W czwartek wrocławscy radni przegłosowali zaktualizowaną uchwałę w sprawie nowych stawek w strefie płatnego parkowania. Aktualizacja, która jest efektem decyzji wojewody, zakłada wzrost opłat w drugiej i trzeciej godzinie postoju. Nowe stawki wejdą w życie od marca przyszłego roku.

Przypomnijmy, w lipcu wrocławscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów w tych strefach. Rajcy ustalili, że strefa płatnego parkowania wyznaczona zostanie w granicach obecnie ustalonej strefy C, natomiast śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmie obszar obecnie ustalonych stref A i B.

Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 stycznia 2021 roku w strefie płatnego parkowania obowiązywać miała stawka w wysokości 3 zł za każdą godzinę postoju. Z kolei w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A stawka miała wynosić 7 zł za każdą godzinę postoju, a w obszarze B – 5 zł za każdą godzinę postoju. Dodajmy, że obecnie za pierwszą godzinę postoju płacimy maksymalnie 3 zł (w strefie A i B, w strefie C to 2 zł).

W drugiej połowie sierpnia uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia unieważnił jednak Wojewoda Dolnośląski.

– Przyczyną, dla której wojewoda odrzucił treść uchwały, był brak progresji – czyli wzrostu opłaty w drugiej i trzeciej godzinie postoju. Uznaliśmy, że opcja z okrągłą kwotą za każdą godzinę parkowania, czyli 7, 5 i 3 zł jest łatwiejsza do pamiętania i stosowania. Przy okazji jest oczywiście ekonomicznie korzystniejsza dla kierowców. Tym bardziej, że w Krakowie przyjęto i wdrożono bez przeszkód „okrągłe” stawki bez progresji, czyli 6, 5 i 4 złote – tłumaczyła Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Nowe stawki opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania

Wskutek decyzji wojewody, w magistracie przygotowano zaktualizowaną wersję uchwały, która trafiła pod głosowanie w czwartek 17 września. Uchwała, przyjęta przez rajców stosunkiem głosów 21 do 11, uwzględnia progresję opłat, która będzie wyglądać tak:

1. W strefie płatnego parkowania ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:
1) 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
2) 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
3) 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
4) 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

2. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:
1) 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
2) 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
3) 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
4) 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

3. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B ustala się stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:
1) 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
2) 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
3) 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
4) 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Co ważne, opłaty w obszarze A i B, czyli w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, będą obowiązywały przez cały tydzień, od godziny 9 do 20. Innymi słowy, koniec z darmowym parkowaniem w weekendy.

Uchwała wejdzie w życie 1 marca 2021 roku.