Trwają przygotowania do przebudowy dolnośląskiego odcinka A4. – Jest szansa, że w 2030 roku pojedziemy już nową autostradą – zapowiedział poseł Paweł Hreniak. Za 9 lat Dolny Śląsk ma być najlepiej skomunikowanym regionem w kraju, bo gotowe będą też drogi ekspresowe S5 i S8.

Jak już informowaliśmy, pod koniec grudnia ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Postępowania dotyczą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz programem funkcjonalno-użytkowym 

– Po zakończeniu pierwszych prac studialnych dla autostrady A4 Krzyżowa – Wrocław i nowej drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków, przystępujemy do kolejnych działań. Ogłoszone postępowania przetargowe przybliżą nas do poznania najbardziej optymalnego wariantu budowy lub rozbudowy autostrady A4, która wraz z drogą ekspresową S5 stworzą nową jakość połączenia w korytarzu transportowym wschód-zachód – tłumaczył Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Pierwszy przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości około 36 kilometrów. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w śladzie istniejącym. Drugie postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości około 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości około 50 km.

Kiedy pojedziemy nową autostradą A4?

W piątek 15 stycznia o tej inwestycji opowiadał na antenie Radia Wrocław Paweł Hreniak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku, który był gościem Rozmowy Dnia.

Decyzja środowiskowa w sprawie A4, która zapadnie pewnie w 2024 roku, określi konkretny przebieg tej drogi. Ja jestem zwolennikiem – i wydaje się to najbardziej prawdopodobne – przebiegu do Kostomłotów w obecnym kształcie plus trzeci pas, a od Kostomłotów do węzła Wrocław Wschód budujemy nowy ślad A4, czyli taką południową obwodnicę Wrocławia – tłumaczył Paweł Hreniak.

Zgodnie z zapowiedziami posła, jest szansa, że w 2030 roku pojedziemy już nową autostradą.

Proces planowania inwestycji musi trwać, dziś jest tak, że tworzy się dokumentację przez 8 lat, a budowę realizuje w 2 lata. Ale w 2030 roku zakończymy wiele inwestycji na terenie Dolnego Śląska i będziemy mieli niemalże docelowy kształt wszystkich dróg, czyli S8, S5, A4, wyremontowana A18 – wyliczał Paweł Hreniak.

Jak dodał, cel jest taki, by Dolny Śląsk był najlepiej skomunikowanym regionem w Polsce.

Czytaj także: Droga ekspresowa S8 Wrocław-Kłodzko coraz bliżej

W grze są trzy warianty

Jak informuje GDDKiA, w ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy/rozbudowy A4 wraz z budową S5.

Wariant 1 kombinacja A4 i S5

Przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie będą przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się w tym wariancie z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.

Wariant 2 kombinacja A4 i S5

Przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.

Wariant 3 kombinacja A4 i S5

Przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.

Jak tłumaczą drogowcy, wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości.

Ponadto w wariantach 2 i 3, które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. podwarianty całkowicie omijające obszary Natura 2000 – zaznacza GDDKiA.

Na etapie opracowywania STEŚ-R organizowane będą spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców wszystkich gmin, przez które będą przebiegały warianty A4 i S5. Szczegółowo zostaną przedstawione wszystkie możliwe warianty przebiegu A4 i S5.

Nowy układ komunikacyjny na Dolnym Śląsku

Przypomnijmy, o planowanej rozbudowie autostrady A4 z Wrocławia do Krzyżowej informowaliśmy już w styczniu 2019 roku. Ten dolnośląski odcinek A4 o długości około 105 km został wybudowany w latach 30. XX wieku, przez co jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju.

– A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia jeszcze wszystkich warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie posiada pasa awaryjnego, który występuje jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu w newralgicznych momentach sięga ponad 100 tys. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie pojazdów tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom sprawne przemieszczanie się.  Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z wszystkimi warunkami technicznymi przewidzianymi dla autostrad jest dla nas sprawą pilną i niezwykle istotną – podkreślali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z kolei we wrześniu 2019 roku rząd wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa dolnośląskiego.

Nowy odcinek S5 na terenie Dolnego Śląska będzie przedłużeniem istniejącego obecnie odcinka S5 od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, a jego realizacja pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego poprzez połączenie dróg ekspresowych S3 i S8. Usytuowanie nowej drogi ekspresowej w południowej części województwa dolnośląskiego stworzy nowy korytarz transportowy wschód – zachód, który odciąży istniejący układ komunikacyjny dróg krajowych i wojewódzkich przede wszystkim od transportu ciężarowego. Odciążanie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości, wpłynie na poprawę warunków życia w regionie oraz zwiększy dostępności terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej – zapowiadają drogowcy.

Przedstawiciele GDDKiA podkreślają, że autostrada A4, droga ekspresowa S5 wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu.

Foto główne: Wikimedia Commons