Mapa drogowa Dolnego Śląska wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych tras. – Obecnie realizujemy około 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych około 30 inwestycji. Na liście projektów znajdują się zarówno zupełnie nowe trasy, jak również przebudowy już istniejących odcinków – informuje GDDKiA.

Autostrada A4

Autostrada A4 zaczyna się od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca, a kończy na przejściu granicznym z Ukrainą Korczowa - Krakowiec. Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości około 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, przez co jest najstarszym odcinkiem autostradowym w Polsce.  

A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia jeszcze wszystkich warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuje jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tys. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie pojazdów tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom sprawne przemieszczanie się.  Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z wszystkimi warunkami technicznymi przewidzianymi dla autostrad jest dla nas sprawą pilną i niezwykle istotną – podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakończyło się już opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław - Krzyżowa oraz Studium Korytarzowego drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków, uwzględniając włączenie się w zaprojektowany przebieg drogi ekspresowej S8 Wrocław - Łagiewniki.   

Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbyło się w lipcu 2020 r., z dziewięciu analizowanych kombinacji korytarzy A4 i S5 zaproponowano do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) kombinację II, która uzyskała największą liczbę punktów w analizie wielokryterialnej i kombinację IV, która była rekomendowana przez projektanta – informuje GDDKiA.

W obu kombinacjach identyczny jest przebieg autostrady A4 na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty. Różnice występują na odcinku trasy od Kostomłotów do węzła Wrocław Wschód.

W kombinacji II, na całym odcinku Krzyżowa – Wrocław Wschód, planowana jest rozbudowa A4 do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. W kombinacji IV, na odcinku Krzyżowa - Kostomłoty, planowana jest rozbudowa autostrady do przekroju o dwóch jezdniach po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny, a na odcinku Kostomłoty - Wrocław Wschód planowana jest budowa trasy w nowym śladzie.  Przebieg drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków w obu kombinacjach (II i IV) jest taki sam, zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, tj. (S8) Sobótka – (S3) Bolków.  Obecnie przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargu na dalszy etap dokumentacji, tj. STEŚ – zapowiadają drogowcy.

Plany orientacyjne w pełnej rozdzielczości można znaleźć na stronie www.a4sk.pl.

Droga ekspresowa S8 

Jak informuje GDDKiA, postępują również prace przy realizacji drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko.

Złożyliśmy już wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla dwóch odcinków, tj. Wrocław (Magnice) - Łagiewniki oraz Łagiewniki - Ząbkowice Śląskie.  DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. Jest to jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu przed wydaniem decyzji środowiskowej – tłumaczą drogowcy.

Podkreślają, że w opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).

Na podstawie tych analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego itp.  Każda osoba zainteresowana tą kwestią ma możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej – zaznaczają przedstawiciele GDDKiA.

I przypominają, że we wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki przyjętym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia (Magnice) oraz drogi ekspresowej S5 Bolków -Sobótka – dodają.

Wariant rekomendowany fot. dk8.pl

Nowe obwodnice dolnośląskich miast

Jak już informowaliśmy, siedem miast w województwie dolnośląskim zostało ujętych w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach programu powstaną obwodnice: Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Legnicy w ciągu DK94, Międzyborza w ciągu DK25, Milicza w ciągu DK15, Oławy w ciągu DK94 oraz Złotego Stoku w ciągu DK46. Dla części zadań trwa już etap opracowywania dokumentacji projektowej.   

Czytaj także: Siedem nowych obwodnic na Dolnym Śląsku. Przygotowania już trwają

fot. GDDKiA

Działania na sieci istniejącej dróg

GDDKiA informuje, że realizuje nie tylko duże inwestycje, które przenoszą ruch tranzytowy poza obszary miast i ułatwiają dalekie podróże.

Dużą uwagę przykładamy również do poprawy standardów dróg lokalnych. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców – remontujemy drogi krajowe, budujemy nowe ciągi pieszo-rowerowe, przebudowujemy skrzyżowania – tłumaczą drogowcy.

Prace przygotowawcze prowadzone są m.in. dla następujących odcinków dróg:

 • przebudowa autostrady A18 od Krzyżowej do Golnice
 • rozbudowa DK8 Kudowa Zdrój-Duszniki Zdrój
 • rozbudowa DK8 Szczytna-Kłodzko
 • rozbudowa DK3 Bolków-Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa
 • rozbudowa DK 36 Lubin – Ścinawa i Ścinawa – Krzelów
 • przebudowa DK 94 Marcinkowice – Stanowice – Oława
 • rozbudowa DK 36 Prochowice – Gogołowice
 • rozbudowa DK 36 Piskorzyna – Wąsosz i Wąsosz – Załęcze
 • przebudowa DK15 Trzebnica – Skoroszów
 • przebudowa DK39 Biedrzychów – Wyszonowice oraz Częstocice – Owczary
 • przebudowa DK39 na odcinku Stary Wiązów – Wiązów

Wszystkie inwestycje drogowe, zarówno te realizowane już w terenie, jak i te, dla których proces przygotowawczy jeszcze trwa, stworzą spójny układ komunikacyjny, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – podsumowuje GDDKiA.

fot. GDDKiA