Zapowiadana od dawna budowa nowego cmentarza komunalnego przy ulicy Awicenny ma zostać przeprowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W magistracie ruszyły wstępne konsultacje rynkowe w tej sprawie. Na nekropolii zaplanowano łącznie blisko 87 tys. miejsc pochówku, a cała inwestycja pochłonie około 180 mln złotych.

Przypomnijmy, w grudniu 2020 roku informowaliśmy, że zapowiadana od wielu lat budowa nowego cmentarza komunalnego przy ulicy Awicenny może zostać przeprowadzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Te informacje znalazły potwierdzenie we właśnie ogłoszonych przez magistrat wstępnych konsultacjach rynkowych, poprzedzających wszczęcie postępowania pn. „Budowa cmentarza komunalnego  przy ul. Awicenny we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.”

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych partnerów prywatnych w zakresie możliwych do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, a także informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub określenia warunków umowy – tłumaczą urzędnicy.

Nowa nekropolia ma powstać na terenach pomiędzy ul. Awicenny i Cmentarzem Grabiszyńskim na wrocławskim Oporowie.

Nowy cmentarz wraz z infrastrukturą drogową i techniczną ma zajmować powierzchnię ponad 30 ha z  tego ponad 15 hektarów zostanie przeznaczonych na powierzchnię grzebalną, blisko 10 ha pokryje zieleń, a 2,5 hektara zajmą cmentarne alejki. Wspomniane 30 hektarów dotyczy jedynie terenu samego cmentarza i nie uwzględnia elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych na zewnątrz od linii ogrodzenia cmentarza. Te elementy zagospodarowania to drogi dojazdowe i zbiorcze z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, a także parkingi i miejsca postojowe oraz ciągi piesze i ścieżki rowerowe wokół cmentarza. Powstanie też plac przed wejściem z budynkami usługowymi – czytamy w memorandum informacyjnym.

Inwestycja w dwóch etapach

Na cmentarzu ma powstać łącznie 86 693 miejsc pochówku (w tym 18 756 w kolumbariach). Budowa zostanie podzielona na dwa etapy. Łączne koszty realizacji szacowane są na blisko 180 mln złotych. Pierwszy etap ma pochłonąć ponad 111 mln złotych, a drugi – ponad 68 mln złotych.

W pierwszym etapie zaplanowano ponad 8 hektarów powierzchni grzebalnej i 35 471 miejsc pochówku (w tym 11 564 w kolumbariach), a także obiekty kubaturowe (budynek kaplicy cmentarnej, budynek administracyjno-biurowy z toaletami publicznymi, budynek usługowy z toaletami publicznymi), centralny plac wejściowy z głównym wejściem do zespołu cmentarnego, aleję główną z placem wokół kaplicy, małą architekturą, zielenią towarzysząca i oświetleniem, elementy architektoniczne na terenie cmentarza, placyki gospodarcze w obrębie kwater z miejscami gromadzenia odpadów, ciągi komunikacyjne, parkingi, kładkę południową przez rzekę Ślęzę w ciągu komunikacyjnym łączącym projektowany cmentarz z istniejącym Cmentarzem Grabiszyńskim, zieleń i różnego typu sieci.

Z kolei drugi etap przewiduje 7,73 ha powierzchni grzebalnej i 51 222 miejsc pochówku (7 192 w kolumbariach). Powstanie także subdominanta S1, place kolumbariowe, ogrodzenie stałe, bramy stalowe, tablice informacyjne, punkty identyfikacji przestrzennej, punkty czerpania wody, ławki, elementy małej architektury, zieleń, oświetlenie terenu oraz sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne.