawie 17 tys. mają stanowić urny, pozostałe miejsca – groby. Przewidziano też budowę parkingu na 240 samochodów. Zapowiadano także, że powstanie plac przedwejściowy z budynkami usługowymi i kładki nad rzeką Ślęzą. Jedna z nich ma umożliwić przedostanie się z Cmentarza Grabiszyńskiego na Cmentarz-Oporów.