Miasto szykuje się do budowy nowoczesnej zajezdni tramwajowej, która ma powstać tuż obok osiedla Nowe Żerniki. Właśnie ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji całego kompleksu.

Przypomnijmy, budowa nowej zajezdni tramwajowej to jedna z obietnic wyborczych prezydenta Jacka Sutryka, który zapowiadał realizację Wrocławskiego Programu Tramwajowego.

– Zbudujemy nowe trasy tramwajowe na: Nowy Dwór, Popowice, Swojczyce, Ołtaszyn, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice. Znacznie poprawimy dostępność komunikacyjną Psiego Pola. Przeprowadzimy audyt torowisk i niezwłocznie wykonamy naprawę wszystkich stwierdzonych usterek. Przebudujemy kolejną część torowisk tak, by mogły po nich jeździć autobusy, motocykle i pojazdy uprzywilejowane. Wybudujemy nowoczesną zajezdnię tramwajową – wyliczał Sutryk.

Przy okazji analizy działania spółek miejskich, urzędnicy poinformowali, że to MPK będzie odpowiedzialne za budowę nowej zajezdni tramwajowej przy Nowych Żernikach.

Jest konkurs na projekt zajezdni

Teraz z kolei spółka Wrocławskie Inwestycje, przy współpracy wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, ogłosiła konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej wraz z elementami towarzyszącymi.

– Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji – czytamy w ogłoszeniu konkursowym.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnych (wartość max. 70 pkt.) i ekonomika przyjętych rozwiązań, w odniesieniu do kosztów realizacji i kosztów użytkowania (wartość max. 30 pkt.).

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie minie 6 maja. 20 maja poznamy wyniki kwalifikacji, z kolei prace konkursowe będzie można składać do 5 września 2019 roku.

Zwycięzca może liczyć na nagrodę w wysokości 45 tys. złotych i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej. Za drugie miejsce przewidziano nagrodę 35 tys. zł, a za trzecie – 25 tys. złotych. Dodatkowa pula 35 tys. zł zostanie przeznaczona na trzy wyróżnienia w konkursie.

Nowa zajezdnia na 150 tramwajów

Jak czytamy w dokumentacji konkursowej, granice planowanej inwestycji obejmują obszar wyznaczony pod nową zajezdnię oraz dodatkowo teren przeznaczony na pętlę tramwajową. Powierzchnia całkowita obszaru objętego konkursem to około 16 ha (łącznie z pętlą tramwajową około 20 ha).

– Nowa zajezdnia tramwajowa będzie zlokalizowana w zachodniej części miasta, w sąsiedztwie alei Architektów, na południe od wzorcowego osiedla Nowe Żerniki, w rejonie ul. Szczecińskiej i jej przecięcia z linią kolejową nr 275 i z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 – wyliczają urzędnicy.

Jak podkreśla magistrat, obecnie funkcjonujące zajezdnie tramwajowe (z wyjątkiem zajezdni znajdującej się przy ul. Powstańców Śląskich) nie nadają się do rozbudowy.

– Dodatkowo w większości są to obiekty historyczne podlegające ochronie konserwatorskiej, co w dużym stopniu ogranicza ingerencję w zastaną strukturę. Stare zajezdnie nie odpowiadają wymogom technicznym nowego taboru – m.in. mają za wąskie bramy wjazdowe, czy nieodpowiednie urządzenia do obsługi technicznej – tłumaczą w urzędzie miejskim.

Stąd też, ze względu na obecne pełne wykorzystanie zajętości torów tramwajowych w trzech zajezdniach MPK oraz umożliwienie wymiany taboru tramwajowego, konieczna jest budowa nowoczesnej zajezdni w zachodniej części miasta.

W skład całego kompleksu, dla obsługi planowanej liczby 150 tramwajów (z rezerwą na 200), wchodzi zajezdnia tramwajowa wyposażona we wszystkie elementy infrastruktury technicznej (m.in. hale warsztatowe, ciąg technologiczny dla obsługi codziennej pociągu miejskiego z myjnią, torowiska postojowe, zaplecze socjalne), centralny budynek biurowy z parkingiem, a także pętla tramwajowa.

– Zakłada się realizację obiektów infrastrukturalnych oraz kubaturowych o unikalnej architekturze i „zielonych” rozwiązaniach technicznych odpowiadających obecnym wyzwaniom miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne muszą uwzględniać istniejący kontekst oraz wpisywać się w ideę wzorcowego osiedla Nowe Żerniki – zaznaczają urzędnicy.

Dodają, że nowa zajezdnia ma zostać zaprojektowana jako modelowa inwestycja publiczna dla transportu zbiorowego, co oznacza, że należy dla niej zastosować wszystkie „zielone” rozwiązania miejskie. Od architektury, technologii, gospodarowania wodami opadowymi, efektywności energetycznej budynków do zieleni, przestrzeni przyjaznej pracownikom poprzez wykorzystanie rozwiązań z zakresu zielonej infrastruktury, aż po rozwiązania mobilnościowe.